ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

รวมคีย์ลัด ใน Microsoft Office ทั้ง Word,Excel,PowerPoint 

รวมคีย์ลัด ใน Microsoft Office ทั้ง Word,Excel,PowerPoint
รวมคีย์ลัด ใน Microsoft Office ทั้ง Word,Excel,PowerPoint

 การใช้งานโปรแกรม Microsoft นอกจากจะสามารถใช้งานคำสั่งอื่นๆ ได้เเล้วไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word,Microsoft Excel และMicrosoft Powerpoint ก็ยังมีวิธีการที่ง่ายว่าด้วย คีย์ลัดต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรมตระกลู Office โดยวันนี้จะมาเเนะนำคีย์ลัดที่ใช้งานใน Office ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้รวดเร็ว เเละแม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดเวลาในการค้นหาเครื่องมือในโปรแกรมอีกด้วย ส่วนจะมีอะไรบ้างไปศึกษากันเลย 

คีย์ลัดที่ใช้งานกันบ่อย ๆ 

Ctrl + A คือ คำสั่ง Select All หรือ เลือกทัั้งหมด 

Ctrl + B คือ คำสั่ง Bold หรือ ตัวหน้า

Ctrl + C คือ คำสั่ง Copy หรือ คัดลอก

Ctrl + D คือ คำสั่ง Font Format หรือ กำหนดรูปแบบอักษร

Ctrl + E คือ คำสั่ง Center หรือ ตรงกลาง

CTRL + F คือคำสั่ง Find หรือ ค้นหา

CTRL + G คือคำสั่ง Goto หรือ ไปที่

CTRL + H คือคำสั่ง Replace หรือ แทนที่

CTRL + I คือคำสั่ง  Italic หรือ ตัวเอียง

CTRL + J คือคำสั่ง Justify หรือ จัดชิดขอบ

CTRL + K คือคำสั่ง Insert Hyper Link หรือ แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ

CTRL + L คือคำสั่ง Left หรือ จัดชิดซ้าย

CTRL + M คือคำสั่ง Indent หรือ เพิ่มระยะเยื้อง

CTRL + N คือคำสั่ง New หรือ สร้างแฟ้มใหม่

CTRL + O คือคำสั่ง Open หรือ เปิดแฟ้มใหม่

CTRL + P คือคำสั่ง Print หรือ พิมพ์

CTRL + Q คือคำสั่ง Reset Paragraph หรือ ตั้งค่าย่อหน้าใหม่

CTRL + R คือคำสั่ง Right หรือ จัดชิดขวา

CTRL + S คือคำสั่ง Save หรือ จัดเก็บ (บันทึก)

CTRL + T คือคำสั่ง Tab หรือ (ตั้งระยะแท็บ)

CTRL + U คือคำสั่ง Underline หรือ ขีดเส้นใต้

CTRL + V คือคำสั่ง Paste หรือ วาง

CTRL + W คือคำสั่ง Close หรือ ปิดแฟ้ม

CTRL + X คือคำสั่ง Cut หรือ ตัด

CTRL + Y คือคำสั่ง Redo or Repeat หรือ ทำซ้ำ

CTRL + Z คือคำสั่ง Undo หรือ ยกเลิกการกระทำครั้งล่าสุด

CTRL + SHIFT + A คือคำสั่ง  All Caps  หรือ ทำเป็นตัวใหญ่ทั้งหมด (สำหรับภาษาอังกฤษ)

CTRL + SHIFT + B คือคำสั่ง Bold หรือ ตัวหนา

CTRL + SHIFT + C คือคำสั่ง Copy Format หรือ คัดลอกรูปแบบ

CTRL + SHIFT + D คือคำสั่ง Double Underline หรือ ขีดเส้นใต้ 2 เส้น

CTRL + SHIFT + E คือคำสั่ง Revision Mark Toggle หรือ สลับการทำเครื่องหมายรุ่นเอกสาร

CTRL + SHIFT + F คือคำสั่ง Fonts Name Select หรือ เลือกชื่อแบบอักษร

CTRL + SHIFT + G คือคำสั่ง Word count หรือ นับจำนวนคำ

CTRL + SHIFT + H คือคำสั่ง Hidden หรือ ซ่อน

CTRL + SHIFT + I คือคำสั่ง Italic หรือ ตัวเอียง

CTRL + SHIFT + J คือคำสั่ง Thai Justify หรือ จัดคำแบบไทย

CTRL + SHIFT + K คือคำสั่ง Small Caps หรือ ทำอักษรตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แบบเล็กๆ

CTRL + SHIFT + L คือคำสั่ง Apply List Bullet หรือ ใช้เครื่องหมายหน้าข้อ

CTRL + SHIFT + M คือคำสั่ง Unindent หรือ ลดระยะเยื้อง

CTRL + SHIFT + N คือคำสั่ง Normal Style หรือ ใช้ลักษณะแบบปกติ

CTRL + SHIFT + P คือคำสั่ง Font Size Select หรือ เลือกขนาดแบบอักษร

CTRL + SHIFT + Q คือคำสั่ง Symbol Font หรือ ใช้แบบอักษรสัญลักษณ์

CTRL + SHIFT + R คือคำสั่ง Recount Words หรือ นับคำใหม่

CTRL + SHIFT + S คือคำสั่ง Style หรือ กำหนดลักษณะ

CTRL + SHIFT + T คือคำสั่ง Unhang หรือ ไม่แขวนภาพ

CTRL + SHIFT + U คือคำสั่ง Underline หรือ ขีดเส้นใต้

CTRL + SHIFT + V คือคำสั่ง Paste Format หรือ วางรูปแบบ

CTRL + SHIFT + W คือคำสั่ง Word Underline หรือ ขีดเส้นใต้เฉพาะคำ

CTRL + SHIFT + Z คือคำสั่ง Reset Character หรือ ตั้งค่าแบบอักษรใหม่

CTRL + ALT + C คือคำสั่ง Copyright sign ((c)) หรือ สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์

CTRL + ALT + E คือคำสั่ง Euro Sign (?) หรือ สัญลักษณ์เงินยูโร

CTRL + ALT + F คือคำสั่ง Insert Footnote Now หรือ แทรกหมายเหตุ

CTRL + ALT + I คือคำสั่ง Print Preview หรือ ตัวอย่างก่อนพิมพ์

CTRL + ALT + K คือคำสั่ง Auto Format หรือ จัดรูปแบบอัตโนมัติ

CTRL + ALT + L คือคำสั่ง Insert List Number หรือ แทรกเลขลำดับหน้าข้อ

CTRL + ALT + M คือคำสั่ง Insert Annotation หรือ แทรกคำอธิบาย

CTRL + ALT + N คือคำสั่ง Normal View หรือ มุมมองปกติ

CTRL + ALT + O คือคำสั่ง Outline View หรือ มุมมองแบบร่าง

CTRL + ALT + P คือคำสั่ง Page View หรือ มุมมองเหมือนพิมพ์

CTRL + ALT + R คือคำสั่ง Registered sign หรือ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

CTRL + ALT + S คือคำสั่ง Document Split หรือ แยกเอกสาร

CTRL + ALT + T คือคำสั่ง Trade Mark sign (?) หรือ สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้า

CTRL + ALT + U คือคำสั่ง Update Auto Format for Table หรือ ปรับปรุงการจัดรูปแบบอัตโนมัติในตาราง

CTRL + ALT + V คือคำสั่ง Insert Auto Text หรือ แทรกข้อความอัตโนมัติ

CTRL + ALT + Y คือคำสั่ง Repeat find หรือ ค้นหาเพิ่มเติม

CTRL + ALT + Z คือคำสั่ง Go back หรือ ย้อนกลับ

 

คีย์ลัดพิเศษ

CTRL + < คือคำสั่ง Decrease Font size by step หรือ เพิ่มขนาดตัวอักษรทีละขนาดที่กำหนด

CTRL + > คือคำสั่ง Increase Font size by step หรือ ลดขนาดตัวอักษรทีละขนาดที่กำหนด

CTRL + [ คือคำสั่ง Decrease Font size by point หรือ เพิ่มขนาดตัวอักษรทีละพอยน์

CTRL + ] คือคำสั่ง Increase Font size by point หรือ ลดขนาดตัวอักษรทีละพอยน์

CTRL + – คือคำสั่ง Optional Hyphen หรือ แทรกยัติภังค์

CTRL + _ คือคำสั่ง Non Breaking Hyphen หรือ แทรกยัติภังค์แบบไม่แบ่งคำ

CTRL + = คือคำสั่ง Sub Script หรือ ตัวห้อย

CTRL + + คือคำสั่ง Super Script หรือ ตัวยก

CTRL + \ คือคำสั่ง Toggle Master sub document หรือ สลับไปมาระหว่างเอกสารหลักและเอกสารย่อย

CTRL + , คือคำสั่ง Prefix Keys หรือ กำหนดแป้นพิมพ์

 

จากคีย์ลัดด้านบนสรุปได้ว่าการใช้งานคีย์ลัดเป็นการล่นระยะเวลาการทำงานให้สั้นลงเพื่อให้ผู้ใช้งานทำงานได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้กันโปรแกรมอื่นๆ ได้หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไปได้ 

ช่องทางในกการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : Microsoft 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เจอปัญหา Publishing failed. You are probably offline. ปัญหาใน Wordpress 5.x
โดย mindphp อ 20 ต.ค. 2020 6:03 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
6
อ 20 ต.ค. 2020 6:30 am โดย mindphp
แสดงสินค้าที่ขายได้ล่าสุด ด้วย Module Latest Sold Products ใน MooZiiCart
โดย bolue จ 19 ต.ค. 2020 6:53 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
30
จ 19 ต.ค. 2020 6:53 pm โดย bolue
ติดปัญหาเรื่อง การทำปุ่ม ค้นหา ที่มีการเชื่อมความสัมพันธ์ Laravel Framework
โดย makup จ 19 ต.ค. 2020 6:23 pm บอร์ด Programming - PHP
0
27
จ 19 ต.ค. 2020 6:23 pm โดย makup
วิธีการกำหนด Routing ใน Laravel Framework
โดย makup จ 19 ต.ค. 2020 7:15 am บอร์ด PHP Knowledge
0
38
จ 19 ต.ค. 2020 7:15 am โดย makup
วิธีแสดงพิกัดบนแผนที่ OpenStreetMap ด้วย Laravel Framework
โดย makup อ 18 ต.ค. 2020 6:21 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
30
อ 18 ต.ค. 2020 6:21 pm โดย makup
เจอปัญหา ในฐาน Joomla Out of resources when opening file '/tmp/#sql_7059_0.MAD' (Errcode: 24 "Too many open files")
โดย mindphp อ 18 ต.ค. 2020 5:34 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
28
อ 18 ต.ค. 2020 5:41 pm โดย mindphp
Re: Mysql เช็คerror ฟิลซ้ำ แสดงข้อความ(PHP)
โดย kimmyth ศ 16 ต.ค. 2020 11:26 pm บอร์ด Programming - PHP
1
57
ส 17 ต.ค. 2020 10:02 am โดย mindphp
Mysql เช็คerror ฟิลซ้ำ แสดงข้อความ
โดย kimmyth ศ 16 ต.ค. 2020 11:22 pm บอร์ด Programming - PHP
0
43
ศ 16 ต.ค. 2020 11:22 pm โดย kimmyth
อยากทราบว่า มีตัวอย่าง OpenstreetMap ในการใช้งานร่วมกับ MySQL , PHP บ้างไหมครับ
โดย makup ศ 16 ต.ค. 2020 7:25 pm บอร์ด Programming - PHP
2
53
ศ 16 ต.ค. 2020 7:48 pm โดย makup
การคำนวณต้นทุนสินค้า แบบ FIFO และ Weighted Average
โดย bolue ศ 16 ต.ค. 2020 6:53 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
58
ศ 16 ต.ค. 2020 6:53 pm โดย bolue
วิธีการเชื่อมความสัมพันธ์ข้อมูล one to many บน Laravel Framework
โดย makup ศ 16 ต.ค. 2020 6:40 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
44
ศ 16 ต.ค. 2020 6:40 pm โดย makup
Function Validate Laravel Framework
โดย makup ศ 16 ต.ค. 2020 4:22 pm บอร์ด PHP Knowledge
0
46
ศ 16 ต.ค. 2020 4:22 pm โดย makup
จะอัพเกรด Joomla 1.5 เป็น Joomla 3 ควรใช้ php อะไร
โดย Anonymous พฤ 15 ต.ค. 2020 10:13 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
48
ศ 16 ต.ค. 2020 12:48 am โดย mindphp
ตัวอย่างการใช้ gettype , var_dump
โดย makup พฤ 15 ต.ค. 2020 12:36 pm บอร์ด PHP Knowledge
1
44
พฤ 15 ต.ค. 2020 12:41 pm โดย thatsawan
วิธีการใช้ Function each
โดย makup พฤ 15 ต.ค. 2020 11:58 am บอร์ด PHP Knowledge
2
48
พฤ 15 ต.ค. 2020 7:27 pm โดย makup
การใช้ Function pop และ push
โดย makup พฤ 15 ต.ค. 2020 11:25 am บอร์ด PHP Knowledge
0
35
พฤ 15 ต.ค. 2020 11:25 am โดย makup
สอบถามการทำเมนูหลายภาษาบน joomla ค่ะ
โดย bolue พ 14 ต.ค. 2020 10:25 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
12
133
พ 14 ต.ค. 2020 2:16 pm โดย bolue
วิธีการใช้งาน Template engine ของ Laravel Framework
โดย makup พ 14 ต.ค. 2020 9:15 am บอร์ด PHP Knowledge
0
67
พ 14 ต.ค. 2020 9:15 am โดย makup
การติดตั้งโปรแกรม xampp ผ่าน Command terminal ในนาม root
โดย makup อ 13 ต.ค. 2020 11:03 am บอร์ด Linux - Web Server
0
59
อ 13 ต.ค. 2020 11:03 am โดย makup
วิธีแก้ ติดปัญหา you are not owner so cannot change permissions
โดย makup อ 13 ต.ค. 2020 10:13 am บอร์ด Linux - Web Server
0
56
อ 13 ต.ค. 2020 10:13 am โดย makup