ให้เรตสมาชิก: 2 / 5

ดาวใช้งานดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
Definition: คำสั่ง? describe SQL command ใช้สำหรับลิส fields ทั้งหมดของตาราง ชนิดข้อมูลของแต่ละ field?
ตัวอย่าง:

คำสั่ง SQL describe

describe tablename;

ผลที่ได้จะได้ หัว column ดังนี้
Field Type Null  Key  Default  Extra