ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

3. Controller

3.1 สร้าง Main Controller (controller.php)

Code ของไฟล์ controller.php

บรรทัดที่ 3 : นำเข้า Controller ของ Joomla

บรรทัดที่ 5 : สร้างคลาส Controller (ขึ้นต้นด้วย "ชื่ิอของ Component" ตามด้วยคำว่า "Controller" และ "ชื่อของ Controller") โดยการสืบทอดคุณสมบัติมาจากคลาส JController

 

3.2. สร้างโฟลเดอร์ชื่อ controllers และสร้างไฟล์ Controller ที่ชื่อ a.php และ b.php

 

Code ของไฟล์ a.php

Code ของไฟล์ b.php

*** การตั้งชื่อของคลาส Controller นั้นจะต้องขึ้นต้นด้วย "ชื่อของ Component" ตามด้วยคำว่า "Controller" และ "ชื่อของ Controller"