ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
php 5.4 ออกความสามารถใหม่ มาทำให้เราสร้างตัวแปล array ได้ง่ายขึ้น โดยเขียนสั้นลง แต่ Host ทั่วไปยังไม่รองรับนะครับ อย่าเพิ่งเอามาใช้จริงจัง ถ้าจะให้ก็ต้องเขียน เช็คเวอร์ชั่นของ php เครื่องที่เราใช้กันก่อน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ช่วงนี้ต้องเลือกซื้อเครื่องใหม่เพิ่ม อีกเครื่องเพื่อทำ web hosting เลยเขียนบันทึก บ.ขายเครื่องไว้หน่อย เลือก เครื่องเป็น Dell (รุ่น  Dell R210 II) เพราะบริการหลังการขาย ประกัน onsite 3 ปี เมื่อเทียบกับราคา เครื่องประกอบ จะแพงกว่านิดหน่อย แต่ถือว่าคุ้ม กับคุณภาพและความสบายใจ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ได้ notebook มาใหม่ ของ asus รุ่น Pro36S ซึ่งมีบริการ on-site และ ตามคู่มือบอกว่า มี express gate ที่สามารถเปิดโปรแกรมบางตัวได้โดยไม่จำเป็นนต้องเข้าน WINDOWS แต่เจ้าปุ่ม express gate บนตัวเครื่องลองกฏแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ช่วงนี้เว็บ เจอปัญหา  Too many connections บ่อยเลยหาสาเหตุโดยดู ด้วยคำสั่ง SHOW PROCESSLIST ของ Mysql พบว่าฐานข้อมูลมีบางตารางที่ เก็บข้อมูลไว้เยอะ ทำให้ เวลาส่งข้อมูลออกจากการ Query ทำได้ช้า ทำให้กิน connections เยอะ จนเป็นเหตุให้บางช่วง connections ที่ได้รับจัดสรรมาไม่พอใช้ (คล้ายกับปัญหา...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ลองอัพเกรด Joomla 1.5 เป็น Joomla 2.5 แล้ว โดยข้อมูล Server ดังตารางด้านล่างนี้ ในการตอนการอัพเกรดไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ System Information Setting Value   PHP Built On FreeBSD server.meelink.com 7.4-RELEASE FreeBSD 7.4-RELEASE #0: Thu...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ติด Google analytics บน Androidถ้ามีปัญหาบัญชี Google analytics อยู่แ้ล้ว http://code.google.com/apis/analytics/docs/mobile/android.html
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้อัพเกรดเว็บบอร์ด phpbb3 เว็บบอร์ด หนึ่ง แต่เจอปัญหาtemplate->_tpl_load_file(): install_update.html does not exist or is emptyปัญหานี้มาจากไฟล์ template ใน admin หายไป...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
สมัคร Google Maps API Key สำหรับ Androidเข้าไปที่ http://code.google.com/android/maps-api-signup.htmlป้อนค่า Certificate fingerprintMaps API Key ที่ได้จาก C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin>keytool.exe -v -list -keystore "C:\Documents and...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ติดตั้ง Google Plugin สำหรับ Eclipse 3.7 ติดตั้งได้ สอง แบบคือ ติดตั้งแบบ archive Download the latest update site archive for Eclipse 3.7. Unzip the archive. In Eclipse, choose Help > Install New Software... In the "Work with" section,...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้เตรียมเครื่อง เขียน App บน Android โดยใช้ Eclipse,  และก็ต้องติดตั้ง plugin เพื่อให้ เครื่องเราจำลอง โทรศัพท์ มือถือ ที่เรียกว่า Emulator (สมัยโบราณถ้าจะทดสอบแสดงผลบนมือถือก็ต้องใช้ อีมู นี่แหละ) แต่ Android เค้าเรียกให้เท่ กว่านั้น คือ AVD (Android...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วิธีการสั่งรีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดต่อ Inet Call Center: 0-2257-7111 (ติดแล้วกด 5)แล้วบอกกับพนักงานว่าต้องการรีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หมายเลข IP: xxx.xxx.xxx.xx เครื่องอยู่ที่ตู้ Rack :...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
JQuery Update Policy Policy We may update jQuery to the latest stable version at any time. This includes patch releases of phpBB. In other words, between phpBB 3.1.x and 3.1.x+1 we can update jQuery from 1.a.b to 1.c.d for any values of a,...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ชื่อสมาชิกใน ระบบที่มักจะถูก Brute-Force Attack  บ่อยๆ account, admin, backup, oracle, test, user, webmaster, www
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บันทึกงานปรับแต่งแก้ไข บอร์ด phpbb3 ซึ่งถูก Convert มาจาก phpbb2 โดยงานเก่าที่เค้าทำไว้มีปัญหากับภาษาไทยที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล และมีปัญหา ลง mod phpbb3 ไว้หลายตัว และ มีข้อผิดพลาดในการ mod ไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีปัญหา เกี่ยวกับ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
1 ชม. คือ 3600 วินาที, 1 วัน: 86400 วินาที, 1 สัปดาห์ : 604800 วินาที, 1 เดือน (คิดจาก 30 วัน): 2592000 วินาที, 1ปี  (คิดจาก 12 เดือน เดือนล่ะ 30 วัน): 31104000 วินาที.
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
android 4.0 features ออกแล้ว พร้มความสามารถหลักโดนๆโดยโค้ดที่เรียกกันของรุ่นนี้คือ  Ice Cream Sandwichเช่น - Android Beam  ส่งข้อมูลหากันแบบไร้สายของมือถือ Android โดยแค่เอามาใกล้ๆกัน ก็สามารถแชร์ไฟล์ข้อมูลต่างๆหากันได้- Face Unlock Android...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ไปสอน เจอปัญหา Javascript Error document.body. is null ต้องการใช้คำสั่ง document.body.background จุดประสงค์ก็เพื่อใช้ javascript สั่งให้ พื้นหลังของเว็บเปลี่ยนไปตามขนาดของ หน้าจอผู้ใช้...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ขั้นตอนการติดตั้ง directadmin บน FreeBSD ไม่ว่าจะ 32 หรือ 64 bit ก็ใช้หลักการเดียวกัน คือ 1) Install FreeBSD 2) Update with cvsup 3) Install ipfw firewall 4) Install DirectAdminตอน install จะกำหนด slices (partitions) ไว้ประมาณนี้/ #1G...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
SQL code for use with Joomla 1.6.xx INSERT INTO `jos_users` (`id`,`name`, `username`, `password`, `params`)VALUES (LAST_INSERT_ID(),'Administrator2', 'admin2', 'd2064d358136996bd22421584a7cb33e:trd7TvKHx6dMeoMmBVxYmg0vuXEA4199',...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บันทึกติดตั้ง Win XP บน acer aspire oneเริ่มการติดตั้งการการ ตั้งค่า Bios ให้ boot dvd drive ใส่แผ่นติดตั้ง ทำตามขั้นตอน จนเสร็จ หน้า driver มาลงต่อ...
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ประเภทของบริษัทจำกัด
โดย taemmynatchapon พ 25 ก.ค. 2018 6:18 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
106
พ 25 ก.ค. 2018 6:18 pm โดย taemmynatchapon
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์) ตัดค่าเสื่อม
โดย taemmynatchapon พ 25 ก.ค. 2018 5:58 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
1068
พ 25 ก.ค. 2018 5:58 pm โดย taemmynatchapon
ต้องการรับสมัครตำแหน่ง Full Stack Developper
โดย kritsathorn พ 25 ก.ค. 2018 4:27 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
141
พ 25 ก.ค. 2018 4:27 pm โดย kritsathorn
อยากสอบถามเรื่องใบลดหนี้ค่ะ
โดย taemmynatchapon พ 25 ก.ค. 2018 3:40 pm บอร์ด ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
0
256
พ 25 ก.ค. 2018 3:40 pm โดย taemmynatchapon
B - MDUpgrade ไม่สามารถเขียนทับตัว home/thailandho/domains/thailandhotelforums.com/public_html ได้
โดย Parichat พ 25 ก.ค. 2018 11:23 am บอร์ด Joomla Dev
3
13
พฤ 26 ก.ค. 2018 2:55 pm โดย Parichat
งานประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
โดย Lamduan พ 25 ก.ค. 2018 9:56 am บอร์ด M066 - นางสาวลำดวน พันโอดเบี้ย
3
21
พฤ 26 ก.ค. 2018 9:42 am โดย Lamduan
สอบถาม error แบบนี้ครับ You have an error in your SQL syntax
โดย mollyclick พ 25 ก.ค. 2018 9:02 am บอร์ด Programming - PHP
5
264
พฤ 26 ก.ค. 2018 8:04 am โดย mollyclick
Q - สอบถามวิธีการใส่ค่าที่ต้องการใน type="number" เป็นตัวเลขทศนิยมที่มีค่าน้อยที่สุดค่ะ
โดย pprn อ 24 ก.ค. 2018 7:44 pm บอร์ด HTML CSS
2
365
พ 25 ก.ค. 2018 10:27 am โดย pprn
ความหมายของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
โดย taemmynatchapon อ 24 ก.ค. 2018 6:44 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
87
อ 24 ก.ค. 2018 6:44 pm โดย taemmynatchapon
Q - ไม่สามารถปรับฟร้อนใน joomla ได้
โดย prakon อ 24 ก.ค. 2018 6:41 pm บอร์ด Joomla Development
3
172
อ 24 ก.ค. 2018 7:00 pm โดย AePongsak
B - ข้อมูล Manager Note จาก lead ไม่ส่งต่อมาที่ oppo
โดย mindphp อ 24 ก.ค. 2018 5:03 pm บอร์ด M.D.Soft Co.,Ltd. - Tester
1
6
อ 29 ก.ค. 2018 10:23 pm โดย thatsawan
สอบถามคำสั่ง insert + update ลง sql ครับ
โดย mollyclick อ 24 ก.ค. 2018 4:56 pm บอร์ด Programming - PHP
4
241
พ 25 ก.ค. 2018 9:36 am โดย thatsawan
Q - สอบถามการใช้งาน joomla
โดย watcharin อ 24 ก.ค. 2018 4:24 pm บอร์ด Joomla Dev
3
9
อ 24 ก.ค. 2018 5:02 pm โดย thatsawan
หมวดบัญชีค่าใช้จ่าย
โดย Lamduan อ 24 ก.ค. 2018 4:18 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
412
อ 24 ก.ค. 2018 4:18 pm โดย Lamduan
Q - ในไฟล์ sql ทำยังไงให้ชื่อที่นำหน้าชื่อตารางเปลี่ยนตามชื่อของ joomla ที่อยู่ในเครื่องอื่น
โดย Parichat อ 24 ก.ค. 2018 4:06 pm บอร์ด Joomla Development
2
162
อ 24 ก.ค. 2018 4:59 pm โดย Parichat
หมวดบัญชีรายได้
โดย Lamduan อ 24 ก.ค. 2018 3:56 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
177
อ 24 ก.ค. 2018 3:56 pm โดย Lamduan
หมวดบัญชีส่วนของเจ้าของ(ทุน)
โดย Lamduan อ 24 ก.ค. 2018 3:44 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
414
อ 24 ก.ค. 2018 3:44 pm โดย Lamduan
หมวดบัญชีหนี้สิน
โดย Lamduan อ 24 ก.ค. 2018 2:51 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
464
อ 24 ก.ค. 2018 2:51 pm โดย Lamduan
B - Joomshop package ในหน้าตั่งค่าขึ้น Error
โดย Parichat อ 24 ก.ค. 2018 2:42 pm บอร์ด Joomla Development
2
242
อ 05 ส.ค. 2018 12:18 pm โดย mook2LRC1
หมวดบัญชีสินทรัพย์
โดย Lamduan อ 24 ก.ค. 2018 2:39 pm บอร์ด Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
0
724
อ 24 ก.ค. 2018 2:39 pm โดย Lamduan