Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Components MComponentgen& M Packet

omponents  MComponentgen & M Packet  เป็นโปรแกรมเสริม หรือ Components เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla สำหรับช่วยในการสร้าง (Generate) Components, Module, Plugin

Type : Component

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

MComponentgen & M Packet Components
It is a Joomla Components helps to generate Components, Module, and Plugin easily and conveniently.

The MComponentgen & M Packet performances listed below:

- Work well for Joomla versions eg. 1.5, 2.5, 3.x
- Easily generate Controller, Component, Module, and Plugin

Interested in the Extension? Contact here

Sample of MComponentgen & M Packet


MComponentgen & M Packet Page

Component Generate Page

Controller Generate Page

 


Module Generate Page

Plugin Generate Page

MComponentgen Configuration Page