ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

โปรแกรม Associations Management บริหารจัดการสมาคม  โปรแกรมนี้คือการกำหนดค่าโมดูลที่เกี่ยวข้องกับสมาคม  จะติดตั้งกับ Profile ของสมาคม สามารถจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, สมาชิก , รูปแบบ  

รูปภาพประกอบ
โปรแกรม Associations Management บริหารจัดการสมาคม  โปรแกรมนี้คือการกำหนดค่าโมดูลที่เกี่ยวข้องกับสมาคม  จะติดตั้งกับ Profile ของสมาคม สามารถจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, สมาชิก , รูปแบบ