ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การใช้งานเบื้องต้น Vue.js

การใช้งานเบื้องต้น Vue.js
การใช้งานเบื้องต้น Vue.js
ประเภทโค้ด: JavaScript

 

Vue.js คืออะไร?

Vue.js เป็น Javascript Framework ที่ใช้สร้างแอปพลิเคชันเว็บแบบเต็มรูปแบบ (full-featured) และส่วนติดต่อผู้ใช้ (user interface) ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในวงกว้างในชุมชนการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่ง Vue.js มีจุดเด่นในเรื่องของความง่ายในการเริ่มต้นใช้งาน และเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันเว็บแบบ Single-Page Applications (SPA) โดยให้นักพัฒนาสามารถสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่กระชับและใช้งานได้ง่าย รวมถึงการจัดการสถานะและการอัปเดตข้อมูลอัตโนมัติในหน้าเว็บ 

อีกจุดเด่นหนึ่งของ Vue.js คือ

 • ในการใช้งาน Vue.js เราสามารถใช้ได้ทั้ง 2 แบบก็คือ SPA (Single-Page Applications) เป็นการเชื่อมโยงไฟล์โยตรงในแต่ละเพจ และแบบ CLI (Command Line Interface) เป็นการสร้าง Vue App ขนาดใหญ่
 • ใช้หลัการการพัฒนาด้วย Vue.js ที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งเป็นข้อดีต่อผู้ที่จะเริ่มต้นศึกษา Framework นี้ 
 • สะดวดและใช้งานได้มากว่า ถ้าเทียบกับ Framework อื่น ๆ

การใช้งาน Vue.js

ในการพัฒนา Vue.js ซึ่งหลายรูปแบบในการนำ Vue.js ซึ่งส่วนใหญ่จะมีลักษณะการใช้งานดังนี้

 • การเชื่องโยงกับไฟล์แบบ SPA
 • สร้าง Web App ขนาดใหญ่ในรูปแบบของ CLI
 • การติดตั้งโดยใช้ Node Package Manager (NPM)

ในส่วนนี้เราจะใช้แบบ SPA ในการสร้างแอป เพื่อความสะดวกรวดเร็วต่อการทดลองใช้งาน ซึ่งมาทำความรู้จักกับ SPA (Single-Page Applications) คือ รูปแบบของแอปพลิเคชันเว็บที่มีเพียงหน้าเว็บเดียวเท่านั้น ใน SPA, เว็บแอปพลิเคชันจะโหลดและแสดงผลเนื้อหาทั้งหมดในหน้าเว็บเดียวเมื่อผู้ใช้ทำการโหลดหน้าเว็บครั้งแรก และจากนั้นจะใช้ JavaScript เพื่อปรับปรุงและแสดงผลส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บโดยไม่ต้องโหลดหน้าเว็บใหม่ เมื่อผู้ใช้ทำการทำปฏิสัมพันธ์กับเว็บแอปพลิเคชัน เช่น คลิกปุ่มหรือกรอกข้อมูลในฟอร์ม จะไม่มีการโหลดหน้าเว็บใหม่ แต่จะใช้ JavaScript เพื่อดึงข้อมูลใหม่หรือปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บตามต้องการ ซึ่งทำให้ประสบการณ์ใช้งานเว็บเหมือนแอปพลิเคชันแบบตัวจริง

การเชื่อมผ่าน CDN

เป็นวิธีการโหลดไฟล์จากเครือข่าย ดังนั้น จำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ในการใช้งานให้กำหนดตำแหน่งไฟล์ด้วย <script> ไว้ในหน้าเพจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้งานเบื้องต้น vue.js</title>
  <script src="https://unpkg.com/[email protected]/dist/vue.global.js"></script>
</head>
<body>
  
</body>
</html>

 การเชื่อมไฟล์ในเครื่องของเรา

เป็นวิธีการดาวน์โหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราโดยไม่ต้องมาเชื่อมอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาซึ่งเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง ซึ่งสำหรับจัดดาวน์โหลดไฟล์นั้นก็ในเว็บเดียวกับวิธีเชื่อมต่อผ่าน CDN นั้น ก็คือลิงก์นี้ https://unpkg.com/[email protected]/dist/vue.global.js 

ซึ่งจะมี 2 วิธี ในการโหลดไฟล์ เช่น

 1. วิธีให้เราสร้างไฟล์ js ไว้ในโปรเจคของเรา แล้วไป Copy โค้ดทั้งหมดมาวางใส่ในไฟล์ js ที่เราได้เอาไว้
 2. กับวิธีนี้คือดาวน์โหลดในลิงก์ vue ที่ได้กล่าวข้างต้น และกด Save As ไปวางที่โปรเจคของ้รานั้นเอง
  กดบันทึกแบบ Save As และไปวางที่โปรเจคเพื่อทดสอบการใช้งาน Vue
  กดบันทึกแบบ Save As
  แล้วในการเชื่อมไฟล์เพื่อใช้งานทั้ง 2 วิธี ก็กำหนดด้วยแท็ก <script> (ในการใส่ Path ต้องดูว่าเราใส่ในโฟลเดอร์และชื่อไฟล์ใช้ชื่ออะไร)
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>การใช้งานเบื้องต้น vue.js</title>
    <script src="/js/vue.global.js"></script>
  </head>
  <body>​

การใช้งานร่วมกับ Bootstrap 5

การนำ Bootstrap มาจัดเนื้อหาของเพจก็สามารถได้ 2 แบบ แบบเดี่ยวกับ Vue ก็คือเชื่อมไฟล์ผ่าน CDN หรือโหลดไฟล์มาเก็บไว้ในเครื่องของเราเลย ซึ่งในส่วนนี้เราจะคัดลอกไฟล์ Bootstrap 5 มาเก็บไว้ในเครื่องนั้นเอง

ตัวอย่างไฟล์ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น vue กับ bootstrap
ตัวอย่างไฟล์ที่ใช้

 ตัวอย่างการเชื่อมไฟล์

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>การใช้งานเบื้องต้น vue.js</title>
  <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css">
  <script src="/js/vue.global.js"></script>
  <script src="/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</head>
<body>
  
</body>
</html>

การแทรกข้อมูลด้วย Mustache

ในตัวของ Vue.js ก็มีจุดเด่นอย่างหนึ่ง ก็คือ การแทรกข้อมูลลงในอิลิเมนต์ของ HTML โดยใน Vue.js จะใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า Mustache ซึ่งจะกำหนดด้วยวงเล็บ {} ซ้อน 2 อัน ดังตัวอย่าง

{{data}}

จากนั้นก็ให้มีการแทรกข้อมูลด้วยวิธี Mount โดยใช้ Component (Class) ที่ชื่อของ Vue ซึ่งจะมีวิธีการใช้ดังนี้

<body>
  <div class="app">
    {{'Hello ' + 'Vue'}} <br/>
    10 + 30 = {{ 10 + 30 }} <br/>
  </div>
</body>
<script>
  const app = Vue.createApp({})
  app.mount('.app')
</script>

อธิบายโค้ด

<div class="app">
  {{'Hello ' + 'Vue'}} <br/>
  10 + 30 = {{ 10 + 30 }} <br/>
</div>
 • <div class="app"> สร้างตัวครอบของแอพพลิเคชัน Vue.js โดยมีคลาส CSS เป็น "app"
 • {{'Hello ' + 'Vue'}} แสดงผล "Hello Vue" โดยใช้ String Concatenation
 • 10 + 30 = {{ 10 + 30 }} แสดงผล "10 + 30 = 40" โดยใช้ Expression ในการคำนวณค่า
  const app = Vue.createApp({})
  app.mount('.app')
 • const app = Vue.createApp({}) สร้างแอพพลิเคชัน Vue.js ใหม่โดยใช้ Vue.createApp() ซึ่งจะเป็นการสร้าง instance ของ Vue.js โดยมี object ว่างเปล่าเป็น parameter
 • app.mount('.app') เชื่อมโค้ด HTML กับ instance ของ Vue.js โดยใช้ method .mount() ซึ่งจะเชื่อมโค้ด HTML กับคลาส CSS .app ที่กำหนดไว้ด้านบนเพื่อเปิดใช้งานแอพพลิเคชัน Vue.js

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวอย่างการแทรกข้อมูลด้วย Mustache
ตัวอย่างการแทรกข้อมูลด้วย Mustache

การกำหนดข้อมูลด้วยเมธอด data()

เมธอด data() ใน Vue.js ใช้สำหรับกำหนดข้อมูลหรือสถานะ (state) ให้กับแอพพลิเคชัน Vue.js โดยทั่วไปแล้วเราจะกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้งานในแอพพลิเคชันในเมธอด data() เพื่อให้ Vue.js ติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนั้น และทำการเรนเดอร์ (render) อัพเดตส่วนที่เกี่ยวข้องของหน้าเว็บอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง

ตัวอย่างการใช้เมธอด data()

  <div class="bg-success bg-gradient text-white m-4 p-3" id="app2">
    สินค้า : {{productName}} <br>
    ราคา : {{price}} บาท <br>
    สีของสินค้า : {{colorProduct.join(', ')}}
  </div>
<script>
  Vue.createApp({
    data() {
      return {
        productName : 'คอมพิวเตอร์',
        price : 30000,
        colorProduct : ['สีแดง', 'สีดำ', 'สีขาว', 'สีเขียว']
      }
    }
  }).mount('#app2');
</script>

 อธิบายโค้ด

 ในส่วนของ HTML

<div class="bg-success bg-gradient text-white m-4 p-3" id="app2">
  สินค้า : {{productName}} <br>
  ราคา : {{price}} บาท <br>
  สีของสินค้า : {{colorProduct.join(', ')}}
</div>
 • <div> คือแท็กที่ใช้สร้างกล่องหรือพื้นที่ในหน้าเว็บไซต์
 • class="bg-success bg-gradient text-white m-4 p-3" คือคลาส CSS ที่กำหนดสีพื้นหลังและรูปแบบของกล่องสำหรับส่วนนี้
 • id="app2" คือระบุ ID ให้กับส่วนนี้เพื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับ Vue.js

และในส่วนของ Javascript

Vue.createApp({
  data() {
    return {
      productName : 'คอมพิวเตอร์',
      price : 30000,
      colorProduct : ['สีแดง', 'สีดำ', 'สีขาว', 'สีเขียว']
    }
  }
}).mount('#app2');
 • Vue.createApp({}) เริ่มต้นการสร้างแอปพลิเคชัน Vue.js โดยใช้เมธอด createApp จาก Vue.js
 • data() {} เป็นเมธอดที่กำหนดข้อมูลให้กับแอปพลิเคชัน Vue.js ภายใต้เมธอดนี้จะมีการกำหนดค่าข้อมูลสินค้า
 • return {} ส่งคืนออบเจ็กต์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลสินค้าที่จะถูกใช้ในแอปพลิเคชัน Vue.js
 • productName: 'คอมพิวเตอร์' เป็นตัวแปรที่เก็บชื่อสินค้า ซึ่งในที่นี้คือ "คอมพิวเตอร์"
 • price: 30000 เป็นตัวแปรที่เก็บราคาสินค้า ซึ่งในที่นี้คือ 30,000 บาท
 • colorProduct: ['สีแดง', 'สีดำ', 'สีขาว', 'สีเขียว'] เป็นตัวแปรที่เก็บสีของสินค้าในรูปแบบของอาร์เรย์ โดยมีสีแดง, สีดำ, สีขาว, และสีเขียว

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวอย่างการใช้เมธอด data()
ตัวอย่างการใช้เมธอด data()

การกำหนดวิธีดำเนินการด้วย Option Methods

Vue.js, Option methods คือเมธอดที่ใช้ในการกำหนดวิธีการดำเนินการหรือเหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างการทำงานของแอปพลิเคชัน Vue.js ซึ่งสามารถใช้งานได้ในอ็อบเจ็กต์ต่าง ๆ ในรูปแบบของเมธอดหรือฟังก์ชัน เพื่อจัดการข้อมูลหรืออื่น ๆ ได้

ตัวอย่าง

  <div class="bg-success bg-gradient text-white m-4 p-3" id="app2">
    เดือนกับปีที่เกิด : {{month + ' / ' + year}} <br>
    ปี พ.ศ. ปัจจุบัน : {{thisYear}} <br>
    อายุ :  {{age()}} ปี
  </div>
<script>
  Vue.createApp({
    data() {
      return {
        month    : '09',
        year    : '2540',
        thisYear  : new Date().getFullYear() + 543
      }
    },
     methods : {
      age() {
        return this.thisYear - this.year
      }
    }
  }).mount('#app2');
</script>

 อธิบายโค้ด

 • Vue.createApp({}) ใช้สร้างแอปพลิเคชัน Vue.js
 • data() เป็นเมธอดที่กำหนดข้อมูลให้กับแอปพลิเคชัน Vue.js ภายใต้เมธอดนี้จะมีการกำหนดค่าข้อมูลสำหรับเดือน (month) ปี (year) และปีปัจจุบันที่ถูกคำนวณจากฟังก์ชัน new Date().getFullYear() (thisYear)
 • methods เป็นตัวแปรที่ใช้ในการกำหนดเมธอดต่างๆ ในที่นี้มีเพียงเมธอดเดียวที่ชื่อว่า age() ซึ่งใช้สำหรับคำนวณอายุโดยลบปีปัจจุบัน (thisYear) ด้วยปีที่กรอกเข้ามา (year)
 • .mount('#app2') ใช้เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Vue.js กับอิลิเมนต์ใน HTML ที่มี ID เป็น app2 ซึ่งจะทำให้ Vue.js เริ่มทำงานและแสดงผลในหน้าเว็บไซต์

ผลลัพธ์ที่ได้

การใช้ตัวดำเนินการด้วย Option Methods
การใช้ Methods

การคำนวณด้วย Computed

Option Computed เป็นการเมธอดอีกแบบ ซึ่งส่วนใหญ่ จะเป็นการนำข้อมูลที่กำหนดด้วย data() มาดำเนินการบางอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป หลักการก็จะคล้ายเมธอดที่เราสร้างด้วย Option Methods ในกรณีนี้ เราจะนำผลลัพธ์ที่คืนกลับมาเพื่อนำไปแทรกลงในเนื้อหาด้วย Mustache เราจะต้องทำพร็อปเพอร์ตี้ หรือก็คือให้ใส่แค่ชื่อเมธอดไม่ต้องมีวงเล็บ () ต่อท้าย

ตัวอย่างการใช้ Computed

  <div class="bg-success bg-gradient text-white m-4 p-3 fs-5 text-center" id="app3">
    วันนี้คือ {{thisDate}}
  </div>
<script>
  Vue.createApp({
    data() {
      return {
        now : new Date()
      }
    },
    computed : {
      thisDate() {
        const months = [
                "มกราคม",
                "กุมภาพันธ์",
                "มีนาคม",
                "เมษายน",
                "พฤษภาคม",
                "มิถุนายน",
                "กรกฎาคม",
                "สิงหาคม",
                "กันยายน",
                "ตุลาคม",
                "พฤศจิกายน",
                "ธันวาคม"
              ];
        d = this.now
        return `${d.getDate()} ${months[d.getMonth()]}
        ${d.getFullYear() + 543}`
      }
    }
  }).mount('#app3');
</script>

 อธิบายโค้ด

 • <div> ใช้สร้างตัวแสดงผลที่จะแสดงวันที่ปัจจุบัน
 • Vue.createApp({}) ใช้สร้างแอปพลิเคชัน Vue.js
 • data() เป็นเมธอดที่กำหนดข้อมูลให้กับแอปพลิเคชัน Vue.js ในที่นี้กำหนดตัวแปร now เพื่อเก็บวันที่ปัจจุบัน
 • computed เป็นตัวแปรที่ใช้ในการกำหนดค่าที่คำนวณได้จากข้อมูลอื่นๆ ในที่นี้กำหนด computed property ที่ชื่อ thisDate ซึ่งจะคำนวณวันที่ปัจจุบันในรูปแบบที่กำหนด โดยใช้ข้อมูลจากตัวแปร now และตัวแปร months เพื่อระบุชื่อเดือนในภาษาไทย
 • .mount('#app3') ใช้เชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Vue.js กับอิลิเมนต์ใน HTML ที่มี ID เป็น app3 ซึ่งจะทำให้ Vue.js เริ่มทำงานและแสดงผลในหน้าเว็บไซต์

ผลลัพธ์ที่ได้

ตัวอย่างการใช้ Option Computed ในการคำนวณ
ตัวอย่างการใช้ Option Computed

 

ดังนั้น Vue.js เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเชิงกลยุทธ์ (SPA) ที่ใช้ JavaScript ในการสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้เชิงประสบการณ์ (UI) ที่สวยงามและสตรีมไลน์ มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่าย และยังมีการออกแบบให้ง่ายต่อการเริ่มต้นด้วยไลบรารีหรือใช้งานผ่านการเรียกใช้ในแท็ก <script> ในไฟล์ HTML ที่กำหนด โดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งแบบเต็มหน้าจอหรือแบบเป็น Component และหลักการทำงานของ Vue.js คือใช้สถานะ (state) เพื่อควบคุมการแสดงผลในเว็บแอปพลิเคชัน โดยสามารถผูกสถานะกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) เช่น กล่องข้อความ (text box) หรือปุ่ม (button) เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสถานะส่งผลต่อการแสดงผลอัตโนมัติ

 


อ้างอิง
Vue.js (วิวดอทเจเอส) คืออะไร ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/5087-vue.html
วิธีการ ติดตั้ง vue.js สำหรับผู้เริ่มต้น หัดเขียน สอนติดตั้ง ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?t=67916
รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้าง WebApps ใน Vue.js ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จากhttps://ecommerce-platforms.com/th/articles/introduction-to-building-webapps-in-vue-js
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
เพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ ด้วยหน้าเว็บพอดีหน้าจอหลายขนาด รองรับหลายอุปกรณ์
โดย [email protected] พ 07 มิ.ย. 2023 5:32 pm บอร์ด Mindphp Videoman
0
13
พ 07 มิ.ย. 2023 5:32 pm โดย [email protected]
10 โอกาสทางธุรกิจที่ดูไบ ในปี 2023 สำหรับคนที่สนใจ
โดย articleheros พ 07 มิ.ย. 2023 4:21 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
11
พ 07 มิ.ย. 2023 4:21 pm โดย articleheros
ฺB - หน้าภาษาไทยขึ้น Error
โดย Thanapoom1514 พ 07 มิ.ย. 2023 12:59 pm บอร์ด วัฒนาทูล คอมเมิร์ซ - Tester
1
5
พ 07 มิ.ย. 2023 1:01 pm โดย Thanapoom1514
สอบถามวิธีการใช้งาน grid ของ html
โดย fonfonn พ 07 มิ.ย. 2023 10:12 am บอร์ด HTML CSS
0
37
พ 07 มิ.ย. 2023 10:12 am โดย fonfonn
สอบถาม core ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก ของ phpBB และ ไฟล์ email ส่ง
โดย flook พ 07 มิ.ย. 2023 9:36 am บอร์ด Programming - PHP
1
47
พ 07 มิ.ย. 2023 10:06 am โดย eange08
รับเต็มจำนวนตามความคุ้มครองและเงื่อนไข ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี
โดย Ellache อ 06 มิ.ย. 2023 11:08 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
17
อ 06 มิ.ย. 2023 11:08 pm โดย Ellache
สอบถามวิธีการเปลี่ยนรูปไอคอนเว็บใน Joomla 3 ยังไงครับ
โดย Thanapoom1514 อ 06 มิ.ย. 2023 1:56 pm บอร์ด สอบถามปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
24
อ 06 มิ.ย. 2023 2:07 pm โดย tsukasaz
เขียน custom page ส่งเมลด้วย messenger ผ่าน SMTP หรือ ฟังก์ชั่นเมลตามแบบ phpBB
โดย mindphp ส 03 มิ.ย. 2023 2:22 am บอร์ด PHP Knowledge
2
64
ส 03 มิ.ย. 2023 2:33 am โดย mindphp