User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คู่มือการใช้งาน

M Application Form

ส่วนของผู้ดูแล

1.เมื่อทำการติดตั้งโมดูลแล้วให้ผู้ใช้ทำการสร้างเมนู โดยเข้าไปที่ เมนู>Main Manu>สร้างเมนูใหม่ ผู้ใช้พบกับหน้า ฟอร์มการสร้างเมนูใหม่

-          ทำการเลือกชนิดข้อมูล M Application Form > Job Position List  ทำการบันทึกข้อมูล

-          จากนั้นในฝั่งหน้าเว็บก็จะแสดงเมนูที่ได้ทำการเพิ่ม

 

2.ทำการเลือกที่ Components > M Application ผู้ใช้จะเข้ามาในส่วนของหน้าควบคุม

            2.1 Job Positions (ตำแหน่งงานผู้ใช้ต้องทำการเพิ่มตำแหน่งงานที่ต้องการเปิดรับสมัครก่อนส่วนของหน้าแรกของหน้านี้จะเป็นรายชื่อตำแหน่งงานที่ผู้ใช้ได้ทำการเพิ่มลงไปแล้ว

            2.2 ฟอร์มการเพิ่มตำแหน่งงาน

               1. Name: ชื่อตำแหน่งที่ทำการเปิดรับสมัคร

                2. Salary: จำนวนเงินเดือน

                3. Working Day: จำนวนวันที่ต้องทำงานใน 1 อาทิตย์

                4. Place: สถานที่ทำงาน

                5. Job Description: รายละเอียดงาน

                6. Qualification: คุณสมบัติ

                7. Options: ตัวเลือก

3. Applications form (ฟอร์มการรับสมัคร) ในส่วนนี้เมื่อผู้ใช้เข้าจะพบกับรายการแบบฟอร์มที่ได้มีการทำการสมัครมา โดยผู้ใช้สามารถคลิกที่ชื่อผู้สมัครเพื่อนเข้าดูข้อมูลผู้สมัครได้

4. General Data (สร้างฐานข้อมูล)

            ส่วนนี้จะเป็นส่วนของการสร้างฐานข้อมูลเพื่อใช้เป็นตัวเลือกในการกรอกแบบฟอร์มการสมัครโดยในฐานข้อมูลจะมีข้อมูลที่กำหนดไว้อยู่แล้ว

5. Form Attributes (ข้อมูลในแบบฟอร์ม) ส่วนนี้จะเป็นการกำหนดว่าในแบบฟอร์มการสมัครงานนั้นต้องข้อมูลใดบ้าง

เมื่อผู้ใช้เข้ามาในหน้าแรกกของส่วนนี้จะพบกับรายการของ Attributes ที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์มการเพิ่ม Attributes

                        1. Field Name: ชื่อฟิวด์

                        2. Field Type: ชนิดข้อมูล

                        3. Default Value: การกำหนดค่าเริ่มต้น

                        4. Class:  ชื่อ class ของ css

                        5. Required: แบบกำหนดเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก

                        6. Status: สถานะ

                        7. Language: ภาษา

ส่วนของผู้ใช้งาน

1.ในฝั่งของการใช้งานของผู้ใช้เมื่อทำการเลือกที่เมนูที่ได้ทำการตั้งค่าไว้ข้างตนแล้ว จะพบกับตำแหน่งงานที่ได้ทำการเปิดรับสมัครสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดของตำแหน่งงานได้โดยคลิกที่ชื่อตำแหน่งนั้นๆ

 เมื่อต้องการสมัครให้คลิกที่ปุ่ม  Register Now

2. เมื่อผู้ใช้ทำการคลิกแล้วจะเข้ามาสู่หน้าแบบฟอร์มการสมัคร ซึ่งผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูลที่มี * ให้ครบทุกอัน ในแบบฟอร์มของการสมัครนอกจากข้อมูลส่วนตัวแล้วยังประกอบไปด้วยส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

1.   Personal Information(ข้อมูลส่วนตัว)

2.  Family Information(ข้อมูลครอบครัว)

3.  Education Information(ข้อมูลการศึกษา)

4. Working Experience(ประสบการณ์การทำงาน

5. Special Ability(ความสามมารถพิเศษ)

 6.เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้วให้ทำการบันทึกข้อมูล

Recent Topics