การใช้งาน jQuery UI Selectable

ภาพข้อความ JQuery UI Slectable ใช้สำหรับเป็นภาพปกประกอบบทความ การใช้งาน jQuery UI Selectable เพื่อเลือกไอเท็มในตารางข้อมูล
การใช้งาน jQuery UI Selectable เพื่อเลือกไอเท็มในตารางข้อมูล
ประเภทโค้ด: JavaScript

jQuery UI Selectable เป็นส่วนหนึ่งของไลบรารี jQuery UI ที่ช่วยให้คุณสร้างการเลือกไอเท็มในหน้าเว็บได้อย่างง่ายดาย โดยให้ผู้ใช้สามารถเลือกหลายไอเท็มพร้อมกันได้ด้วยการลากเมาส์หรือการคลิก และสามารถนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้งานต่อได้ตามต้องการการทำงานของ jQuery UI Selectable จะเกิดขึ้นกับกลุ่มของไอเท็มที่กำหนดให้เป็นเลือกได้ (selectable items) โดยใช้ตัวเลือก (selector) เพื่อระบุตำแหน่งหรือคลาสของไอเท็มที่ต้องการให้สามารถเลือกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกหรือไม่เลือกไอเท็มโดยการคลิกที่ไอเท็มหรือลากเมาส์เพื่อสร้างพื้นที่ที่ต้องการเลือก

การติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน jQuery UI มีขั้นตอนดังนี้

 1. ดาวน์โหลดไฟล์ jQuery UI: เข้าสู่เว็บไซต์ jquery ui เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ jQuery UI ล่าสุด คุณสามารถเลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันที่มี jQuery UI Selectable และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ต้องการได้เลย
 2. เพิ่มไฟล์ jQuery UI ลงในโปรเจ็กต์ของเรา และแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้และคัดลอกไฟล์ที่จำเป็น เช่น jquery-ui.js หรือ jquery-ui.min.js และ jquery-ui.css ไปวางในโฟลเดอร์ที่คุณต้องการในโปรเจ็กต์ของเรา
 3. เพิ่มการเรียกใช้งานไลบรารี jQuery UI: เปิดไฟล์ HTML ที่ต้องการใช้งาน jQuery UI Selectable และเพิ่มส่วนที่เรียกใช้งานไลบรารี jQuery UI ดังนี้
  <!DOCTYPE html>
  <html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>jQuery UI Selectable</title>
    <link rel="stylesheet" href="/css/style.css">
    <link rel="stylesheet" href="/css/jquery-ui.min.css">
  </head>
  <body>
  
  <script src="/js/jquery-3.7.0.min.js"></script>
  <script src="/js/jquery-ui.min.js"></script>
  </body>
  </html>​

การใช้งานและการกำหนดค่าของ jQuery UI Selectable ในการเลือกไอเท็มที่ต้องการบนหน้าเว็บ รวมถึงวิธีการกำหนดค่าต่าง ๆ

 1. เลือกไอเท็ม เมื่อคลิกที่ไอเท็มหรือลากเมาส์บนไอเท็ม เฟรมสี่เหลี่ยมกล่องที่เราเลือกจะปรากฏขึ้น เมื่อปล่อยการคลิกหรือการลาก เฟรมสี่เหลี่ยมกล่องจะยุบและไอเท็มที่ถูกเลือกจะมีสถานะที่ส่งกลับมา
 2. กำหนดเงื่อนไขในการเลือกไอเท็ม สามารถกำหนดเงื่อนไขในการเลือกหรือไม่เลือกไอเท็มตามความต้องการได้ โดยใช้ตัวกรอง (filter) หรือเงื่อนไขการเลือกที่เฉพาะเจาะจง เช่น การกำหนดคลาสหรือตำแหน่งของไอเท็ม
   $("#selectable").selectable({
    filter: "li:not(.not-selectable)", // เลือกเฉพาะไอเท็มที่ไม่มีคลาส not-selectable
    cancel: ".cancel-select" // ยกเลิกการเลือกเมื่อคลิกที่องค์ประกอบที่มีคลาส cancel-select
   });
 3. การเข้าถึงไอเท็มที่ถูกเลือก: เมื่อมีการเลือกไอเท็ม ซึ่งสามารถเข้าถึงไอเท็มที่ถูกเลือกได้ด้วยตัวช่วยของ Event หรือเมธอด เช่น selected และ unselected ซึ่งจะใช้สำหรับการดำเนินการต่อไป เช่น การแสดงข้อมูลหรือการปรับแต่งรูปแบบ
   $("#selectable").selectable({
    selected: function(event, ui) {
     // เมื่อมีการเลือกไอเท็ม
     var selectedItem = $(ui.selected);
     // ทำสิ่งที่คุณต้องการกับไอเท็มที่ถูกเลือก
    },
    unselected: function(event, ui) {
     // เมื่อยกเลิกการเลือกไอเท็ม
     var unselectedItem = $(ui.unselected);
     // ทำสิ่งที่คุณต้องการกับไอเท็มที่ไม่ถูกเลือก
    }
   });
  ​
 4. ปรับแต่งรูปแบบการเลือก ซึ่งสามารถปรับแต่งรูปแบบการเลือกของไอเท็มที่ถูกเลือกได้ โดยใช้ CSS หรือเพิ่มสไตล์ให้กับไอเท็ม
   $("#selectable").selectable({
    selected: function(event, ui) {
     $(ui.selected).addClass("custom-selected"); // เพิ่มคลาสสำหรับไอเท็มที่ถูกเลือก
    },
    unselected: function(event, ui) {
     $(ui.unselected).removeClass("custom-selected"); // ลบคลาสสำหรับไอเท็มที่ไม่ถูกเลือก
    }
   });
  ​

ตัวอย่างการใช้งาน jQuery UI Selectable

การเลือกรายการรายชื่อ ในกรณีที่มีรายการรายชื่อและต้องการให้ผู้ใช้สามารถเลือกไอเท็มในรายการได้ เช่น เพื่อทำการลบหรือดำเนินการอื่น ๆ ซึ่งสามารถใช้ jQuery UI Selectable ในการจัดการเหตุการณ์การเลือกและยกเลิกการเลือกของรายการรายชื่อ

ตัวอย่าง

<ul id="name-list" class="ul-list">
  <li>John</li>
  <li>Jane</li>
  <li>Bob</li>
</ul> 

<script>
  jQuery(function($) {    
    $("#name-list").selectable({
      selected: function(event, ui) {
        var selectedItem = $(ui.selected);
        selectedItem.remove();
      }
    });

  });
</script>

 ผลลัพธ์ที่ได้

การใช้ Selectable ลบรายชื่อผู้ใช้
การใช้ Selectable ลบรายชื่อผู้ใช้

ประโยชน์ของ jQuery UI Selectable ในการพัฒนาเว็บไซต์มีหลายด้าน ดังนี้

 1. การทำงานกับรายการหรือตารางข้อมูล: jQuery UI Selectable ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกรายการหรือเซลล์ในตารางข้อมูลได้ง่ายดาย ซึ่งมีประโยชน์ในการดำเนินการกับข้อมูลหรือกระบวนการทางธุรกิจ เช่น การลบหรือแก้ไขข้อมูลที่ถูกเลือก
 2. การเลือกกลุ่มองค์ประกอบ: คุณสามารถใช้ jQuery UI Selectable เพื่อเลือกกลุ่มขององค์ประกอบหรือวัตถุต่างๆ บนหน้าเว็บ เช่น รูปภาพ, กล่องข้อความ, หรือวิดเจ็ตต่างๆ และนำผลลัพธ์ที่ได้มาใช้งานต่อได้ตามต้องการ เช่น การลบหรือการปรับเปลี่ยนลักษณะของกลุ่มองค์ประกอบที่ถูกเลือก
 3. การสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น: การใช้งาน jQuery UI Selectable สามารถเพิ่มประสบการณ์ในการเรียกดูหรือจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกหลายไอเท็มในขณะเดียวกัน ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการ
 4. ความสามารถในการปรับแต่ง: jQuery UI Selectable มีตัวเลือกและการกำหนดค่าหลากหลายเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการเลือกไอเท็มตามความต้องการของคุณ เช่น การกำหนดเงื่อนไขในการเลือก, การกำหนดสไตล์และตำแหน่งของพื้นที่เลือก, หรือการเพิ่มฟังก์ชันพิเศษในการจัดการเหตุการณ์
ดังนั้น การใช้งาน jQuery UI Selectable ช่วยให้คุณสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพในการเลือกและจัดการกับไอเท็มในเว็บไซต์ของเรา ทั้งนี้โดยมีความสามารถในการปรับแต่งและประยุกต์ใช้ตามความต้องการของโปรเจค 

อ้างอิง
jQuery UI คืออะไร ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?t=40769
jQuery UI example - select (Selectable) ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.w3big.com/jqueryui/example-selectable.html#gsc.tab=0
JqueryUI - Selectable ,[ออนไลน์], เข้าถึงได้จาก https://www.tutorialspoint.com/jqueryui/jqueryui_selectable.htm
กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
ครบรอบ 15 ปี User mindphp ในเว็บนี้เราเดินทางมาไกล มากๆ
โดย mindphp ส 23 ก.ย. 2023 8:56 pm บอร์ด MindPHP News & Feedback
0
11
ส 23 ก.ย. 2023 8:56 pm โดย mindphp View Topic ครบรอบ 15 ปี User mindphp ในเว็บนี้เราเดินทางมาไกล มากๆ
คำสั่ง SQL สำหรับ DBA database administrator หรือ sysadmin ไว้หาตารางที่ ไม่มี index ในฐานข้อมูล MySQL mariaDB
โดย mindphp ส 23 ก.ย. 2023 6:45 pm บอร์ด SQL Knowledge
1
53
ส 23 ก.ย. 2023 7:02 pm โดย mindphp View Topic คำสั่ง SQL สำหรับ DBA database administrator หรือ sysadmin ไว้หาตารางที่ ไม่มี index ในฐานข้อมูล MySQL mariaDB
เคล็ดลับกระดูกติดเร็ว
โดย SexyKitty ส 23 ก.ย. 2023 4:38 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
16
ส 23 ก.ย. 2023 4:38 pm โดย SexyKitty View Topic เคล็ดลับกระดูกติดเร็ว
วิธีทำชีสเค้กญี่ปุ่น
โดย SexyKitty ส 23 ก.ย. 2023 2:03 am บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
24
ส 23 ก.ย. 2023 2:03 am โดย SexyKitty View Topic วิธีทำชีสเค้กญี่ปุ่น
ขนมปังบาแกตต์เมนูคุ้มค่าเช่าที่ในห้าง
โดย admeadme ศ 22 ก.ย. 2023 3:43 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
16
ศ 22 ก.ย. 2023 3:43 pm โดย admeadme View Topic ขนมปังบาแกตต์เมนูคุ้มค่าเช่าที่ในห้าง
G - ตั้งค่า config ฝั่งหลังบ้านและ phpBB ของระบบ Shop
โดย eange08 ศ 22 ก.ย. 2023 2:51 pm บอร์ด ThaiVI (Main)
7
45
ส 23 ก.ย. 2023 8:49 pm โดย mindphp View Topic G - ตั้งค่า config ฝั่งหลังบ้านและ phpBB ของระบบ Shop
ชุดเครื่องนอน 3.5 ฟุต ประกอบด้วยอะไรบ้าง
โดย totheworld ศ 22 ก.ย. 2023 1:21 pm บอร์ด พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย
0
15
ศ 22 ก.ย. 2023 1:21 pm โดย totheworld View Topic ชุดเครื่องนอน 3.5 ฟุต ประกอบด้วยอะไรบ้าง
AI and SEO
โดย God Of Backlinks ศ 22 ก.ย. 2023 10:27 am บอร์ด Software Review
0
18
ศ 22 ก.ย. 2023 10:27 am โดย God Of Backlinks View Topic AI and SEO