Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Mod MDFile recent

Mod MDfile recent เป็น Module Joomla ที่ทำงานร่วมกับ MDFile โดยจะแสดงไฟล์ล่าสุดที่ได้ทำการอัพโหลดผ่าน MDFile

 

Mod MDfile recent adalah module joomla yang beroperasi bersama dengan MDFile dimana ia akan mempersembahkan atau menunjukkan file yang dimuat naik atau diupload melalui MDFile utk paparkan di joomla. Dimana admin boleh menentukan bentuk cara kegunaannya. Mod MDFile recent juga menjadi Module yang beroperasi Component MDFile, maksudnya sebelum meggunakan Mod MDFile recent pengguna perlulah install Component MDFile supaya dapat menggunakan Mod MDFile recent.  Baca maklumat tambahan tentang MDFile disini MDFile Components untuk Joomla dalam memudahkan download file atau dokumen dari laman web.

Kelebihan Mod MDfile recent adalah berikut

  • Boleh menunjukkan fail yang dimuat naik melalui MDFile.
  • Boleh menentukan jumlah fail yang mahu dipaparkan.
  • Boleh menentukan cara mempaparkan fail gambar.
  • Memudahkan dalam meletak kedudukan fail yang mahu dipaparkan di laman web.
  • Boleh menentukan  bahagian nama fail yang mahu ditunjukkan. 
  • Terima dan sokong Joomla4
  • Boleh klik link supaya trus ke fail itu .

 

Muat turun dari sini
Title
Module Mod MDFile recent (en)
Categories
Mindphp Joomla Extensions, Mindphp Joomla Extensions
Hits
1982
Create by
Treenet Buranaphothong
Create date
2020-02-06 02:23:24
Description

Mod MDfile recent It is a Joomla Module, working with MDFile by bringing recent uploaded files through MDFile to show on Joomla. An admin can decide the using format on his own. for people who want to about more features of MDFiles recent can read from here. and if downloaded can read MDFiles Categories Module : Tutorial and Guidance.

mod_mdfiles_recent_v1.0.5

Files extension zip

Files size 6169

Upload by parichat

Upload date 2018-12-14 19:13:40


Recent Topics
Subject
Post Reply
Open
Recent
介绍MDEMBED。该插件有创建链接、上传视频、文章、网站joomla 2.5、3.x的按钮。
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 1:52 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10774
Fri 15 Feb 2019 1:52 pm By wipaporn
Introducing MApplication Form Components. Job application forms via the website.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 11:14 am Board English Language
1
3808
Tue 15 Oct 2019 1:20 pm By mindphp
Features Review : Mod MDFiles Categories bantu memaparkan Kategori MDFiles
By abdkode Thu 14 Feb 2019 6:13 pm Board Bahasa Language
0
7663
Thu 14 Feb 2019 6:13 pm By abdkode
Introducing Mod MDFiles Featured MDFiles popular modules bring files from MDFile to show.
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 6:51 pm Board English Language
0
16780
Wed 13 Feb 2019 6:51 pm By wipaporn
Introducing MDFiles Featured modules bring files from MDFile to show
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 6:34 pm Board English Language
0
2966
Wed 13 Feb 2019 6:34 pm By wipaporn
Introducing Editors XTD Multicontent, a plugin for pulling articles from Master Site into Web Clien.
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 6:05 pm Board English Language
0
6431
Wed 13 Feb 2019 6:05 pm By wipaporn
Introducing MJUpgrade for upgrading Joomla 1.5 to Joomla 2.5, 3.X
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 6:03 pm Board English Language
3
2022
Mon 13 Apr 2020 7:01 pm By prmindphp
Introducing the Mod vinaora visitors counter for counting website visits in joomla
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 6:01 pm Board English Language
0
1748
Wed 13 Feb 2019 6:01 pm By wipaporn
Introducing MVDO plugin for uploading Youtube videos and Clipmass
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 5:58 pm Board English Language
0
1540
Wed 13 Feb 2019 5:58 pm By wipaporn
Introducing MDGallery Components for creating photo galleries on Joomla 3.x website
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 5:54 pm Board English Language
13
9673
Tue 31 Mar 2020 6:37 pm By prmindphp
Plugin MD Watermark 소개, 자동 워터마킹용 플러그
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:53 pm Board korean Language - 한국어
0
2853
Wed 13 Feb 2019 3:53 pm By wipaporn
PayToRead 소개. 플러그인은 일부 텍스트만 보여준다.
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:51 pm Board korean Language - 한국어
0
2144
Wed 13 Feb 2019 3:51 pm By wipaporn
Facebook에 웹 사이트 회원 등록을 돕기 위한 Component MFacebook 소개
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:48 pm Board korean Language - 한국어
0
1423
Wed 13 Feb 2019 3:48 pm By wipaporn
"Module Mrelated Article Specific Category" (저장소 검색 이력)을 소개한다
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:46 pm Board korean Language - 한국어
1
5104
Thu 27 Feb 2020 10:20 pm By mindphp
MDFiles Categories Module을 소개한다.
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:44 pm Board korean Language - 한국어
0
876
Wed 13 Feb 2019 3:44 pm By wipaporn
MDFile의 파일을 보여주는 mod mdfile recent 모듈 소개
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:41 pm Board korean Language - 한국어
0
1010
Wed 13 Feb 2019 3:41 pm By wipaporn
Joomla용 MDFile Components를 소개하고, 웹사이트에서 문서 파일을 다운로드하는 것을 돕는다.
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:37 pm Board korean Language - 한국어
0
392
Wed 13 Feb 2019 3:37 pm By wipaporn
介绍joomla的components mdfile,帮助在网站上下载文档文件。
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:32 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
11009
Wed 13 Feb 2019 3:32 pm By wipaporn
介绍mod mdfile recent模块以显示mdfile中的文件
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:29 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
16702
Wed 13 Feb 2019 3:29 pm By wipaporn
介绍mod mdfiles categories模块从mdfile中引入类别。
By wipaporn Wed 13 Feb 2019 3:27 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
22846
Wed 13 Feb 2019 3:27 pm By wipaporn