ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Build PHP ใช้งานเอง ฉบับทำมือให้ซ้ำใครสอนขั้นตอนการ Build php และเพิ่มความสามารถ ที่ต้องการเข้าไปเอง https://wiki.php.net/internals/windows/stepbystepbuild
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ก่อนการพัฒนา ส่วนของ ของ Virtuemart 2.0 เราก็ต้องทำความรู้จัก หรือ ลักษณะการเขียนโค้ด ของ Virtuemart 2.0 กันก่อน ตัวอย่างการตั้งชื่อ Function function exampleMethod($data = 0) { if (!$product_id) $product_id =...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
บันทึก วิธีทำให้ VM (Virtual machines) เข้า OS อัตโนมัต เมื่อเปิดเครื่อง Host 1. เชื่อมต่อไปที่ Host ด้วย VSphere 2. จะได้หน้าจอดังรูป 2.1 ให้เลือก เครื่อง ที่เราต้องการทำงานด้วย 2.2 เลือก tab Configuration 2.3 เลือก เมนู Virtual Machine...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
InnoDB Full-Text Search มาแล้วใน Mysql 5 ขอเก็บไว้ก่อน ค่อยมาทำความเข้าใจแบบลึกซึ้งกับมันอีกที InnoDB Full-Text Search is in MySQL 5.6.4 InnoDB full-text search (FTS) is finally available in MySQL 5.6.4 release. The feature has been on...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
        $otp            = 'str 1 ';        $sql_join     =     " str 2  " .        $otp            .= 'str 3 ';            echo $sql_join; ดูผิด มันควรจะ Error แต่ไม่ กลับได้ Output str 2 str 1 str 3
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ต้องใช้  Debian แต่ ดันรัน command nslookup, dig,... ไม่ได้ ทางแก้คือupdate แล้ว install dnsutils ใหม่ ตามคำสั่ง apt-get update && apt-get install dnsutilsเท่านี้ก็กลับมาให้ nslookup หรือ dig และอื่นๆได้แล้ว # nslookup...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ใช้ php โต้ตอบกับ Lotus Domino โดยสร้างหน้าเว็บ ด้วย php โดยติดต่อ Lotus ผ่่าน COM object, the Lotus Notes API, and XML.สร้างสามาใช้ได้ทั้ง COM object , API , extension=php5_notes.dllตัวอย่างโค้ด <?php $dbpath="mailtest.nsf"; $searchword="demo"; //Perform...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
Error dropping database (can't rmdir './ชื่อฐานข้อมูล/', errno: 17)ต้อง command เข้าไปลบ directory ออกทั้งหมดrm -rf //var/lib/mysql/ชื่อฐานข้อมูล/ปัญหา เกิดจาก ไฟล์ต่างๆ ของฐานข้อมูลมีปัญหา ซึ่งทำให้ลบด้วยคำวั่ง Drop database ไม่ได้
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
php 5.4 ออกความสามารถใหม่ มาทำให้เราสร้างตัวแปล array ได้ง่ายขึ้น โดยเขียนสั้นลง แต่ Host ทั่วไปยังไม่รองรับนะครับ อย่าเพิ่งเอามาใช้จริงจัง ถ้าจะให้ก็ต้องเขียน เช็คเวอร์ชั่นของ php เครื่องที่เราใช้กันก่อน
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ช่วงนี้ต้องเลือกซื้อเครื่องใหม่เพิ่ม อีกเครื่องเพื่อทำ web hosting เลยเขียนบันทึก บ.ขายเครื่องไว้หน่อย เลือก เครื่องเป็น Dell (รุ่น  Dell R210 II) เพราะบริการหลังการขาย ประกัน onsite 3 ปี เมื่อเทียบกับราคา เครื่องประกอบ จะแพงกว่านิดหน่อย แต่ถือว่าคุ้ม กับคุณภาพและความสบายใจ...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ได้ notebook มาใหม่ ของ asus รุ่น Pro36S ซึ่งมีบริการ on-site และ ตามคู่มือบอกว่า มี express gate ที่สามารถเปิดโปรแกรมบางตัวได้โดยไม่จำเป็นนต้องเข้าน WINDOWS แต่เจ้าปุ่ม express gate บนตัวเครื่องลองกฏแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ช่วงนี้เว็บ เจอปัญหา  Too many connections บ่อยเลยหาสาเหตุโดยดู ด้วยคำสั่ง SHOW PROCESSLIST ของ Mysql พบว่าฐานข้อมูลมีบางตารางที่ เก็บข้อมูลไว้เยอะ ทำให้ เวลาส่งข้อมูลออกจากการ Query ทำได้ช้า ทำให้กิน connections เยอะ จนเป็นเหตุให้บางช่วง connections ที่ได้รับจัดสรรมาไม่พอใช้ (คล้ายกับปัญหา...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้ลองอัพเกรด Joomla 1.5 เป็น Joomla 2.5 แล้ว โดยข้อมูล Server ดังตารางด้านล่างนี้ ในการตอนการอัพเกรดไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ System Information Setting Value   PHP Built On FreeBSD server.meelink.com 7.4-RELEASE FreeBSD 7.4-RELEASE #0: Thu...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ติด Google analytics บน Androidถ้ามีปัญหาบัญชี Google analytics อยู่แ้ล้ว http://code.google.com/apis/analytics/docs/mobile/android.html
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้อัพเกรดเว็บบอร์ด phpbb3 เว็บบอร์ด หนึ่ง แต่เจอปัญหาtemplate->_tpl_load_file(): install_update.html does not exist or is emptyปัญหานี้มาจากไฟล์ template ใน admin หายไป...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
สมัคร Google Maps API Key สำหรับ Androidเข้าไปที่ http://code.google.com/android/maps-api-signup.htmlป้อนค่า Certificate fingerprintMaps API Key ที่ได้จาก C:\Program Files\Java\jdk1.7.0\bin>keytool.exe -v -list -keystore "C:\Documents and...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
ติดตั้ง Google Plugin สำหรับ Eclipse 3.7 ติดตั้งได้ สอง แบบคือ ติดตั้งแบบ archive Download the latest update site archive for Eclipse 3.7. Unzip the archive. In Eclipse, choose Help > Install New Software... In the "Work with" section,...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วันนี้เตรียมเครื่อง เขียน App บน Android โดยใช้ Eclipse,  และก็ต้องติดตั้ง plugin เพื่อให้ เครื่องเราจำลอง โทรศัพท์ มือถือ ที่เรียกว่า Emulator (สมัยโบราณถ้าจะทดสอบแสดงผลบนมือถือก็ต้องใช้ อีมู นี่แหละ) แต่ Android เค้าเรียกให้เท่ กว่านั้น คือ AVD (Android...
ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
วิธีการสั่งรีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์ ให้ติดต่อ Inet Call Center: 0-2257-7111 (ติดแล้วกด 5)แล้วบอกกับพนักงานว่าต้องการรีสตาร์ทเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หมายเลข IP: xxx.xxx.xxx.xx เครื่องอยู่ที่ตู้ Rack :...
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
curl กับความเร็วในการโหลดไฟล์
โดย touleg ศ 26 ส.ค. 2011 5:23 pm บอร์ด Programming - PHP
2
1756
ศ 26 ส.ค. 2011 10:42 pm โดย touleg
การใช้ iframe
โดย supanat51 ศ 26 ส.ค. 2011 5:02 pm บอร์ด HTML CSS
3
5714
ศ 26 ส.ค. 2011 11:11 pm โดย touleg
สอบถามเกี่ยวกับระบบการจองครับ
โดย BigM ศ 26 ส.ค. 2011 2:32 pm บอร์ด Programming - PHP
3
1167
ส 27 ส.ค. 2011 2:20 pm โดย touleg
Magento กับ Domain ภาษาไทย
โดย mozilla9889 ศ 26 ส.ค. 2011 10:45 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
3
1909
พ 31 ส.ค. 2011 12:23 pm โดย mindphp
ขอสอบถามเลือกการ Select หน่อยคับ(มือใหม่)
โดย VIO พฤ 25 ส.ค. 2011 11:09 am บอร์ด Programming - PHP
6
2397
ส 27 ส.ค. 2011 11:15 am โดย VIO
จะเอา บาร์โค้ด มาใส่ ใน ไฟล์ pdf ในphp
โดย supanat51 พฤ 25 ส.ค. 2011 12:01 am บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
2
6307
พฤ 25 ส.ค. 2011 1:02 pm โดย mindphp
Array ทำ Loop เดือนไทย มกรา...ธันวา ทำลิสรายการ list box หรือ listmenu
โดย mindphp พ 24 ส.ค. 2011 12:46 pm บอร์ด Free PHP Code Download script
5
18371
จ 27 พฤษภาคม 2013 11:21 am โดย shiso1122
ลง Joomla_Virtuemart แล้ว error โปรดช่วยด้วย
โดย wiyada อ 23 ส.ค. 2011 8:59 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
3
1759
พ 24 ส.ค. 2011 10:46 am โดย mindphp
สอบถามการเชื่อมต่อ App facebook กับเว็บภายนอกค่ะ
โดย Anonymous อ 23 ส.ค. 2011 8:10 pm บอร์ด Programming - PHP
23
6491
ส 17 ธ.ค. 2011 5:59 pm โดย mindphp
สอบถามผู้รู้ แปลง PDF เป็น text หรือ HTML
โดย touleg อ 23 ส.ค. 2011 1:57 pm บอร์ด Programming - PHP
18
6385
ศ 09 มิ.ย. 2017 4:33 pm โดย Naluebed Oneselfz
ทำไมคืนค่า Default ให้กับ ListMenu แบบ Multiple ไม่ได้ครับ
โดย gunnm1001 จ 22 ส.ค. 2011 4:45 pm บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
3
4344
พฤ 25 ส.ค. 2011 12:27 pm โดย touleg
อัพรูปขึ้นโฮสไม่ได้ครับ ช่วยผมหน่อยครับ
โดย vinra1234 จ 22 ส.ค. 2011 3:52 pm บอร์ด Programming - PHP
11
4374
พ 24 ส.ค. 2011 9:15 pm โดย vinra1234
ช่วยด้วยครับเกียวกับเรื่อง อาเรย์และพอยน์เตอร์ งงหมดแล้ว
โดย panuwatben อ 21 ส.ค. 2011 11:32 pm บอร์ด Programming - C/C++ & java & Python
2
2054
พฤ 01 ก.ย. 2011 3:31 pm โดย doginhiso1
Function การหา factorial
โดย cannoi อ 21 ส.ค. 2011 7:19 pm บอร์ด JavaScript & Jquery Ajax
10
8033
อ 23 ส.ค. 2011 10:34 pm โดย touleg
จะทำอย่างไรให้ subdomain สามารถใช้ session ที่สร้างขึ้นจาก domain ได้
โดย Anonymous อ 21 ส.ค. 2011 5:14 pm บอร์ด Programming - PHP
1
1250
อ 21 ส.ค. 2011 10:30 pm โดย touleg
ช่วยด้วยครับ เข้า http://localhost ไม่ได้
โดย Anonymous อ 21 ส.ค. 2011 3:18 am บอร์ด Programming - PHP
5
8582
อ 23 ส.ค. 2011 3:05 pm โดย kekitozz
tot โคตะระเน่า
โดย soki อ 21 ส.ค. 2011 11:36 am บอร์ด ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
6
8418
ส 09 มิ.ย. 2012 10:47 pm โดย notty32
ช่วยหน่อยครับ ลง joomla ภาษาไทยไม่ได้คับ
โดย golem07 อ 21 ส.ค. 2011 8:12 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
1370
อ 21 ส.ค. 2011 12:20 pm โดย mindphp
เขียนสูตรคณิตฯ ใน joomla
โดย kamjorn อ 21 ส.ค. 2011 4:21 am บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
1410
อ 21 ส.ค. 2011 11:35 am โดย touleg
พิเศษ web hosting ราคาประหยัด ราคาสูงสุด 550 บาทต่อปี จดโดเมนเนม 285 บาท/ปี
โดย spaghetti ศ 19 ส.ค. 2011 10:59 pm บอร์ด Web Hosting Review - Free Host Share Host VPS
1
2117
อ 21 ส.ค. 2011 3:48 am โดย spaghetti