ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การ SELECT (ซีเล็คท์) ข้อมูลบางคอลัมน์จากตารางเดียว

โค้ด :

SELECT default_code, name_template
FROM product_product
ORDER BY default_code ASC;

ผลที่ได้ :

การ SELECT ข้อมูลบางคอลัมน์จากตารางเดียว
การ SELECT ข้อมูลบางคอลัมน์จากตารางเดียว

คำอธิบาย :

ในการ SQL (เอสคิวแอล) เราเลือกเพียง default_code (ดีฟอล์ท_โค้ด) และ name_template (เนม_เทมเพลต) ที่ต้องการให้แสดงข้อมูล

จะเรียงลำดับตาม default_code (ดีฟอล์ท_โค้ด) เรียงลำดับจาก a-z (เอ-แซด)

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คำสั่ง SQL ต่างๆ

โดย : http://www.mindphp.com