Software Development & Project Manager Software

Project Manager Software สำหรับผู้จัดการโครงการ การจัดการประสิทธิภาพของโครงการ ทรัพยากร และพอร์ตโครงการ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
สำหรับบทความนี้ จะเป็นเขียนเกี่ยวกับการเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นในการที่เราหัดการเขียนโปรแกรมนะครับ สำหรับการเริ่มต้นในการเขียนโปรแกรมยากที่สุดเลยสำหรับการเขียนโปรแกรมก็คือตามหัวข้อเลยครับ ยากที่สุดแล้วสำหรับการเริ่มต้น...
วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) คืออะไร ...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 5 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
วงจรการพัฒนาระบบงาน(SDLC) เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิน เพื่อสร้าง คอมพิวเตอร์...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บทความนี้เกิดจากการที่ผมลองไปนั่งๆ อ่านบทความ เทคนิคเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมให้ดีขึ้นมาครับ เพราะส่วนตัวผมเป็นคนเขียนโปรแกรมไม่ค่อยเก่ง เขียนตัวแปลไม่ดี เช่นการตั้งชื่อตัวแปลครับ ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นัก...
ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร {--mlinkarticle=1900--}ทรัพยากรบุคคล...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 5 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ทรัพยากรบุคคล หรือ Human Resource (HR) เป็นหนึ่งในตำแหน่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในองค์กร หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตำแหน่งนี้มีความสำคัญอย่างไร แต่ความจริงแล้ว HR คือตำแหน่งที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
โครงการหมายถึง กลุ่มงานหรือกิจกรรมที่มีความความต่อเนื่อง ระยะเวลา ทรัพยากร และงบประมาณที่กำหนดและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การจัดการโครงการ ความสำคัญของการจัดการโครงการ ในปัจจุบัน โครงการต่าง ๆ มีความซับซ้อนมาก...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
เปรียบเที่ยบ โปรแกรมสำหรับ Video Conference  อันไหนดีอันไหนเจ๋งอันไหน หน้าใช้งาน โปรแกรม Video Conference ทั้ง 5 โปรแกรม      สาหรับการทำงานในยุดปัจจุบันนั้นการทำงานแบบ Work At Home หรือ Work From Home...
28 สัญลักษณ์ Flowchart ที่ต้องรู้ สำหรับพรีเซนต์งาน และ อธิบายการพัฒนาโปรแกรมกับทีม dev ไม่ว่าจะเรื่องการประชุมสรุปงานวางแผนงานต่างๆ...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 5 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
ไม่ว่าจะเรื่องการประชุมสรุปงานวางแผนงานต่างๆ หรือแม้แต่พรีเซนต์ระบบงานต่างๆ ทั้งโปรแกรม ERPแม้กระทั่งระบบงานต่างๆมีการนำเสนอในรูปแบบแผนผังหรือ Flow Chartเพื่อให้ผู้รับฟังได้เข้าใจและเข้าถึง ระบบการทำงานได้อย่างกระจ่างนั่นเอง...
หลักในการทำ User manual ที่ดี หลักในการทำ User manual ที่ดี หลักในการทำ...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 5 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
หลักในการทำ User manual ที่ดี หลักในการทำ User manual ทีดี User manual หากพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือ การทำคู่มือการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
API ย่อมาจาก Application Programming Interface คือการเชื่อมต่อจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เพื่อให้ซอฟต์แวร์ภายนอกเข้าถึงและอัพเดทข้อมูลนั้นๆได้ แต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ถูกกำหนดไว้ หรือจะบอกให้ง่ายขึ้นก็คือ API...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ทำความเข้าใจกับ Changelog ของการพัฒนาโปรแกรม ภาพตัวอย่าง Changelog สำหรับนักพัฒนาทั้งหลายน่าจะคุ้นเคยกับคำว่า changelog กันดีอยู่แล้ว แต่ผู้ใช้งานบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่า Changelog ว่าหมายถึงอะไร...
อัพ gitlab ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code VS Code  หรือ  {--mlinkarticle=7633--}Visual...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 5 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
VS Code  หรือ  Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรมประเภท Editor ใช้ในการแก้ไขโค้ดที่มีขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรมจึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ทำความรู้จัก Trello สิ่งสำคัญในการทำงานเป็นทีม คือการวางแผนในส่วนที่แต่ละฝ่ายต้องทำ มีการแบ่งงาน อัปเดตงาน และรับรู้การเคลื่อนไหว รับรู้ปัญหาซึ่งกันและกัน...
SDLC วงจรพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อการผลิตซอฟแวร์อย่างมีประสิทธิภาพ วงจรพัฒนาซอฟแวร์ (SDLC - Software Development...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 5 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
วงจรพัฒนาซอฟแวร์ (SDLC - Software Development Life Cycle) คือกระบวนที่ใช้กับอุตสาหกรรมซอฟแวร์เพื่อ ออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบซอฟแวร์ SDLC ช่วยผลิตซอฟแวร์เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากที่สุดตามเวลาที่กำหนดและค่าใช้จ่ายที่ได้ประเมินไว้...
V-Shaped Model คืออะไร คือ โมเมลสำหรับพัฒนาระบบงาน V-Shaped model -...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 5 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
V-Shaped model - โมเดลพัฒนาระบบงานเน้นการตรวจสอบและความถูกต้อง รูปแสดงโมเดลกระบวนการ V-Shaped    V-Shaped model เป็น Model ที่เน้นการตรวจสอบ(verification) และการรับรองความถูกต้อง(validation)...
IT Support คืออะไร IT Support คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ...
Mindphp
ให้เรตสมาชิก: 4 / 5
ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
IT Support คือ ผู้ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาด้านไอทีต่างๆ ของผู้ใช้งาน ตั้งแต่ แสกนไวรัส ลงโปรแกรม ดูแลระบบ และซ่อมบำรุง ผู้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอันเกิดจาก Hardware, Software หรือ Network ให้สามารถทำงานได้ปกติอย่างต่อเนื่อง...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
โมเดลแบบก้าวหน้า (Incremental Model)   โมเดลแบบก้าวหน้า   Incremental Model หรือ โมเดลแบบก้าวหน้า เป็นโมเดลที่มีการวิวัฒนาการมาจากโมเดลน้ำตก (Waterfall Model) เนื่องจากโมเดลน้ำตก (Waterfall Model) มีข้อเสียคือ...

หมวดหมู่รอง

DotProject เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนามาจากภาษา php ไว้สำหรับจัดการบริหาร โปรเจ็คด้วยเพื่อใช้ในการแบ่งหน้าที่การทำงาน ความรับผิดชอบต่างๆ ในส่วนงาน เหมาะสำหรับนำมาบริหารงาน พัฒนาซอฟแวร์

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สอบถามการใช้ javascript แปลงไฟล์เป็น base64
โดย fonfonn จ 08 ส.ค. 2022 9:25 am บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax & Node.JS
0
6
จ 08 ส.ค. 2022 9:25 am โดย fonfonn
ทิปเล็กๆ ในการ Import Module เข้ามาใช้ยังไงไม่ให้ Error และใช้โมดูลทดแทน
โดย mindphp จ 08 ส.ค. 2022 12:41 am บอร์ด Python Knowledge
0
6
จ 08 ส.ค. 2022 12:41 am โดย mindphp
ไปทางไหนดี ทางที่คุ้ยเคยอาจไกล และใช้เวลาลองผิดลองถูกนานกว่า ไปตามป้ายบอกทาง
โดย mindphp จ 08 ส.ค. 2022 12:37 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
5
จ 08 ส.ค. 2022 12:37 am โดย mindphp
มี Hosting แนะนำไหมครับ ว่าจะลองเปลี่ยนเจ้า
โดย diirrunesigv พ 27 ก.ค. 2022 4:15 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
42
ส 06 ส.ค. 2022 8:10 pm โดย mindphp
ใช้ WordPress 6 ไม่คุ้นกับ Gutenberg เลยมีใครแนะนำตัวอื่นได้บ้าง
โดย lifesavingrx อ 14 มิ.ย. 2022 2:07 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
36
ส 06 ส.ค. 2022 8:08 pm โดย mindphp
สอบถามการใส่ การจัดการไฟล์ในส่วนของ เว็บเซอร์วิส ในภาษา python
โดย fonfonn ศ 05 ส.ค. 2022 10:25 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
4
2114
ส 06 ส.ค. 2022 1:51 pm โดย fonfonn
ในไทยมี hosting wordpress joomla เจ้าให้พื้นที่แบบ unlimited ( ssd )
โดย Anonymous อ 02 ส.ค. 2022 4:28 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
1
155
ศ 05 ส.ค. 2022 7:19 pm โดย mindphp
สอบถามวิธีทำข้อความขึ้นมาแสดง
โดย Thanapoom1514 ศ 05 ส.ค. 2022 4:15 pm บอร์ด HTML CSS
3
127
ศ 05 ส.ค. 2022 6:38 pm โดย Thanapoom1514