ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ในบทความนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับ Map object  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ JavaScript ES6   Map คือชุดขององค์ประกอบที่แต่ละองค์ประกอบถูกจัดเก็บเป็นคู่ของ key    Map object  สามารถเก็บทั้งวัตถุ และ ค่าดั้งเดิม เป็นคีย์หรือค่า   เมื่อเราวนซ้ำ Map object ที่จะส่งคืนคีย์คู่กับค่าตามลำดับเดียวที่แทรก  กล่าวคือ Method Map นั้นจะคล้ายกับ foreach เลย คือค่าใน Array  แต่ละตัวจะทำการนำไปผ่าน Function ที่เรากำหนดไว้ แต่ Map นั้น สามารถ return ค่าออกมาได้โดยค่าที่ return ออกมาจะเป็น Array ซึ่งสามารถนำไปทำใน Method อื่นได้ เพียงแต่ว่าในบทความจะเป็นรูปแบบ object 

ซึ่งมี Syntax ดังนี้ :

new Map ([it]) 

Parameter:  
it - เป็นวัตถุใด ๆ ที่วนซ้ำซึ่งเก็บค่าไว้เป็น
     คีย์คู่ของค่า
     หากไม่ได้ระบุพารามิเตอร์การสร้างแผนที่ใหม่
     จะส่งคืนค่าว่าง

Returns:
     A new Map object

ตัวอย่างโค้ด

// map1 contains 
// 1 => 2 
// 2 => 3 
// 4 -> 5 
var map1 = new Map([[1 , 2], [2 ,3 ] ,[4, 5]]); 

console.log("Map1"); 
console.log(map1); 

// map2 contains 
// firstname => sumit 
// lastname => ghosh 
// website => geeksforgeeks 
var map2 = new Map([["firstname" ,"sumit"], 
		["lastname", "ghosh"], ["website", "geeksforgeeks"]]); 

console.log("Map2"); 
console.log(map2); 


// map3 contains 
// Whole number => [1, 2, 3, 4] 
// Decimal number => [1.1, 1.2, 1.3, 1.4] 
// Negative number => [-1, -2, -3, -4] 
var map3 = new Map([["whole numbers", [1 ,2 ,3 ,4]], 
			["Decimal numbers" , [1.1, 1.2, 1.3, 1.4]], 
			["negative numbers", [-1, -2, -3, -4]]]); 

console.log("Map3"); 
console.log(map3); 


// map 4 contains 
// storing arrays both as key and value 
// "first name ", "Last name" => "sumit", "ghosh" 
// "friend 1", "sourav" => "friend 2", "gourav" 
var map4 = new Map([[["first name", "last name"], 
			["sumit", "ghosh"]], 
			[["friend 1", "friend 2"], 
			["sourav","gourav"]]]); 

console.log("Map4"); 
console.log(map4); 

ผลลัพธ์เมื่อทำการ console.log ออกมา 

 ผลลัพธ์ Map1 ,Map2

output map3,map4
ผลลัพธ์ Map object

จากผลลัพธ์นั้นเป็นเพียงตัวในการสร้าง Map object ในรุปแบบต่างๆ ซึ่งทั้งนี้ยังมีในส่วนของ Propertise  อย่าง  Map.prototype.size  เป็นการส่งกลับจำนวนขององค์ประกอบหรือคู่ค่าและคีย์ใน map ทั้งนี้ยังมี Method เกี่ยวกับ map นี้มากที่จะพูดถึงในโอกาสถัดไป เช่น Map.prototype.set() , Map.prototype.has(),Map.prototype.get() ,Map.prototype.delete() เป็นต้น  

 

ช่องทางการศึกษาเพิ่มเติมข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ : JavaScript

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
การจ้างงานผู้พิการ
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm บอร์ด Share Knowledge
0
3
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:53 pm โดย fighthrmd125
แนวทางการสรรหา ช่องทาง สรรหาผู้พิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm บอร์ด Share Knowledge
0
1
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:12 pm โดย fighthrmd125
Google Structured ส่วนการ vote ในบทความจะดึงข้อมูลมาจากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 5:04 pm บอร์ด Joomla Development
1
6
พฤ 25 ก.พ. 2021 5:34 pm โดย eange08
B - ระบบ LINE API ไม่ตอบพบข้อมูล [2021-02][001]
โดย tsukasaz พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm บอร์ด MlineCRM Line + MD-CRM
1
6
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:35 pm โดย tsukasaz
สอบถามจะเอา logo มาใส่ที่ publisher ต้องดึงมาจากไหน
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:26 pm บอร์ด Joomla Development
1
8
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:30 pm โดย tsukasaz
ขั้นตอนและการเตรียมตัว การสรรหา ว่าจ้าง พนักงานพิการเข้าทำงาน
โดย fighthrmd125 พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm บอร์ด Share Knowledge
0
4
พฤ 25 ก.พ. 2021 3:02 pm โดย fighthrmd125
ทำ google structured ถ้าจะเอาค่า name publisher ได้จากไหนค่ะ
โดย eange08 พฤ 25 ก.พ. 2021 1:19 pm บอร์ด Joomla Development
2
12
พฤ 25 ก.พ. 2021 2:56 pm โดย eange08
หลักการเตรียมตัวก่อนเข้าสัมภาษณ์งาน กับบริษัททางด้านไอที
โดย fighthrmd125 พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm บอร์ด Share Knowledge
0
25
พ 24 ก.พ. 2021 5:21 pm โดย fighthrmd125