ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

บทบาทของผู้บริหาร

 

ระบบ ERP
ระบบ ERP


          ในปัจจุบัน การนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยการจัดการงานภายในองค์กร ช่วยให้การทำงานของบุคลากรภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระบบ ERP เป็นระบบหนึ่งที่ผู้บริหารนำมาใช้ เนื่องจากเป็นระบบที่มีความเชื่อมโยงกันภายในทั้งองค์กร ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน มีการไหลของข้อมูลจากต้นทางไปถึงปลายทาง และสามารถเรียกดูข้อมูลได้ real time


          ในการที่จะนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรได้นั้น ผู้บริหาร ต้องตระหนักถึงความสำคัญในการนำไปใช้ด้วย เริ่มต้นจากวางแผนที่ชัดเจน ต้องการนำระบบ ERP มาใช้กับแผนกใดบ้างในองค์กร หรือนำมาใช้กับทุกแผนก คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการนำมาใช้แล้ว ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น กับผลลัพธ์ที่จะได้จะเกิดขึ้นด้วย เมื่อผู้บริหารวางแผนในขั้นต้นแล้ว การเลือกระบบ ERP มาใช้ เป็นส่วนสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากระบบ ERP ที่นิยมกันแพร่หลาย มีอยู่หลายตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการ มีทั้งแบบ Open Source Software และ Commercial Software ซึ่งต้องย้อนกลับไปในแผนที่เราได้วางไว้ในช่วงเริ่มต้นเป็นอย่างไร แล้วจึงนำมาเลือก Software ให้เหมาะกับองค์กรของเรา เมื่อถึงขั้นตอนการพัฒนาระบบ ERP ให้เข้ากับองค์กรนั้น เป็นช่วงที่ผู้บริหาร จะต้องมีส่วนที่ติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้เป็นไปในแนวทางที่ได้วางแผนไว้ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการให้ระบบ ERP ช่วยลดขั้นตอนการทำงานของพนักงาน ช่วยอุดช่องโหว่ที่เคยเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงาน มีฟังก์ชันครบถ้วน หน้าจอของระบบใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก เป็นต้น ทั้งนี้จะทำให้การนำระบบ ERP มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

          เราจะเห็นได้ว่านอกจากการนำระบบ ERP มาใช้ในองค์กรแล้วนั้น บทบาทของผู้บริหารในการผลักดันให้เกิดการนำมาใช้อย่างแท้จริง ก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้มีการนำระบบ ERP ไปให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนายิ่งขึ้นไป


ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ ERP

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การเข้าใช้งานสำหรับลูกค้าเพื่อซื้อห้องพักหรือขายห้องพัก อโกด้า
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 6:43 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
3
พ 25 พ.ย. 2020 6:43 pm โดย milk2533
อุปโภค กับ บริโภค ต่างกันอย่างไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 6:09 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
3
พ 25 พ.ย. 2020 6:09 pm โดย milk2533
Lot ผลิต และ วันหมดอายุ สินค้า ดูอย่างไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 5:48 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
11
พ 25 พ.ย. 2020 5:48 pm โดย milk2533
ขนส่งสาธารณะ คืออะไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 5:26 pm บอร์ด Microsoft Office Knowledge & line & Etc
0
7
พ 25 พ.ย. 2020 5:26 pm โดย milk2533
ใบเสร็จน้ำมันรถที่สามารถนำมาใช้ค่าใช้จ่ายได้ สังเกตอย่างไร
โดย milk2533 พ 25 พ.ย. 2020 4:57 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
6
พ 25 พ.ย. 2020 4:57 pm โดย milk2533
อัพเดทความปลอดภัย 7 จุด!!! ใน Joomla เวอร์ชั่นใหม่ 3.9.23
โดย tsukasaz พ 25 พ.ย. 2020 11:36 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
1
32
พ 25 พ.ย. 2020 12:46 pm โดย prmindphp
แนะนำหนังสือ Pre-Order PHP - high-performance ด้วย Swoole
โดย mindphp อ 24 พ.ย. 2020 4:47 pm บอร์ด Programming - PHP
0
15
อ 24 พ.ย. 2020 4:47 pm โดย mindphp
จ่ายเงินสมทบประกันสังคม มาตรา 33 , 39 อย่างไร
โดย milk2533 อ 24 พ.ย. 2020 3:08 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
14
อ 24 พ.ย. 2020 3:08 pm โดย milk2533