User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

Warehouse Management program

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง

It is the program used to help users to organize completed management easily. Plus, it can also tract goods delivery from suppliers and organize goods in case of having many warehouses. Moreover, it can notify when the goods in stock reach minimum numbers as well.

 
Key Feature
  • Barcode using support
  • track products movement
  • in-stock products analyze
  • in-stock products calculation
  • view each product in wearhouse
  • set lowest-highest price of products

ควบคุมสินค้าคงคลัง
Calculate in-stock products
สนับสนุนการใช้งานบาร์โค้ด
Barcode using support
ตรวจสอบสินค้าและจำนวนคงเหลือแต่ละคลังสินค้า
 
Goods checking and wearhouse stock counting
 
วิเคราะห์สินค้าคงคลัง
 
In-stock goods analyzing
 
กำหนดสินค้าต่ำสุด-สูงสุดในสินค้าคงคลัง
Minimum and maximum instock goods specification
 
OpenERP communication and sharing society : http://www.openerpthailand.org

 
Recent Topics
Subject
Post Reply
Open
Recent
使用 Plugin Editors XTD Multicontent 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 5:18 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
16775
Wed 20 Feb 2019 5:18 pm By wipaporn
使用 Module M Slideshows 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 4:56 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
20523
Wed 20 Feb 2019 4:56 pm By wipaporn
使用 Component M Multisite Master 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 4:30 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
20063
Wed 20 Feb 2019 4:30 pm By wipaporn
使用 Component M Multisite Client 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 4:06 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
20918
Wed 20 Feb 2019 4:06 pm By wipaporn
Features Review : M MultiSite Content client Komponen untuk merekodkan Nama Domain Master Site
By abdkode Wed 20 Feb 2019 3:51 pm Board Bahasa Language
0
8146
Wed 20 Feb 2019 3:51 pm By abdkode
使用Module MDFiles Popular 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 3:35 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
24472
Wed 20 Feb 2019 3:35 pm By wipaporn
Features Review : MDFiles Documents membantu menghubungkan artikel ke Component MDFiles
By abdkode Wed 20 Feb 2019 3:33 pm Board Bahasa Language
0
4775
Wed 20 Feb 2019 3:33 pm By abdkode
使用 Module MDFiles Featured 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 3:04 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
25256
Wed 20 Feb 2019 3:04 pm By wipaporn
使用Module MDFiles Categories 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 2:31 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
21997
Wed 20 Feb 2019 2:31 pm By wipaporn
使用 Module MDfiles recent 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 2:29 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
24210
Wed 20 Feb 2019 2:29 pm By wipaporn
使用Component MDFiles说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 12:10 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
10874
Wed 20 Feb 2019 12:10 pm By wipaporn
使用 Component MJForm 说明手册
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 12:03 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
23312
Wed 20 Feb 2019 12:03 pm By wipaporn
Features Review : Plugin Editors XTD Multicontent untuk mengeluarkan artikel dari Master Site ke Web Clien
By abdkode Tue 19 Feb 2019 6:52 pm Board Bahasa Language
0
6583
Tue 19 Feb 2019 6:52 pm By abdkode
Features Review : Mod MDFiles Popular modul menyenaraikan fail popular
By abdkode Tue 19 Feb 2019 5:41 pm Board Bahasa Language
0
5524
Tue 19 Feb 2019 5:41 pm By abdkode
Features Review : Mod MDFiles Featured memaparkan fail-fail yang dipilih dari MDFile untuk dipaparkan pada Joomla
By abdkode Tue 19 Feb 2019 4:39 pm Board Bahasa Language
0
2825
Tue 19 Feb 2019 4:39 pm By abdkode
Features Review : Components Mjform komponen untuk membuat borang laman web
By abdkode Tue 19 Feb 2019 3:23 pm Board Bahasa Language
0
2756
Tue 19 Feb 2019 3:23 pm By abdkode
Mod MDFiles Popular 모듈 소개 MDFile에서 파일을 가져와 표시
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 6:06 pm Board korean Language - 한국어
0
6544
Fri 15 Feb 2019 6:06 pm By wipaporn
MDFiles Featured modules를 소개하면 MDFile에서 파일을 가져와 보여준다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 6:06 pm Board korean Language - 한국어
0
6182
Fri 15 Feb 2019 6:06 pm By wipaporn
마스터 사이트에서 Web Client로 문서를 끌어오기 위한 플러그인인 Editors XTD Multicontent를 소개한다.
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:48 pm Board korean Language - 한국어
0
2101
Fri 15 Feb 2019 5:48 pm By wipaporn
Joomla 1.5를 Joomla 2.5, 3.X로 업그레이드하기 위한 MJUpgrade 소개
By wipaporn Fri 15 Feb 2019 5:36 pm Board korean Language - 한국어
0
2469
Fri 15 Feb 2019 5:36 pm By wipaporn