กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ค่าพาหนะที่บริษัทเหมาจ่ายให้แก่วิทยากรที่เดินทางมาบรรยายให้แก่พนักงานของบริษัทเป็นครั้งคราว จะได้รับยกเว้นภาษีหรือไม่
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:58 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
95
พ 06 พฤษภาคม 2015 3:58 pm โดย บุคคลทั่วไป
บริษัทมีสวัสดิการแก่พนักงาน โดยการให้ผ้าตัดชุดฟอร์ม 2 ชุดพร้อมค่าตัด พนักงานจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษี หร
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:57 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
119
พ 06 พฤษภาคม 2015 3:57 pm โดย บุคคลทั่วไป
รายจ่ายเงินได้ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งในและนอกประเทศมีหลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีอย่างไร
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:55 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
61
พ 06 พฤษภาคม 2015 3:55 pm โดย บุคคลทั่วไป
นายจ้างจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร และค่าเช่าบ้านให้พนักงานต้องนำมาถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:52 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
238
จ 07 ก.ย. 2015 6:49 pm โดย M029
ชาวต่างชาติได้รับเงินปันผลจากบริษัทไทยจะได้รับเครดิตเงินปันผลหรือไม่
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:50 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
331
จ 07 ก.ย. 2015 6:56 pm โดย M029
ค่าโฆษณาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:47 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
280
จ 07 ก.ย. 2015 6:54 pm โดย M029
ค่าเดินทางที่บริษัทจ่ายให้พนักงานชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานกับบริษัทในประเทศไทย พนักงานต้องนำมาเสียภาษีหรือไม่
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:45 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
73
พ 06 พฤษภาคม 2015 3:45 pm โดย บุคคลทั่วไป
ค่าตรวจสอบบัญชีเป็นเงินได้ประเภทอะไร
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:42 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
279
จ 07 ก.ย. 2015 6:58 pm โดย M029
ค่าที่ปรึกษาเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใด
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 3:41 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
264
อ 08 ก.ย. 2015 9:50 am โดย M029
ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับจากบริษัท ถือเป็นเงินได้ประเภทใด
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 2:55 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
305
อ 08 ก.ย. 2015 9:53 am โดย M029
บุคคลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยไม่ถึง 180 วัน มีเงินได้ในประเทศไทยตาม 40 (1) ต้องเสียภาษีในประเทศไทยหรือไม่
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 2:49 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
1
246
อ 08 ก.ย. 2015 9:59 am โดย M029
บุคคลธรรมดาได้รับค่าตอบแทนจากการให้คำปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจให้แก่บริษัทหรือลูกค้าเป็นการทั่วไป
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 2:48 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
64
พ 06 พฤษภาคม 2015 2:48 pm โดย บุคคลทั่วไป
ใครจะเป็นผู้ยื่นแบบแสดงรายการ
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 2:45 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
59
พ 06 พฤษภาคม 2015 2:45 pm โดย บุคคลทั่วไป
ภรรยาได้รับเงินส่วนแบ่งกำไรจากคณะบุคคล ต้องยื่นแบบแสดงรายการอย่างไร
โดย Anonymous พ 06 พฤษภาคม 2015 2:44 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
53
พ 06 พฤษภาคม 2015 2:44 pm โดย บุคคลทั่วไป
งานประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
โดย wanida mutujid พ 06 พฤษภาคม 2015 12:49 pm บอร์ด MT04
1
7
พ 06 พฤษภาคม 2015 4:15 pm โดย wanida mutujid
งานประจำวันที่ 06 พฤษภาคม 2558
โดย sasitorn พ 06 พฤษภาคม 2015 10:19 am บอร์ด MT05
5
13
พฤ 07 พฤษภาคม 2015 10:28 am โดย sasitorn
เผยเคล็ดลับเด็ด!!..เพาะเม็ดผักหวานป่าให้งอก 100 เปอร์เซ็นต์
โดย k004 พ 06 พฤษภาคม 2015 9:05 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
155
พ 06 พฤษภาคม 2015 9:05 am โดย k004
insert แล้วไม่ขึ้น error ไม่มีข้อความไดเกิดขึ้น ไม่บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลด้วยคับ
โดย สายลม พ 06 พฤษภาคม 2015 8:20 am บอร์ด Programming - PHP
5
2460
จ 18 พฤษภาคม 2015 7:04 pm โดย สายลม
phpBB 3.1.4 ออกแล้ว fix ปัญหาเรื่อง Security
โดย mindphp อ 05 พฤษภาคม 2015 3:50 am บอร์ด MindPHP News
0
586
อ 05 พฤษภาคม 2015 3:50 am โดย mindphp
เวลา OS ,มีปัญหา เค้าแก้กันอย่าง ไร Windows Apple Linux
โดย mindphp จ 04 พฤษภาคม 2015 12:20 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
288
จ 04 พฤษภาคม 2015 12:20 pm โดย mindphp