ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ก็คือเงินที่จ่ายไป โดยคนที่จ่ายเป็นบริษัทหรือนิติบุคคล จึงต้องทำการหักไว้ก่อนที่จะจ่ายให้กับคนรับซึ่งจะเป็นบุคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ แล้วนำเงินที่หัก ส่งเป็นภาษีให้กับกลุ่มสรรพากรไม่เกิน วันที่ 7 ของเดือนถัดไป ในการทำหัก ณ ที่จ่าย จะประกอบกด้วย
1. ผู้หัก ณ ที่จ่าย
2. จ่ายค่าอะไร
3.ผู้รับเงินเป็นใคร
โดยทุกครั้งที่ทำการ หัก ณ ที่จ่าย ผู้หักจะตองออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายให้กับคู่ค่าของเราไว้ทุกครั้ง
โดยออกอย่างน้อยออก 4 ฉบับ ก็คือ ต้นฉบับและสำเนา สองฉบับเเรกออกให้คู่ค้า เพื่อให้คู่ค่าเก็บไว้ ใช้ของคืนภาษีฉบับหนึ่งแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐานฉบับบหนึ่ง ส่วนฉบับที่สามและสี่ ผู้หัก ณ ที่จ่าย จะต้องเก็บไว้เอง ด้วยเอาไว้ส่งภาษีฉบับบหนึ่งและอีกฉบับหนึ่งเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย มีอะไรบ้าง
- ค่าใช้จ่ายต่าย ๆ จะถูกหัก ณ ที่จ่าย ในเปอร์เซนต์ที่เเตกต่างกัน
- ถ้าหัก 1 % จะเป็นสำหรับค่าขนส่ง ทุกครั้งที่มีการขายของและขนส่ง โดยที่บริษัทหรือนิติบุคคลที่ให้บริการนั้น ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เช่น บริการขนส่งสินค้าจากบริษัทโลจิสติก เป็นต้น
- เเต่ถ้ายังไม่ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ไม่ต้องหัก
- แต่ถ้าเป็นไปรษณีย์ไม่ต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย เพราะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้น
- หัก 2% สำหรับค่าโฆษณา การโฆษณาสินค้าตามสื่อโฆษณาต่าง ๆผ่านเอเจนซี่หรือบริษัทรับโฆษณา เพื่อช่วยประกาศให้แบร์ดนหรือสินค้าที่รู้จักผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือผ่าช่องทางโซเซียลต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ก อินสตาเเกรม ที่ไม่ใช้บริการด้านการตลาด จะต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 2 %
- แต่ถ้าหากเป็นบริการด้านการตลาด เช่น การจ้างบอกเกอร์รีวิวโฆษณาสินค้า จ้างมาเกตติ้ง บริการออกบูธ อันนี้ถือว่าเป็นบริการทำของ
จะต้องหัก 3 % เพราะการหัก 3 % จะเป็นสำหรับรับจ้าง รับเหมาหรือบริการต่าง ๆ
- ค่าบริการที่เกิดขึ้นในกิจการทุกอย่าง จะต้องมีการหัก ณ ที่จ่าย 3 % เช่น บริการรับจ้างทำของ จ้างทำนามบัตร จ้างทำกราฟฟิก จ้างช่างมาถ่ายรูป จ้างตกแต่งภายใน บริการสถานที่ ซอฟต์แวร็ โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตก็เข้าข่ายนี้หมด เพราะถือว่าเป็นกาารให้บริการ
- หัก 5 % สำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ คนที่ไม่มีสถานที่เป็นของตัวเอง หากจะเป็นค่าเช่า ค่าบริการ ให้ดูจากสิทธิ์ในการถือกุณแจ
- ถ้าหาเช่าสถานที่เพื่อจัดสัมนาหรือจัดอีเว้นท์ชั่วคราว จะถือว่าเป็นค่าบริการ จะต้องหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- แต่ถ้าหากเราถือกุญแจถือเป็นว่าเราเช่านสถานที่ ซึ่งจะต้องหัก ณ ที่จ่าย จากเจ้าของที่ 5 %
- นอกจากนี้มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องหัก 5 % เช่น เช่ารถยนต์ ค่าจ้างนักแสดง ดารา นักร้อง หรืออาชีพเพื่อการบันเทิงและเงินรางวัลจากการแข่งขัน
- กุญเเจ กรณีเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ ถือว่าเป็นบริการเพราะว่าเรามีคนขับรถให้แบบนี้ต้องทำหัก ณ ที่จ่าย 3 %
- ค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย คือ ยอดเล็ก ๆ ที่ไม่ถึง 1000 บาท เช่น จ้างถ่ายรูป ทำนามบัตร ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
- ยกเว้นยอดที่มีมูลค่าไม่ถึง 10000 บาท แต่ทำสัญญาต่อเนื่อง เช่น ค่าบริกาารโทรศัพท์รายเดือน ค่าบริการอินเตอร์เน็ต เป็นต้น ต้องทำหัก ณ ที่จ่าย เพราะยอดทั้งปีเกิน 1000บาท

สรุปได้ว่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นเงินภาษีที่ผู้จ่ายเงินจะหักออกจากเงินที่จะจ่ายให้กับผู้รับ โดยผู้จ่ายเงินมีหน้าที่นำเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย นำส่งให้กับสรรพากร ส่วนผู้รับเงินก็จะได้รับหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย จากผู้จ่าย เพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นแบบภาษีกับสรรพากรว่าได้ชำระภาษี ในรูปแบบของภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ทยอยจ่ายไว้แล้วในระหว่างปีเป็นจำนวนเท่าไหร่นั่นเอง

 

อ้างอิง

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ทำไมเราต้องถูกหัก.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก https://flowaccount.com/blog/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2/

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย คืออะไร? ทำไมเราต้องจ่าย.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก https://peakaccount.com/blog/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%93-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84/

Withholding tax in Thailand.[ออนไลน์].เข้าถึงได้จาก https://thailand.acclime.com/guides/withholding-tax/

 

 

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เริ่มต้นออกแบบเว็บไซต์ เราควรจะใช้โปรแกรมอะไรดี
โดย winnerzx อ 22 มิ.ย. 2021 6:37 pm บอร์ด Software testing
0
8
อ 22 มิ.ย. 2021 6:37 pm โดย winnerzx
ส่วนเสริมที่จำเป็นต้องมีใน Visual Studio Code
โดย nutapisit อ 22 มิ.ย. 2021 6:02 pm บอร์ด Software testing
0
17
อ 22 มิ.ย. 2021 6:02 pm โดย nutapisit
วิธีติดตั้งส่วนเสริมใน Visual Studio Code
โดย nutapisit อ 22 มิ.ย. 2021 4:40 pm บอร์ด Software testing
0
18
อ 22 มิ.ย. 2021 4:40 pm โดย nutapisit
การบันทึกสินทรัพย์และการคิดค่าเสื่อมราคาในระบบ ERP
โดย Narisara อ 22 มิ.ย. 2021 4:39 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
6
อ 22 มิ.ย. 2021 4:39 pm โดย Narisara
เว็บไซต์ที่ดี กับการทำ Inbound Marketing
โดย winnerzx อ 22 มิ.ย. 2021 1:43 pm บอร์ด Share Knowledge
0
24
อ 22 มิ.ย. 2021 1:43 pm โดย winnerzx
แนะนำการเดินทางจาก กทม.(ตลิ่งชัน) มายัง เสนานิคม หรือ พหลโยธิน 34
โดย nutapisit อ 22 มิ.ย. 2021 12:11 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
9
อ 22 มิ.ย. 2021 12:11 pm โดย nutapisit
Webmaster สายงานที่น่าจับตามองในโลกยุคใหม่
โดย nutapisit อ 22 มิ.ย. 2021 11:54 am บอร์ด Share Knowledge
0
35
อ 22 มิ.ย. 2021 11:54 am โดย nutapisit
วิธีการเดินทางจาก กทม. (คลองสาน) มายังพหลโยธิน34
โดย winnerzx อ 22 มิ.ย. 2021 10:34 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
9
อ 22 มิ.ย. 2021 10:34 am โดย winnerzx