ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

        

                              การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ OOP (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการเขียนโปรแกรมที่นำแนวคิดในโลกของความเป็นจริงมาใช้กับในโลกของการเขียนโปรแกรมในการที่ โปรแกรมเมอร์ สร้างซอฟต์แวร์ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ หากเปรียบเทียบกับการที่ช่างรถยนต์จะประกอบรถยนต์ขึ้นมาคันหนึ่ง สิ่งที่เขาต้องการก็คือ เครื่องยนต์ , ถังน้ำมัน , ล้อรถ ,โครงรถยนต์ เมื่อได้ชิ้นส่วนที่ต้องการเขาจะมาประกอบเข้าด้วยกัน จะเห็นว่าช่างรถยนต์ไม่จำเป็นต้องสร้างเครื่องยนต์ล้อรถ และอุปกรณ์อื่นๆด้วยตัวเขาเอง แต่เขาเป็นผู้ที่ที่มีความเข้าใจว่าส่วนประกอบต่างๆทำงานอย่างไร และจะเอาชิ้นส่วนไปใช้งานร่วมกันได้อย่างไร เขาก็สามารถประกอบรถยนต์ขึ้นมาด้วยความชำนาญของเขา

 

 การสร้างโปรแกรมโดยการใช้งาน OOP  

                             โดยปกติแล้วการสร้างโปรแกรมที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและเยอะมากๆหากเกิดข้อผิดพลาดใดในโปรแกรมหรือต้องการเพิ่มความสามารถในโปรแรกม จะทำให้ต้องเสียเวลาในการแก้ไขอย่างมาก บางครั้งอาจต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เลยที่เดียวหรือต้องให้คนที่เขียนโปรแกรมมาแก้ไขเองดังนั้นจึงมีวิธีการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเข้ามาใช้งานทำให้เข้าใจง่ายแก้ไขง่าย จึงทำให้ประหยัดเวลาอย่างมากในการแก้ไขโปรแกรม

 

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเช็คราคาหนังสือ

class shop:
  'This is my shop class'
  shopName='' #คำอธิบายคลาส

class productB: #สร้างคลาสชื่อ productB
  'Product of mycompany' #คำอธิบายคลาส
  proID = 0 #ใส่ค่าให้ตัวแปรแรกของคลาส

  def __init__(self,name,price): #construture เป็นเมธอดแรกที่ต้องสรา้งในคลาส self เป็นพอยเตอร์ที่ชี้ไปยังหน่วยความจำของคลาส
    self.name = name      #ตัวแปร name จะรับค่าเริ่มต้นมาจาก ออบเจคใหม่
    self.price = price
    productB.proID+=1 #เพิ่มค่าในตัวแปร proID อีก 1 ค่า

  def dispProduct(self):
    print("name:",self.name,"Price:",self.price) #self.name ทำให้ตัวแปรเป็นที่รุ็จักกัน(global)ในคลาส

  def salesAmount(self, amount): #กำหนดเมธอดคำนวณยอดขาย
    return (self.price*amount) #รีเทร์นค่า price(ราคา)*amount(จำนวนออกไป)

myShop = shop()
myShop.shopName = "YUN Book" #กำหนดชื่อร้านโดยใส่ไปในตัวแปร shopName ที่อยู่ใน คลาส
print("my shop is: %s"%myShop.shopName)

book1 = productB('photoshop',299) #สร้างออบเจคจากคลาสชื่อ productBและกำหนดค่าเริ่มต้น
print('producyID ', book1.proID) #แสดงรหัสสินค้า
book1.dispProduct()#แสดงรายละเอียดสินค้า
print("Saleamount : ",book1.salesAmount(255)) #ในวงเล็บคือจำนวนหนังสือ

book2 = productB('072 dhammabook',20) #สร้างออบเจคจากคลาสชื่อ productBและกำหนดค่าเริ่มต้น
print('producyID ', book2.proID) #แสดงรหัสสินค้า
book2.dispProduct()#แสดงรายละเอียดสินค้า
print("Saleamount : ",book2.salesAmount(10))


   

ผลการรัน:

my shop is: YUN Book
producyID 1
name: photoshop Price: 299
Saleamount : 76245
producyID 2
name: 072 dhammabook Price: 20
Saleamount : 200

 

 

                 

กระทู้ล่าสุดจากเว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้
ตอบ
เปิดดู
ล่าสุด
บันทึกการประชุม OpenERP MD-ERP
โดย rinrada ส 04 ก.พ. 2017 11:52 am บอร์ด OpenERP - MD-ERP (Main)
26
173
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:56 pm โดย thatsawan
การใช้ ฟังก์ชัน hsl() และ hsal () กำหนดค่าของสี
โดย bankjittapol พฤ 21 พ.ย. 2019 6:55 pm บอร์ด CSS Knowledge
0
3
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:55 pm โดย bankjittapol
วิธีการแยกตัวอักษรเข้าอาร์เรย์ (Array) แต่ล่ะอาร์เรย์ ด้วยคำสั่ง split
โดย jamepiyawat พฤ 21 พ.ย. 2019 6:50 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
2
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:50 pm โดย jamepiyawat
วิธีการดึงค่า class ที่มีหลาย
โดย Ittichai_chupol พฤ 21 พ.ย. 2019 6:39 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
6
พฤ 21 พ.ย. 2019 6:39 pm โดย Ittichai_chupol
การติดตั้ง wkhtmltopdf ด้วย terminal บน ubuntu
โดย jirawoot พฤ 27 มิ.ย. 2019 4:00 pm บอร์ด Linux - Web Server
3
694
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:49 pm โดย mindphp
การปรับแก้ไข(Overrides) Modules ใน Template
โดย bankjittapol พฤ 21 พ.ย. 2019 2:36 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
4
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:36 pm โดย bankjittapol
wkhmtltopdf คืออะไร
โดย jirawoot พ 03 ก.ค. 2019 6:35 pm บอร์ด Share Knowledge
1
215
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:34 pm โดย mindphp
อัพเกรด wkhtmltopdf บน Ubuntu 16.04
โดย mindphp พฤ 21 พ.ย. 2019 2:33 pm บอร์ด Linux - Web Server
0
5
พฤ 21 พ.ย. 2019 2:33 pm โดย mindphp
VDO - โปรแกรมแปลงพื้นที่
โดย numtan5839 พฤ 21 พ.ย. 2019 1:59 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
1
9
พฤ 21 พ.ย. 2019 4:27 pm โดย thatsawan
VDO - การใช้โปรแกรมคำนวณแคลอรี่
โดย numtan5839 พฤ 21 พ.ย. 2019 1:46 pm บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
1
8
พฤ 21 พ.ย. 2019 4:24 pm โดย thatsawan
แนะนำ tools Online
โดย chaiyasitpraphut พ 13 พ.ย. 2019 6:21 pm บอร์ด MindPHP News / Feedback
1
48
พฤ 21 พ.ย. 2019 12:33 pm โดย mindphp
ต้องการเก็บ cache ข้อมูลที่ดึงมาจาก api ของ กรมอุตุฯ ต้องทำยังไงครับ
โดย bankjittapol พฤ 21 พ.ย. 2019 10:40 am บอร์ด Joomla Development
1
13
พฤ 21 พ.ย. 2019 10:43 am โดย thatsawan
อัพเดทความคืบหน้า / Progress - ThaiVI
โดย mindphp พ 10 ต.ค. 2018 3:49 am บอร์ด ThaiVI (Main)
409
2754
พฤ 21 พ.ย. 2019 10:32 am โดย thatsawan
งานประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
โดย numtan5839 พฤ 21 พ.ย. 2019 10:11 am บอร์ด M097 - ตรีเนตร บูรณโพธิ์ทอง
7
26
พฤ 21 พ.ย. 2019 7:23 pm โดย numtan5839
Google Station บริการ Wi-Fi ฟรี จาก google มีบริการภายในสนามบิน 6 แห่ง
โดย jamepiyawat จ 26 ส.ค. 2019 6:19 pm บอร์ด Share Knowledge
2
292
พฤ 21 พ.ย. 2019 9:49 am โดย aloha11x
เปลี่ยน Default Python3 บนเครื่อง Ubuntu 16.04 จาก Python3.5 เป็น Python3.6
โดย mindphp พฤ 21 พ.ย. 2019 7:04 am บอร์ด Linux - Web Server
0
5
พฤ 21 พ.ย. 2019 7:04 am โดย mindphp
สร้าง Template ใน Joomla
โดย bankjittapol พ 20 พ.ย. 2019 8:06 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
8
พ 20 พ.ย. 2019 8:06 pm โดย bankjittapol
list box เลือกแสดงรูปแบบของวันที่ (Date Format )
โดย bankjittapol พ 20 พ.ย. 2019 6:55 pm บอร์ด Joomla Developing Knowledge
0
10
พ 20 พ.ย. 2019 6:55 pm โดย bankjittapol
คำสั่งเข้าใช้งาน PostgreSQL ด้วย Command Line
โดย mindphp อ 30 ก.ค. 2017 11:24 pm บอร์ด PostgreSQL
6
1812
พ 20 พ.ย. 2019 6:38 pm โดย mindphp
replace() คำสั่งค้นหาแทนที่ใน javascript
โดย jamepiyawat พ 20 พ.ย. 2019 6:36 pm บอร์ด Jquery & Ajax Knowledge
0
8
พ 20 พ.ย. 2019 6:36 pm โดย jamepiyawat