Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

MD Gallery Components

Components MD Gallery เป็น Components เพื่อเพิ่มความสามารถไว้สำหรับทำให้เว็บไซต์มีแกลอรี่รูปภาพ เพื่อให้ใช้งานในการอัพโหลดรูปภาพเข้ามายังเว็บไซต์

Type : Component

Version : เข้ากันได้กับ Joomla 3.x

Components MD Gallery
Is a Joomla Component helps to allow a Joomla website to create gallery to upload and to keep pictures in the website. This Component also allows you to categorize your gallery. You can create a gallery to keep pictures from various impressive events such as activities, trainings, annual travels, etc.
This Component is easy to use. And it covers all you need to do with a gallery.

 

The MD Gallery performances listed below:

- Choose multiples images to upload
- Uploading Thumbnail images on each gallery
- showing one Pop-up picture/time in a slideshow. Movable to left or right.
- Bilingual support: Thai and English
- Enable to Resize Images
- Searching system: to search desired images
- having ACL to control images viewing
- Choosing Path for uploading
- Gallery category is able to collect visitors statistics

 

Free Download Here

Title
Components MD Gallery
Categories
Mindphp Joomla Extensions, Mindphp Joomla Extensions
Hits
27674
Create by
ae
Create date
2019-05-07 22:29:37
Description

Components MD Gallery เป็น Components สำหรับจัดการรูปภาพบนเว็บซึ่งสามารถติดตั้งได้บน Joomla 3.x ขึ้นไป นอกจากนี้ MD Gallery สามารถเพิ่มรูปได้ทีละจำนวนมากและใส่รายละเอียดแต่ละภาพได้ทำใ้หมีผลต่อ SEO ด้วย

> อ่านต่อ ...


Releases Notes Joomla! MD Gallery

Version 1.0.22
-เพิ่มรองรับภาษามาเลเซีย

Version 1.0.21
-เพิ่มเมนูมาแล้วให้แสดงรูปภาพในแกลอรี่นั้นแล้วจะมีคอนฟิกให้เลือกว่าจะแสดงแกลลอรี่ไหนบ้างโดยจะดึงชื่อแลลอรี่ที่เพิ่มไปมาให้เลือก
-แสดงเป็น List Gallery in a Category แล้วก็มีเป็น listbox ให้เลือกว่าเป็น Category ไหน
-สามารถคลิกดูรูปภาพได้

Version 1.0.20
- ปรับให้ใช้กับรูปภาพที่เป็น Link ได้
- รองรับไฟล์วีดีโอ ที่เป็น Link จาก Youtube

Version 1.0.19
- เพิ่มข้อมูลรูปภาพแล้ว error ใน joomla 4.0

Version 1.0.18
- ปรับให้ส่วนหน้าเว็บไซต์โหลดรูปภาพย่อ (Thumbnail) มาแสดง

Version 1.0.17
- Bug Fixed แสดง Notice หน้าเว็บ กรณีที่ไม่มีรูปภาพใน Gallery
- Bug Fixed อัพเดทข้อมูล Gallery แล้ว Error
- Bug Fixed ลบรูปภาพทั้งหมดไม่ได้
- ปรับ CSS เพี้ยนใน 3.8.x ทั้งหน้าเว็บและหน้าผู้ดูแลระบบ

com_mdgallery v. 1.0.22

Files extension zip

Files size 833912

Upload by parichat

Upload date 2019-05-07 15:28:08


Samples of MD Gallery Component


MD Gallery Control Panel Page

Categories Managing Page

Categories Inserting Page

Gallery Managing Page

Gallery Adding Page

Uploading images in Gallery Page

Thumbnail View Page

Detail View Page

Website Page. All Gallery Categories

Website Page. Images in Gallery

Website Page. Click to view.