ให้เรตสมาชิก: 1 / 5

ดาวใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จากที่แนะนำไปครั้งที่แล้วเรื่องการแบ่งประโยคและหาคำเชื่อมประโยคจากโปรแกรมเมอร์  วันนี้เรามีบทความเรื่องของ CPU หรือหน่วยประมวลผลกลางมาให้ศึกษากันค่ะ  เริ่มต้นด้วยการหา . (จุด) เพื่อง่ายในการแปลประโยคมากขึ้น  จากนั้นมาหาคำเชื่อมต่ำค่ะ มาดูทีละประโยคกันเลย

ประโยคที่ 1
A central processing unit (CPU), also referred to as a central processor unit, is the hardware within a computer that carries out the instructions of a computer program by performing the basic arithmetical, logical, and input/output operations of the system.
จากนั้นหาคำเชื่อมในประโยคแล้วค่อยนำมาแปลค่ะ
- A central processing unit (CPU),   :  หน่วยประมวลผลกลาง (ซีพียู)
- also referred to as a central processor unit,  :  ก็ยังถูกเรียกว่าหน่วยประมวลผลกลางเช่นกัน (เจ้าของภาษาตั้งใจสื่อเรื่องการใช้คำพูดในการเรียกระหว่าง processor กับ processing)
- is the hardware within a computer that carries out theinstructions of a computer program by performing the basic arithmetical, logical, and input/output operations of the system. (ในประโยคนี้จะเห็นมีเครื่องหมาย , ซึ่งไม่ได้เป็นคำเชื่อม แต่นั่นหมายถึงการเว้นวรรคคำ)  :  ซึ่งเป็น Hardware ที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป  ที่เก็บคำสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ โดยการคัดตรรกะพื้นฐาน และการ Input/Output ของระบบ

ประโยคที่ 2
The term has been in use in the computer industry at least since the early 1960s.
ประโยคนี้ไม่มีคำเชื่อม ไม่ต้องแบ่งเป็นวรรคแปลได้เลย
- The term has been in use in the computer industry at least since the early 1960s.  :  สิ่งที่กล่าวมานั้นได้มีการนำมาใช้ในคอมพิวเตอร์อย่างน้อยตั้งแต่ช่วงต้นยุค 1960 (จะสังเกตเห็นว่า 1960 จะมี s ตามมาข้างหลัง นั่นหมายถึงปี 1960 -1969 นั่นเอง)

ประโยคที่ 3
The form, design, and implementation of CPUs have changed over the course of their history,
จากนั้นหาคำเชื่อมในประโยคแล้วค่อยนำมาแปลค่ะ
- The form, design, and implementation of CPUs have changed over the course of their history,  :  รูปแบบ, การออกแบบ, และการสร้างของ CPU หลายๆ แบบนั้น ถูกเปลี่ยนไปจากที่เคยมีมา
- but their fundamental operation remains much the same.  :  แต่ในการปฏิบัติงานพื้นฐานยังคงเหมือนเดิมมาก

ประโยคที่ 4
In older computers, CPUs require one or more printed circuit boards.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- In older computers,   :  ในคอมพิวเตอร์เก่าๆ
- CPUs require one or more printed circuit boards.  :  ในเครื่อง CPU จะต้องการแผงวงจร 1 อันหรือมากกว่านั้น

ประโยคที่ 5
With the invention of the microprocessor, a CPU could be contained within a single silicon chip.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- With the invention of the microprocessor,  :  ในการพัฒนาของ Microprocessor
- a CPU could be contained within a single silicon chip.   :  CPU อาจจะบรรจุไว้ในซิลีโคนชิปเพียงแค่อันเดียวเท่านั้น

ประโยคที่ 6
The first computers to use microprocessors were personal computers and small workstations.
ประโยคนี้ไม่มีคำเชื่อม
- The first computers to use microprocessors were personal computers and small workstations.  :  คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ ที่ใช้ Microprocessors คือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ Workstations ขนาดเล็ก

ประโยคที่ 7
Since the 1970s the microprocessor class of CPUs has almost completely overtaken all other CPU implementations, to the extent that evenmainframe computers use one or more microprocessors.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- Since the 1970s the microprocessor class of CPUs has almost completely overtaken all other CPU implementations,   :  ตั้งแต่ปี 1970 ระดับของ Microprocessor ได้ถูกยึดเอาตามการพัฒนาของ CPU อื่นๆ เกือบทั้งหมด  (จะเห็นว่า 1970 มี s ตามท้ายอีกแล้ว ซึ่งได้อธิบายไปแล้วข้างต้น)
- to the extent that even mainframe computers use one or more microprocessors.  :  เพื่อที่จะขยายความ  แม้ว่า Mainframe Computer จะใช้ Microprocessor เพียง 1 ตัวหรือมากกว่านั้น

 ประโยคที่ 8
Modern microprocessors are large scale integrated circuits in packages typically less than four centimeters square, with hundreds of connecting pins.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- Modern microprocessors are large scale integrated circuits in packages typically less than four centimeters square,  :  Microprocessor ที่ทันสมัย  จะใช้แผงวงจรจำนวนมากอยู่ในแพ็คเก็จเป็นปกติจะมีขนาดน้อยกว่า 4 ตร.ซม.
- with hundreds of connecting pins.  :  ซึ่งจะมีเข็มเชื่อมต่อกันอยู่หลายร้อยตัว

ประโยคที่ 9
A computer can have more than one CPU; this is called multiprocessing.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- A computer can have more than one CPU;  :  คอมพิวเตอร์สามารถมี CPU ได้มากกว่า 1 ตัว
- this is called multiprocessing.  ? Computer  :  มันถูกเรียกว่า มัลติโปรเซสซิ่ง

ประโยคที่ 10
Some microprocessors can contain multiple CPUs on a single chip; those microprocessors are called multi-core processors.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- Some microprocessors can contain multiple CPUs on a single chip;  :   Microprocessor สามารถมี CPU ได้หลายตัวอยู่บน Chip เพียงอันเดียว
- those microprocessors are called multi-core processors.  :  CPU เหล่านั้นจะถูกเรียกว่า Muti-Core Processors

 ประโยคที่ 11
Two typical components of a CPU are the arithmetic logic unit (ALU), which performs arithmetic and logical operations, and the control unit (CU), which extracts instructions from memory and decodes and executes them, calling on the ALU when necessary.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- Two typical components of a CPU are the arithmetic logic unit (ALU),  :  ส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์คือ หน่วยตรรกะทางคณิตศาสตร์ (ALU)
- which performs arithmetic and logical operations,  :  ซึ่งจะดำเนินการทางตรรกะคณิตศาสตร์ และอีกตรรกะ
- and the control unit (CU)  :  และตรรกะหน่วยควบคุม (CU)
- which extracts instructions from memory and decodes and executes them,  :  ซึ่งดึงคำสั่งต่างๆ จากหน่วยความจำและถอดรหัสเพื่อนำไปประมวลผล
- calling on the ALU when necessary.  :  จะเรียกใช้ ALU เมื่อจำเป็น

 ประโยคที่ 12
Not all computational systems rely on a central processing unit.
ประโยคนี้ไม่มีคำเชื่อมค่ะ
- problems are solved by a distributed interconnected set of processors.  :  ไม่ใช่ระบบประมวลผลทั้งหมดที่จะขึ้นอยู่กับ CPU

ประโยคที่ 13
An array processor or vector processor has multiple parallel computing elements, with no one unit considered the "center?.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- An array processor or vector processor has multiple parallel computing elements,  :  จะมีโปรเซสเซอร์แบบคู่ขนานหรือโปรเซสเซอร์แบบพิกัด ต่างก็จะมีองค์ประกอบในการคำนวณ
- with no one unit considered the "center".  :  ไม่มีหน่วยใด ที่ถูกตัดสินว่าเป็นแกนกลาง

ประโยคที่ 14
In the distributed computing model, problems are solved by a distributed interconnected set of processors.
หาคำเชื่อมในประโยคแล้วจึงนำมาแปลค่ะ
- In the distributed computing model,  :  ในโมเดลการค้นหาแบบกระจาย
- problems are solved by a distributed interconnected set of processors.  :  ปัญหาถูกแก้ไขโดยกลุ่มของโปรเซสเซอร์การเชื่อมต่อภายนอกแบบกระจาย

ทีเข้าใจหรือยังคะ ว่าตัว s ที่อยู่หลัง ค.ศ. หมายถึงอะไร.....

 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 10:11 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
4
31
อ 02 มิ.ย. 2020 7:42 pm โดย natthanit.r2538
มารู้จักจังหวัดสงขลา เมืองสองทะเลกันค่ะ
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 4:27 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 4:27 pm โดย natthanit.r2538
ระบบบัญชีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และจะทำอย่างไรหากต้องการวางระบบบัญชี
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 2:13 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
อ 02 มิ.ย. 2020 2:13 pm โดย natthanit.r2538
เปิดบริษัทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ??
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 12:16 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 12:16 pm โดย natthanit.r2538
ภ.ง.ด. 1,3,53 คืออะไร
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 11:08 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
สรุปการประชุมลูกค้าครั้งแรก
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
2
จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm โดย natthanit.r2538
สวนครัวริมระเบียง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
10
จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm โดย natthanit.r2538
วิธีการเดินทางจาก สงขลา มา กรุงเทพฯ
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
17
จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm โดย natthanit.r2538
งานประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:53 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
32
อ 02 มิ.ย. 2020 10:00 am โดย natthanit.r2538
note
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
6
จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am โดย natthanit.r2538
Work's on Hand ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ M103
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am โดย natthanit.r2538
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:48 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
23
จ 01 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
B - เข้าเมนูหน้ารวมรายการใน admin ไม่ได้
โดย thatsawan ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm โดย thatsawan
B - ยังขาดหน้าผลการค้นหา จาก search.php
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am โดย mindphp
B - กล่องค้นหาจากหน้า index ใช้งานไม่ได้ กดแล้วไม่ไปหน้าค้นหา
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:53 am โดย mindphp
B - ไม่ใช่แค่โชว์ icon facebook มันต้องทำลิงค์เพื่อให้คลิกไป
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
2
ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:51 am โดย mindphp
อัพเดท phpbb 3.3 เเล้ว extenstion ใช้งานไม่ได้
โดย thatsawan พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:08 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
114
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:10 pm โดย thatsawan
วิธีการสร้าง css ที่ใช้งานเฉพาะในบราวเซอร์ safari เท่านั้น
โดย Ittichai_chupol พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
111
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm โดย Ittichai_chupol
R - Set Demo เป็น subdomain ของ ตัวนี้
โดย mindphp พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Developer
0
9
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am โดย mindphp
อยากทราบวิธีการกำหนด ค่า css ให้กับ button โดยกำหนดเฉพาะแต่ละบราวเซอร์
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 8:39 pm บอร์ด HTML CSS
1
42
พ 27 พฤษภาคม 2020 9:15 pm โดย mindphp