ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

        

                              การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่นำแนวคิดในโลกของความเป็นจริงมาใช้กับในโลกของการเขียนโปรแกรมในการที่ โปรแกรมเมอร์ สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ หากเปรียบเทียบกับการที่ช่างรถยนต์จะประกอบรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่ง สิ่งที่เขาต้องการก็คือ เครื่องยนต์ , ถังน้ำมัน , ล้อรถ ,โครงรถยนต์ เมื่อได้ชิ้นส่วนที่ต้องการเขาจะมาประกอบเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าช่างรถยนต์ไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องยนต์ล้อรถ และอุปกรณ์อื่นๆด้วยตัวเขาเอง แต่เขาเป็นผู้ที่ที่มีความเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆทำงานอย่างไร และจะเอาชิ้นส่วนไปใช้งานร่วมกันได้อย่างไร เขาก็สามารถประกอบรถยนต์ขึ้นมาด้วยความชำนาญของเขา

 

 การสร้างโปรแกรมโดยการใช้งาน OOP  

                             โดยปกติแล้วการสร้างโปรแกรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและเยอะมากๆหากเกิดข้อผิดพลาดใดในโปรแกรมหรือต้องการเพิ่มความสามารถในโปรแรกม จะทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขอย่างมาก บางครั้งอาจต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เลยที่เดียวหรือต้องให้คนที่เขียนโปรแกรมมาแก้ไขเองดังนั้นจึงมีวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้งานทำให้เข้าใจง่ายแก้ไขง่าย จึงทำให้ประหยัดเวลาอย่างมากในการแก้ไขโปรแกรม

 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเช็คราคาหนังสือ

class shop:
  'This is my shop class'
  shopName='' #คำอธิบายคลาส

class productB: #สร้างคลาสชื่อ productB
  'Product of mycompany' #คำอธิบายคลาส
  proID = 0 #ใส่ค่าให้ตัวแปรแรกของคลาส

  def __init__(self,name,price): #construture เป็นเมธอดแรกที่ต้องสรา้งในคลาส self เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังหน่วยความจำของคลาส
    self.name = name      #ตัวแปร name จะรับค่าเริ่มต้นมาจาก ออบเจคใหม่
    self.price = price
    productB.proID+=1 #เพิ่มค่าในตัวแปร proID อีก 1 ค่า

  def dispProduct(self):
    print("name:",self.name,"Price:",self.price) #self.name ทำให้ตัวแปรเป็นที่รุ็จักกัน(global)ในคลาส

  def salesAmount(self, amount): #กำหนดเมธอดคำนวณยอดขาย
    return (self.price*amount) #รีเทร์นค่า price(ราคา)*amount(จำนวนออกไป)

myShop = shop()
myShop.shopName = "YUN Book" #กำหนดชื่อร้านโดยใส่ไปในตัวแปร shopName ที่อยู่ใน คลาส
print("my shop is: %s"%myShop.shopName)

book1 = productB('photoshop',299) #สร้างออบเจคจากคลาสชื่อ productBและกำหนดค่าเริ่มต้น
print('producyID ', book1.proID) #แสดงรหัสสินค้า
book1.dispProduct()#แสดงรายละเอียดสินค้า
print("Saleamount : ",book1.salesAmount(255)) #ในวงเล็บคือจำนวนหนังสือ

book2 = productB('072 dhammabook',20) #สร้างออบเจคจากคลาสชื่อ productBและกำหนดค่าเริ่มต้น
print('producyID ', book2.proID) #แสดงรหัสสินค้า
book2.dispProduct()#แสดงรายละเอียดสินค้า
print("Saleamount : ",book2.salesAmount(10))


   

ผลการรัน:

my shop is: YUN Book
producyID 1
name: photoshop Price: 299
Saleamount : 76245
producyID 2
name: 072 dhammabook Price: 20
Saleamount : 200

 

 

                 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
งานประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 10:11 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
4
31
อ 02 มิ.ย. 2020 7:42 pm โดย natthanit.r2538
มารู้จักจังหวัดสงขลา เมืองสองทะเลกันค่ะ
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 4:27 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 4:27 pm โดย natthanit.r2538
ระบบบัญชีคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร และจะทำอย่างไรหากต้องการวางระบบบัญชี
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 2:13 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
อ 02 มิ.ย. 2020 2:13 pm โดย natthanit.r2538
เปิดบริษัทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร ??
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 12:16 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 12:16 pm โดย natthanit.r2538
ภ.ง.ด. 1,3,53 คืออะไร
โดย natthanit.r2538 อ 02 มิ.ย. 2020 11:08 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
7
อ 02 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
สรุปการประชุมลูกค้าครั้งแรก
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
2
จ 01 มิ.ย. 2020 6:46 pm โดย natthanit.r2538
สวนครัวริมระเบียง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
10
จ 01 มิ.ย. 2020 4:42 pm โดย natthanit.r2538
วิธีการเดินทางจาก สงขลา มา กรุงเทพฯ
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
17
จ 01 มิ.ย. 2020 1:47 pm โดย natthanit.r2538
งานประจำวันที่ 1 มิถุนายน 2563
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:53 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
32
อ 02 มิ.ย. 2020 10:00 am โดย natthanit.r2538
note
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
6
จ 01 มิ.ย. 2020 10:52 am โดย natthanit.r2538
Work's on Hand ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ M103
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
0
4
จ 01 มิ.ย. 2020 10:49 am โดย natthanit.r2538
list ความรู้ที่มี ว่าเคยเรียน หรือ เคยทำอะไรมาบ้าง
โดย natthanit.r2538 จ 01 มิ.ย. 2020 10:48 am บอร์ด M103 - ณัฐนิตย์ ร่มบ้านโหล๊ะ
2
23
จ 01 มิ.ย. 2020 11:08 am โดย natthanit.r2538
B - เข้าเมนูหน้ารวมรายการใน admin ไม่ได้
โดย thatsawan ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm บอร์ด Odoojob.com - Tester
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:58 pm โดย thatsawan
B - ยังขาดหน้าผลการค้นหา จาก search.php
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am บอร์ด FDD (Main)
0
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 6:11 am โดย mindphp
B - กล่องค้นหาจากหน้า index ใช้งานไม่ได้ กดแล้วไม่ไปหน้าค้นหา
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
1
ศ 29 พฤษภาคม 2020 5:53 am โดย mindphp
B - ไม่ใช่แค่โชว์ icon facebook มันต้องทำลิงค์เพื่อให้คลิกไป
โดย mindphp ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:39 am บอร์ด FDD (Main)
1
2
ศ 29 พฤษภาคม 2020 4:51 am โดย mindphp
อัพเดท phpbb 3.3 เเล้ว extenstion ใช้งานไม่ได้
โดย thatsawan พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:08 pm บอร์ด ปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
1
114
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 10:10 pm โดย thatsawan
วิธีการสร้าง css ที่ใช้งานเฉพาะในบราวเซอร์ safari เท่านั้น
โดย Ittichai_chupol พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
111
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:06 pm โดย Ittichai_chupol
R - Set Demo เป็น subdomain ของ ตัวนี้
โดย mindphp พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am บอร์ด มารียา ซีฟู้ดส์ - Developer
0
9
พฤ 28 พฤษภาคม 2020 6:17 am โดย mindphp
อยากทราบวิธีการกำหนด ค่า css ให้กับ button โดยกำหนดเฉพาะแต่ละบราวเซอร์
โดย Ittichai_chupol พ 27 พฤษภาคม 2020 8:39 pm บอร์ด HTML CSS
1
42
พ 27 พฤษภาคม 2020 9:15 pm โดย mindphp