Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Module Mod Lastnews json slider

Mod Lastnews json slider เป็น Module หรือ ส่วนเสริมการแสดงผลอยู่ที่ด้านหน้าของเว็บไซต์ ( Website )

Type : Module

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

Lastnews json slider Mod

It is a Module, component displaying on a website page, helps to show articles from a Master Site on Web Client in a slide format. The Lastnews json slider Mod works well with M MultiSite Content Client Component.

For more information, click here (Introduction) M MultiSite Content client Component: Save Domain Name of Master Site


The Lastnews json slider Mod Module performances listed below:

- Maximum numbers of articles setting
- Fonts size setting
- Content alignment setting
- Article-to-display selection.
- Module head border size setting
- Slider's width setting
- Displaying title, category, total clicking numbers by going to All New

 

Interested in the Extension? Contact here

Samples of Module Mod Lastnews json slider


Lastnews json slider Mod Page

Lastnews json slider Mod: Setting Page

Lastnews json slider Mod: Assignment Menu Page

Lastnews json slider Mod: Module Permissions Page

Avanced Mod Menu Json

Lastnews json slider Mod: Advanced Page