ให้เรตสมาชิก: 5 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งานดาวใช้งาน
 

 

     ฟังก์ชั่น filetime()  คือ ฟังก์ชั่นในการหาเวลา และวันที่แก้ไขไฟล์ครั้งล่าสุด โดยเราสามารถเขียน Code PHP  เพื่อหาวันที่สร้างไฟล์นั้นออกมาแสดงได้ มีประโยชน์มาในการทำ  WebSite 

 

รูปแบบ

filetime(filename)

 

คำอธิบาย

     filename คือ path ที่อยู่ของไฟล์ตามด้วยชื่อไฟล์

 

ตัวอย่าง

<?php

$filename = 'D:\tools';
if (file_exists($filename)) 
{
     echo "$filename was last modified: " . date ("F d Y H:i:s.", filemtime($filename));
}
?>

 

ผลลัพธ์

 

ผลลัพธ์ฟังก์ชั่น $filename
ผลลัพธ์ฟังก์ชั่น filetime

 

ข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PHP