ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรมบัญชี Accounting and Finance บริหารจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

โปรแกรมบัญชี Accounting and Finance

โปรแกรมบัญชี Accounting and Finance คือ โปรแกรมที่ช่วยให้องค์กรบริหารจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริษัท ทั้งค่าเงินเดือน ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ฯลฯ ในโปรแกรมนี้นอกจากจะควบคุมค่าใช้จ่ายแล้ว ยังสามารถติดตามเรื่องใบแจ้งหนี้ของ Customer และ Supplier การชำระเงินของ Customer ซึ่งรูปแบบของการชำระเงินสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ Accounting and Finance ยังรองรับสกุลเงินหลากหลายสกุลเงิน รวมไปถึงสกุลเงินบาทในประเทศไทย โปรแกรมบัญชียังมีความยืดหยุ่นสามารถนำไปบูรณาการให้เข้ากับบริษัทของคุณได้อย่างดีเยี่ยม

 
Key Feature
- ตรวจสอบใบแจ้งหนี้
- ชำระเงินได้ทันที
- วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
- รองรับหลายสกุลเงิน
- วิเคราะห์ใบแจ้งหนี้, สินทรัพย์, รายการค้า ฯลฯ
...
 
ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้
ตรวจสอบสถานะใบแจ้งหนี้ทั้งจาก Customer และ Supplier
ชำระเงินได้ง่าย หลากหลายรูปแบบ
ชำระเงินได้ง่าย หลากหลายรูปแบบ
รองรับหลากหลายสกุลเงิน รวมไปถึงสกุลเงินบาท
รองรับหลากหลายสกุลเงิน รวมไปถึงสกุลเงินบาท
วิเคราะห์รายการค้า
วิเคราะห์รายการค้า

สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ OpenERP กันได้ที่ http://www.openerpthailand.org