หลักการตั้งชื่อและเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบ

ภาพประกอบการตั้งชื่อ
ภาพประกอบตัวอย่างหลักการตั้งชื่อ

ในการพัฒนาระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบ ERP หรือ เว็บเมื่อทำการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก่อนที่จะออกมาให้เราใช้งานกันได้จะต้องผ่านกระบวนการทดสอบ ตรวจสอบการใช้งานของระบบให้เรียบร้อยก่อนจะปล่อยออกมาเสียก่อนโดยก่อนที่จะทดสอบนั้นจำเป็นจะต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบที่ถูกต้องซึ่งเราจะมาอ่านไปพร้อมๆ กันนะครับ

ชื่อและข้อมูลที่ไม่ดีส่งผลอะไร

การตั้งชื่อและเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบที่ไม่ดีสามารถส่งผลเสียต่อการทำงานและผลการทดสอบได้ในหลายๆ ด้าน เช่น

 • การใช้ชื่อที่ไม่ชัดเจนหรือข้อมูลทดสอบที่ไม่ถูกต้องอาจสร้างความสับสนในทีมการทดสอบ ทำให้ทีมต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เช่น การใช้ชื่อ "ข้อมูล" ในการทดสอบโปรแกรมที่ไม่ระบุถึงลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของข้อมูล
 • การใช้ชื่อที่ไม่ชัดเจนหรือข้อมูลทดสอบที่ไม่เพียงพออาจทำให้ทีมไม่มั่นใจในการทดสอบ และสามารถพลิกผลการทดสอบให้เป็นไปตามความต้องการได้ นี่อาจส่งผลให้ผลการทดสอบไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่เพียงพอต่อการใช้งานจริง
 • การใช้ข้อมูลที่ไม่เชื่อถือได้หรือไม่เพียงพอสำหรับการทดสอบอาจทำให้ผลการทดสอบไม่เป็นประโยชน์ และอาจลดคุณภาพของรายงานการทดสอบที่สร้างขึ้น
 • การใช้ชื่อหรือข้อมูลที่ไม่ชัดเจนอาจทำให้ทีมหรือผู้เกี่ยวข้องไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์หรือรายละเอียดของการทดสอบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการทดสอบหรือการใช้งานระบบในภายหลัง
 • การต้องทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลทดสอบหรือชื่อในขณะที่ระบบอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา อาจส่งผลให้ใช้เวลาและทรัพยากรมากขึ้น เนื่องจากต้องทำการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลหรือชื่อซ้ำซ้อนหรือไม่เหมาะสมที่ได้ทำไว้แล้ว

หลักการในการตั้งชื่อและเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบ

การตั้งชื่อและเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของการทดสอบและคุณภาพของผลลัพธ์ที่ได้ เชื่อมโยงกับหลักการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างเชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เรามาพิจารณาหลักการตั้งชื่อและเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบตามต่อไปนี้

ชื่อควรสื่อความหมายและเชิงบวก

 • การใช้ชื่อที่เป็นแรงบันดาลใจและสื่อความหมายบวกช่วยให้ทีมมีแรงจูงใจในการทำงาน
 • ชื่อที่เชิงบวกช่วยสร้างความเชื่อมั่นในทีมและผู้เกี่ยวข้องต่อความสำเร็จของการทดสอบ

ความเหมาะสมและเข้าใจง่าย

 • ชื่อควรเป็นไปในทางที่เข้าใจง่ายและสื่อถึงคุณลักษณะหรือฟังก์ชันของระบบที่กำลังทดสอบ
 • การใช้ชื่อที่เหมาะสมกับบริบทของระบบที่กำลังทดสอบช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การใช้ข้อมูลทดสอบที่เชื่อถือได้

 • ข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ช่วยให้การทดสอบมีความสมบูรณ์และมีคุณภาพ
 • การเตรียมข้อมูลทดสอบให้เป็นไปในสถานการณ์ที่เหมือนจริงช่วยให้ทีมทดสอบสามารถประเมินความพร้อมในการใช้งานของระบบได้อย่างเหมาะสม

การเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 • การเตรียมสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมช่วยให้ทีมทดสอบสามารถทดสอบระบบในสภาพการใช้งานจริงได้อย่างเพียงพอ

การเตรียมข้อมูลที่ครอบคลุมและคุณภาพ

 • การเตรียมข้อมูลทดสอบที่ครอบคลุมทุกประเภทช่วยให้ทีมสามารถทดสอบฟังก์ชันและความสมบูรณ์ของระบบได้อย่างเพียงพอ
 • ข้อมูลที่มีคุณภาพช่วยให้การทดสอบมีประสิทธิภาพและผลการทดสอบมีความน่าเชื่อถือ

การปฏิบัติตามหลักการที่ดีและมีประสิทธิภาพในการตั้งชื่อและเตรียมข้อมูลสำหรับการทดสอบระบบนี้สามารถช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลการทดสอบมีคุณภาพสูงสุดซึ่งทางเราขอเสนอตัวอย่างชื่อที่ควรตั้งหรือเตรียมไว้สำหรับทดสอบครับ ชื่อคน หรือ บริษัท ให้ตั้งให้สื่อ และ เชิงบวก เช่น ชื่อคน นายจริงใจ นิสียดี , ชื่อบริษัท ค้าขายรุ่งเรื่อง จำกัด , นำเข้ายิ่งใหญ่ จำกัด ชื่อ พนักงาน ขาย นายจริงใจ ขายดี เป็นต้น

ดังนั้น การตั้งชื่อและเตรียมข้อมูลสำหรับการการทดสอบซอฟต์แวร์ ที่ไม่ดีสามารถส่งผลเสียต่อการทำงานและคุณภาพของผลการทดสอบได้ในหลายๆ ด้าน ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนนี้อย่างเท่าเทียมกับขั้นตอนอื่นๆ ในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อนๆ สามารถอ่านเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการบริหารจัดโปรเจค พัฒนาซอฟต์แวร์อื่นๆได้ด้วยนะครับ


อ้างอิง
ประโยชน์ของการทำ Software Tester กับการพัฒนาระบบ ERP ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/บทความ/software-project-manage/9909-ประโยชน์ของการทำ-software-tester-กับการพัฒนาระบบ-erp.html
SDLC วงจรพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อการผลิตซอฟแวร์อย่างมีประสิทธิภาพ ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/บทความ/software-project-manage/8021-software-development-life-cycle.html
การพัฒนาซอฟท์แวร์ปรับตัว ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/บทความ/31-ความรู้ทั่วไป/7019-adaptive-software-development.html
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สอบถามเรื่อง Tag
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 3:11 pm บอร์ด HTML CSS
1
9
จ 20 พฤษภาคม 2024 3:32 pm โดย eange08 View Topic สอบถามเรื่อง Tag
ความแตกต่างระหว่าง PDO และ SQlite
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 2:32 pm บอร์ด SQL Knowledge
0
1
จ 20 พฤษภาคม 2024 2:32 pm โดย Buck Kittisak View Topic ความแตกต่างระหว่าง PDO และ SQlite
การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา UnboundLocalError ในภายหลัง
โดย newmae จ 20 พฤษภาคม 2024 2:12 pm บอร์ด Python Knowledge
0
4
จ 20 พฤษภาคม 2024 2:12 pm โดย newmae View Topic การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา UnboundLocalError ในภายหลัง
สอบถามเรื่อง - UnboundLocalError
โดย newmae จ 20 พฤษภาคม 2024 1:15 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
2
18
จ 20 พฤษภาคม 2024 1:39 pm โดย newmae View Topic สอบถามเรื่อง - UnboundLocalError
หลักการเขียนคำสั่ง sql ที่ควรรู้
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 1:05 pm บอร์ด SQL Knowledge
0
1
จ 20 พฤษภาคม 2024 1:05 pm โดย Buck Kittisak View Topic หลักการเขียนคำสั่ง sql ที่ควรรู้
การติดตั้ง Odoo เวอร์ชั่น 15 บนวินโดวส์
โดย newmae จ 20 พฤษภาคม 2024 12:21 pm บอร์ด สอบถามปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
0
12
จ 20 พฤษภาคม 2024 12:21 pm โดย newmae View Topic การติดตั้ง Odoo เวอร์ชั่น 15 บนวินโดวส์
สอบถามการลงบทความหน้าเว็บไซต์
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 11:02 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
21
จ 20 พฤษภาคม 2024 11:14 am โดย Buck Kittisak View Topic สอบถามการลงบทความหน้าเว็บไซต์
อัพเดต และแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 10:45 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
7
จ 20 พฤษภาคม 2024 10:45 am โดย Buck Kittisak View Topic อัพเดต และแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง