Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Plugin MLinkarticle

MLinkarticle จะช่วยในการลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องในบทความโดยสามารถค้นหาบทความที่มีทั้งหมดได้จากคำสำคัญ (keyword)ของชื่อเรื่องบทความที่ผู้ใช้งานต้องการค้นหา

Type : Plugin

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

MLinkarticle Plugin
It is a Joomla Plugin helps to link related articles from keywords or title of an article. It is so convenient for readers to continue reading similar content.

The MLinkarticle Plugin performances listed below:

- Enable to insert links of related articles
- Searching related articles from Keywords
- Filter Searching Allowance eg. right of assessment, category, status, language, vice versa.

Free Download Here:

Title
Plugin MLinkarticle
Categories
Mindphp Joomla Extensions, Mindphp Joomla Extensions
Hits
24500
Create by
ae
Create date
2018-08-02 20:47:03
Description

Plugin MLinkarticle จะช่วยในการลิงค์บทความที่เกี่ยวข้องในบทความโดยสามารถค้นหาบทความที่มีทั้งหมดได้จากคำสำคัญ (keyword)ของชื่อเรื่องบทความ

> อ่านต่อ ...


Releases Notes Joomla! Plugin MLinkarticle

Version 1.0.11
- คัดลอกข้อความส่วนที่เป็น plg- MLinkArticle ไม่ได้

plg_content_mlink_article_1_0_11.zip

Files extension zip

Files size 10.46 KB

Upload by ae

Upload date 2018-02-01 02:59:38


Samples of MLinkarticle Plugin


MLinkarticle Plugin Page

MLinkarticle Plugin Setting Page

Sample of MLinkarticle button on an article

Searching keywords from title page

MLinkarticle using page