การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่นำแนวคิดในโลกของความเป็นจริงมาใช้กับในโลกของการเขียนโปรแกรมในการที่ โปรแกรมเมอร์ สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ หากเปรียบเทียบกับการที่ช่างรถยนต์จะประกอบรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่ง สิ่งที่เขาต้องการก็คือ เครื่องยนต์ , ถังน้ำมัน , ล้อรถ ,โครงรถยนต์ เมื่อได้ชิ้นส่วนที่ต้องการเขาจะมาประกอบเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าช่างรถยนต์ไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องยนต์ล้อรถ และอุปกรณ์อื่นๆด้วยตัวเขาเอง แต่เขาเป็นผู้ที่ที่มีความเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆทำงานอย่างไร และจะเอาชิ้นส่วนไปใช้งานร่วมกันได้อย่างไร เขาก็สามารถประกอบรถยนต์ขึ้นมาด้วยความชำนาญของเขา

 

 การสร้างโปรแกรมโดยการใช้งาน OOP  

                             โดยปกติแล้วการสร้างโปรแกรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและเยอะมากๆหากเกิดข้อผิดพลาดใดในโปรแกรมหรือต้องการเพิ่มความสามารถในโปรแรกม จะทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขอย่างมาก บางครั้งอาจต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เลยที่เดียวหรือต้องให้คนที่เขียนโปรแกรมมาแก้ไขเองดังนั้นจึงมีวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้งานทำให้เข้าใจง่ายแก้ไขง่าย จึงทำให้ประหยัดเวลาอย่างมากในการแก้ไขโปรแกรม

 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเช็คราคาหนังสือ

class shop:
  'This is my shop class'
  shopName='' #คำอธิบายคลาส

class productB: #สร้างคลาสชื่อ productB
  'Product of mycompany' #คำอธิบายคลาส
  proID = 0 #ใส่ค่าให้ตัวแปรแรกของคลาส

  def __init__(self,name,price): #construture เป็นเมธอดแรกที่ต้องสรา้งในคลาส self เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังหน่วยความจำของคลาส
    self.name = name      #ตัวแปร name จะรับค่าเริ่มต้นมาจาก ออบเจคใหม่
    self.price = price
    productB.proID+=1 #เพิ่มค่าในตัวแปร proID อีก 1 ค่า

  def dispProduct(self):
    print("name:",self.name,"Price:",self.price) #self.name ทำให้ตัวแปรเป็นที่รุ็จักกัน(global)ในคลาส

  def salesAmount(self, amount): #กำหนดเมธอดคำนวณยอดขาย
    return (self.price*amount) #รีเทร์นค่า price(ราคา)*amount(จำนวนออกไป)

myShop = shop()
myShop.shopName = "YUN Book" #กำหนดชื่อร้านโดยใส่ไปในตัวแปร shopName ที่อยู่ใน คลาส
print("my shop is: %s"%myShop.shopName)

book1 = productB('photoshop',299) #สร้างออบเจคจากคลาสชื่อ productBและกำหนดค่าเริ่มต้น
print('producyID ', book1.proID) #แสดงรหัสสินค้า
book1.dispProduct()#แสดงรายละเอียดสินค้า
print("Saleamount : ",book1.salesAmount(255)) #ในวงเล็บคือจำนวนหนังสือ

book2 = productB('072 dhammabook',20) #สร้างออบเจคจากคลาสชื่อ productBและกำหนดค่าเริ่มต้น
print('producyID ', book2.proID) #แสดงรหัสสินค้า
book2.dispProduct()#แสดงรายละเอียดสินค้า
print("Saleamount : ",book2.salesAmount(10))


   

ผลการรัน:

my shop is: YUN Book
producyID 1
name: photoshop Price: 299
Saleamount : 76245
producyID 2
name: 072 dhammabook Price: 20
Saleamount : 200

 

 

                 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
สอบถามวิธีการลงไดฟ์เวอร์ Wifi บนเครื่อง Ubuntu 14.04 LST หน่อยครับ
โดย tatiya อ 19 มี.ค. 2019 8:46 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
0
3
อ 19 มี.ค. 2019 8:46 pm โดย tatiya
ไปเที่ยวออสเตรเลียกัน
โดย สริญญา สมสา อ 19 มี.ค. 2019 5:53 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
8
อ 19 มี.ค. 2019 5:53 pm โดย สริญญา สมสา
การคิดค่าไฟฟ้าในบ้านเรือน
โดย สริญญา สมสา อ 19 มี.ค. 2019 4:48 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
4
อ 19 มี.ค. 2019 4:48 pm โดย สริญญา สมสา
ก่อนสร้างเว็บต้องรู้จัก Domain
โดย napharat079 อ 19 มี.ค. 2019 3:58 pm บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
0
7
อ 19 มี.ค. 2019 3:58 pm โดย napharat079
โปรแกรมรับค่าอายุ
โดย napharat079 อ 19 มี.ค. 2019 3:29 pm บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
0
5
อ 19 มี.ค. 2019 3:29 pm โดย napharat079
วิธีลดความอ้วนสำหรับคนขี้เกียจ
โดย สริญญา สมสา อ 19 มี.ค. 2019 3:20 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
4
อ 19 มี.ค. 2019 3:20 pm โดย สริญญา สมสา
ประโยชน์เกี่ยวกับทุเรียน
โดย สริญญา สมสา อ 19 มี.ค. 2019 2:34 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
5
อ 19 มี.ค. 2019 2:34 pm โดย สริญญา สมสา
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมสูตรคูณง่ายๆ ด้วยคำสั่ง for
โดย napharat079 อ 19 มี.ค. 2019 2:09 pm บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
0
6
อ 19 มี.ค. 2019 2:09 pm โดย napharat079
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมสูตรคูณง่ายๆ ด้วยคำสั่ง do while
โดย napharat079 อ 19 มี.ค. 2019 1:39 pm บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
0
7
อ 19 มี.ค. 2019 1:39 pm โดย napharat079
การทำเกี๊ยวไข่
โดย สริญญา สมสา อ 19 มี.ค. 2019 12:08 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
4
อ 19 มี.ค. 2019 12:08 pm โดย สริญญา สมสา
เริ่มต้นเขียนโปรแกรมสูตรคูณง่ายๆ ด้วยคำสั่ง While
โดย napharat079 อ 19 มี.ค. 2019 11:43 am บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
0
10
อ 19 มี.ค. 2019 11:43 am โดย napharat079
วิธีการคอมเมนต์ในภาษา C++ ที่โปรแกรมเมอร์ต้องรู้
โดย napharat079 อ 19 มี.ค. 2019 11:39 am บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
0
12
อ 19 มี.ค. 2019 11:39 am โดย napharat079
เกาะไข่
โดย สริญญา สมสา อ 19 มี.ค. 2019 11:10 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
6
อ 19 มี.ค. 2019 11:10 am โดย สริญญา สมสา
งานประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
โดย napharat079 อ 19 มี.ค. 2019 9:54 am บอร์ด M079 - นภารัตน์ ฐิติกรโกวิท
1
10
อ 19 มี.ค. 2019 7:11 pm โดย napharat079
งานประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
โดย Four อ 19 มี.ค. 2019 9:39 am บอร์ด M077 - อิษยา งามสอาด
1
3
อ 19 มี.ค. 2019 6:46 pm โดย Four
งานประจำวันที่ 19 มีนาคม 2562
โดย สริญญา สมสา อ 19 มี.ค. 2019 9:30 am บอร์ด MT32 - นางสาวสริญญา สมสา
1
5
อ 19 มี.ค. 2019 10:14 am โดย สริญญา สมสา
สอบถามครับ ผมลง ubuntu 14.04 แล้วต่อเน็ตจากสาย LAN ไม่ได้
โดย tatiya จ 18 มี.ค. 2019 10:05 pm บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
2
15
จ 18 มี.ค. 2019 10:36 pm โดย tatiya
เเจกสูตรไข่ม้วนชีส
โดย สริญญา สมสา จ 18 มี.ค. 2019 5:34 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
17
จ 18 มี.ค. 2019 5:34 pm โดย สริญญา สมสา
วิธีการทำทับทิมกรอบ
โดย สริญญา สมสา จ 18 มี.ค. 2019 5:03 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
14
จ 18 มี.ค. 2019 5:03 pm โดย สริญญา สมสา
คำนวณค่าเสื่อมราคายังไคะ
โดย kulanan2535 จ 18 มี.ค. 2019 4:49 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
11
จ 18 มี.ค. 2019 4:49 pm โดย kulanan2535