Accounting software - โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป

Accounting software - โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป

โปรแกรม บัญชี ของไทย Thai Accounting software ทั้งเป็น Open Source และ ต้องซื้อมาใช้งาน ทางเลือกสำหรับใช้งานโปรแกรม บัญชี ในบัจจุบันค่อนข้างเปิดกว้าง ไว้ว่าซื่อแบบใช้ครื่องเดียว หรือ หลายเครื่อง แบบสมัยก่อน หรือโปรแกรมบัญชี ที่อนุญาติให้เข้าปรับแต่เพื่อใช้เชื่อมโยงกับงานระบบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ERP, CRM, เครมสินค้า หรือใช้งานผ่านคราว ข้อดีข้อเสียของ โปรแกรมบัญชี แต่ละประเภทก็แตกต่างกันไป เลือกใช้จัดหาและใช้งานได้ตามความต้องการ ปัจจุบันมี โปรแกรมบัญชีที่ให้ใช้งานในลักษณะออนไลน์ มากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายในการใช้งาน และ ลดต้นทุนในการบำรุงรักษาเครื่องคอมที่ติดตั้งโปรแกรมบัญชีสมัยก่อนไปได้เยอะ

สัญญาเช่า เครื่องจักร มีความสำคัญอย่างไร ? สัญญาเช่า เครื่องจักร มีความสำคัญอย่างไร ? เกริ่นนำ การทำสัญญานั้น เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ใช้บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า ออกมาเป็นรูปแบบของลายลักษณ์อักษร...
     ในด้านของการดำเนินธุรกิจ หลักฐานต่างๆ นับว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับการดำเนินการทางด้านการเงิน ด้านกฏหมาย หรือ เป็นหลักฐานต่างๆ ที่เราสามารถใช้อ้างอิงในด้านต่างๆได้ และปัจจุบัน Software สำหรับใบแจ้งหนี้เองก็มีให้เลื่อใช้งานมากด้วย...
ทุก ธุรกิจเมื่อเริ่มทำการก็ต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นขายสินค้าให้บริการ  E-Commerce หรือโรงงาน ร้านค้าประกอบการ บริษัทส่วนต่างๆก่อนจะทำการได้ต้องมีการซื้อ สินทรัพย์มาเพื่อใช้งานในองค์กรณืเช่น เครื่องจักร อาคาร อปุปกรณ์สำนักงาน...
      ในการสร้างข้อกำหนดสำหรับการแลกเปลี่ยน ซือ ขาย เช่า ย่อมมีจุดตรงกลางที่ทั้ง 2 ฝ่ายต่างพอใจ สิ่งนั้นเรียกว่า "ข้อตกลง" เป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่าย ผู้เช่า และ ผู้ให้เช่า จะสร้าง และ ยอมรับเงื่อนไขของกันและกัน ผ่านสื่อกลาง หลักฐาน...
     ในการดำเนินธุรกิจ การซื้อการขาย เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องผ่านมือ ผ่านตาทุกท่านกันมาอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ใบเสนอราคา ใบวางบิล หรือ ใบสำคัญ และ อีก 1 สิ่งที่เป็นปัจจัยหลักในการดำเนินการส่วนต่างๆในระยะยาว หรือ การสร้างหลักฐาน...
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คือ การที่ผู้จ่ายเงินได้หักเงินของผู้รับเงินไว้ทันทีที่จ่ายเงิน ตามอัตราที่กำหนดและนำเงินที่หักไว้นำส่งกรมสรรพากร ซึ่งผู้รับสามารถนำยอดเงินที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้นี้จะได้ไว้ไปรวมกับภาษีที่จ่ายตอนปลายปี...
     สัญญาเช่า คือ เอกสารที่ใช้สำหรับกำหนดเงื่อนไขการใช้สิ่งของหรือทรัพย์สินของเจ้าของให้ผู้เช่าใช้ในระยะเวลาหนึ่งๆ โดยในสัญญาเช่าจะระบุสิ่งของหรือทรัพย์สินที่จะถูกให้เช่า ระยะเวลาการเช่า ราคาเช่า วันที่ชำระเงิน...
เป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่พ้นสำหรับ ธุรกิจ ต่างๆ ที่ต้องมีการซื้อการขายสินค้าเพื่อให้กิจการนั้นดำเนินต่อไปได้ด้วยดี...
เป็นสิ่งที่ต้องพบเจอแน่นอนสำหรับชาวAccountingที่ทำงานกันอยู่ในทุกๆบริษัทที่ต้องมีการซื้อขายกันเป็นประจำคงหนีไม่พ้นการบันทึกบัญชีที่ต้องมีเกี่ยวกับส่วนลดทั้งหลายลงใน...
     สัญญาเช่ารถเป็นเอกสารที่มีความสำคัญสำหรับการเช่ารถ เนื่องจากเป็นเอกสารที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ของการเช่ารถที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบด้วยรายละเอียดของรถที่เช่า ค่าเช่ารถ ระยะเวลาเช่า และเงื่อนไขอื่นๆ...
ก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าตัวของเนื้อหาเราต้องทำความรู้จักกับตัวของพระเอกของเราก่อนคือใบเสนอราคา ใบเสนอราคาเป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของธุรกิจจะออกให้กับลูกค้าเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจำนวนสินค้าและราคาสินค้า...
บทความนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องใบสำคัญว่าคืออะไร มีความหมายอย่างไรบ้างนะครับ เพราะส่วนตัวผมเองนั้นกำลังทำเกี่ยวกับเรื่องของใบสำคัญต่างๆ สำหรับในส่วนของใบสำคัญจากทีทำการศึกษาค้นคว้ามานั้นนะครับ ใบสำคัญ คือ ในการทำธุรกิจ...
     สัญญาการเช่าพื้นที่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการใช้พื้นที่เพื่อธุรกิจหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดร้านค้า การจัดกิจกรรมวันสำคัญ หรือการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ หรือในด้านของเจ้าของพื้นที่ เช่น เจ้าของพื้นที่ให้เช่าตลาด...
สำหรับทุกบริษัท ธุรกิจหรือกิจการต่างๆ ล้วนแล้วจะต้องมีการดำเนินการซื้อมาบ้าง ผลิตบ้าง และขายไปเพื่อให้เกิดเป็นผลกำไรให้ดำเนินต่อไปได้ด้วยดีทั้งทาง Social หรือจะ Contactติดต่อซื้อขายกันเป็นประจำอยู๋แล้วนั้นที่เมื่อทำการขาย...
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จักกันอยู่แล้ว และ ดูเหมือนจะถูกใช้มาตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน สัญญานั้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการสัญญาปากเปล่ากับคนใกล้ตัว เพื่อน คนรัก หรือจะดำเนินการเรื่องอะไรต่าง ๆ...
     ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การซื้อขายของเป็นสิ่งที่ทำในทุกๆวัน ไม่มาก ก็น้อยอยู่แล้ว ในความหมายก็คือ ใน 1 วันสิ่งที่เราได้รับเข้ามาก็คือ ใบเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของกระดาษ หรือ มาในรูปแบบของ ดิจิตอล โดย ณ ปัจจุบัน Internet Banking...
สำหรับทุกๆ ธุรกิจหรือกิจการต่างๆก่อนเริ่มทำการหรือระหว่างทางนั้นจำเป็นต้องลงทุนซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่ๆทำรายได้ให้เราต่างๆ นาๆ...
ทุกๆธุรกิจ กิจการ ห้างร้าน ไม่ว่าเล็กหรือระดับใหญ่ๆประกอบกิจการขึ้นมาต้องมีทั้งการเสียภาษีต่างๆนานาโดยกระบวนการๆทำงานในองค์กร บริษัทนั้นจะต้องมีกระบวนการที่ล้วนเป็นมาตราฐานนั่นคือ การจัดซื้อ...
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สอบถามเรื่อง Tag
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 3:11 pm บอร์ด HTML CSS
1
9
จ 20 พฤษภาคม 2024 3:32 pm โดย eange08 View Topic สอบถามเรื่อง Tag
ความแตกต่างระหว่าง PDO และ SQlite
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 2:32 pm บอร์ด SQL Knowledge
0
1
จ 20 พฤษภาคม 2024 2:32 pm โดย Buck Kittisak View Topic ความแตกต่างระหว่าง PDO และ SQlite
การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา UnboundLocalError ในภายหลัง
โดย newmae จ 20 พฤษภาคม 2024 2:12 pm บอร์ด Python Knowledge
0
4
จ 20 พฤษภาคม 2024 2:12 pm โดย newmae View Topic การป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา UnboundLocalError ในภายหลัง
สอบถามเรื่อง - UnboundLocalError
โดย newmae จ 20 พฤษภาคม 2024 1:15 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
2
18
จ 20 พฤษภาคม 2024 1:39 pm โดย newmae View Topic สอบถามเรื่อง - UnboundLocalError
หลักการเขียนคำสั่ง sql ที่ควรรู้
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 1:05 pm บอร์ด SQL Knowledge
0
1
จ 20 พฤษภาคม 2024 1:05 pm โดย Buck Kittisak View Topic หลักการเขียนคำสั่ง sql ที่ควรรู้
การติดตั้ง Odoo เวอร์ชั่น 15 บนวินโดวส์
โดย newmae จ 20 พฤษภาคม 2024 12:21 pm บอร์ด สอบถามปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
0
12
จ 20 พฤษภาคม 2024 12:21 pm โดย newmae View Topic การติดตั้ง Odoo เวอร์ชั่น 15 บนวินโดวส์
สอบถามการลงบทความหน้าเว็บไซต์
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 11:02 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
21
จ 20 พฤษภาคม 2024 11:14 am โดย Buck Kittisak View Topic สอบถามการลงบทความหน้าเว็บไซต์
อัพเดต และแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
โดย Buck Kittisak จ 20 พฤษภาคม 2024 10:45 am บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
7
จ 20 พฤษภาคม 2024 10:45 am โดย Buck Kittisak View Topic อัพเดต และแจ้งปัญหาการใช้งานโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง