Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Mod MDFile recent

Mod MDfile recent เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดงไฟล์ล่าสุดที่ได้ทำการอัพโหลดผ่าน MDFile

 

Mod MDfile recent adalah module joomla yang beroperasi bersama dengan MDFile dimana ia akan mempersembahkan atau menunjukkan file yang dimuat naik atau diupload melalui MDFile utk paparkan di joomla. Dimana admin boleh menentukan bentuk cara kegunaannya. Mod MDFile recent juga menjadi Module yang beroperasi Component MDFile, maksudnya sebelum meggunakan Mod MDFile recent pengguna perlulah install Component MDFile supaya dapat menggunakan Mod MDFile recent.  Baca maklumat tambahan tentang MDFile disini MDFile Components untuk Joomla dalam memudahkan download file atau dokumen dari laman web.

Kelebihan Mod MDfile recent adalah berikut

  • Boleh menunjukkan fail yang dimuat naik melalui MDFile.
  • Boleh menentukan jumlah fail yang mahu dipaparkan.
  • Boleh menentukan cara mempaparkan fail gambar.
  • Memudahkan dalam meletak kedudukan fail yang mahu dipaparkan di laman web.
  • Boleh menentukan  bahagian nama fail yang mahu ditunjukkan. 
  • Terima dan sokong Joomla4
  • Boleh klik link supaya trus ke fail itu .

 

Muat turun dari sini
Title
Module Mod MDFile recent (en)
Categories
Mindphp Joomla Extensions, Mindphp Joomla Extensions
Hits
1982
Create by
Treenet Buranaphothong
Create date
2020-02-06 02:23:24
Description

Mod MDfile recent It is a Joomla Module, working with MDFile by bringing recent uploaded files through MDFile to show on Joomla. An admin can decide the using format on his own. for people who want to about more features of MDFiles recent can read from here. and if downloaded can read MDFiles Categories Module : Tutorial and Guidance.

mod_mdfiles_recent_v1.0.5

Files extension zip

Files size 6169

Upload by parichat

Upload date 2018-12-14 19:13:40


Recent Topics
Subject
Post Reply
Open
Recent
MApplication Form Components를 소개한다. 구직 신청서는 웹사이트를 통해 작성된다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:27 pm Board korean Language - 한국어
0
2368
Fri 15 Feb 2019 5:27 pm By wipaporn
Joomla 웹사이트 방문수를 집계하기 위한 "Mod vinaora visitors counter" 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:09 pm Board korean Language - 한국어
0
2263
Fri 15 Feb 2019 5:09 pm By wipaporn
유투브 동영상 및 클립매스 업로드를 위한 MVDO 플러그인 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:45 pm Board korean Language - 한국어
0
2043
Fri 15 Feb 2019 4:45 pm By wipaporn
Joomla 3.x 홈페이지에서 사진 갤러리를 만들기 위한 MD 갤러리 컴포넌트 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:36 pm Board korean Language - 한국어
0
2104
Fri 15 Feb 2019 4:36 pm By wipaporn
介绍了editors xtd multicontent,一个将文章从主网站拉入Webclien的插件。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:08 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10783
Fri 15 Feb 2019 4:08 pm By wipaporn
介绍MDFiles popular模块将mdfile中的文件显示出来
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:08 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10873
Fri 15 Feb 2019 4:08 pm By wipaporn
介绍将joomla 1.5升级到joomla 2.5、3.x的 MJupgrade
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10889
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍MApplication Form Components工作申请表通过网站。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
11023
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍Mod Vinaora访客柜台,用于统计Joomla的网站访问量
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
19494
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍用于上传youtube视频和clipmass的mvdo插件
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:07 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10635
Fri 15 Feb 2019 4:07 pm By wipaporn
介绍Mod MDFiles Featured,将文件从MDfiles带到显示
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:06 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
27024
Fri 15 Feb 2019 4:06 pm By wipaporn
介绍用于在Joomla 3.x网站上创建照片库的MD Gallery Components
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 4:06 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
11213
Fri 15 Feb 2019 4:06 pm By wipaporn
Features Review : Plugin Editors XTD Multicontent membantu dlm mengeluarkan artikel dari Master Site ke Web Clien
By abdkode Fri 15 Feb 2019 2:40 pm Board Bahasa Language
0
4439
Fri 15 Feb 2019 2:40 pm By abdkode
Webmaster에서 Webclient로 데이터 배포를 위한 M MultiSite Content Components 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 2:22 pm Board korean Language - 한국어
0
7253
Fri 15 Feb 2019 2:22 pm By wipaporn
마스터 사이트의 도메인 이름 기록을 위한 M MultiSite Content client 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 2:20 pm Board korean Language - 한국어
0
10350
Fri 15 Feb 2019 2:20 pm By wipaporn
Mod MD recent 모듈을 소개 한다. phpb 보드는 ๋Joomla에서 보여준다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 2:18 pm Board korean Language - 한국어
0
2174
Fri 15 Feb 2019 2:18 pm By wipaporn
MDEmbed를 소개한다. 플러그 인에는 링크를 만들고, 비디오, 기사를 업로드하기 위한 버튼이 있으며, 웹 사이트인 Joomla 2.5, 3.x
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 2:14 pm Board korean Language - 한국어
0
2179
Fri 15 Feb 2019 2:14 pm By wipaporn
介绍 M MultiSite Content Components,用于将数据从网站管理员分发到Web客户端
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 2:01 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
14485
Fri 15 Feb 2019 2:01 pm By wipaporn
介绍M MultiSite Content client Components 记录主站点域名
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 1:59 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
18349
Fri 15 Feb 2019 1:59 pm By wipaporn
介绍mod md recent模块。PHPBB板显示在Joomla上。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 1:54 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
19726
Fri 15 Feb 2019 1:54 pm By wipaporn