User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

 

Warehouse Management program

โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง

It is the program used to help users to organize completed management easily. Plus, it can also tract goods delivery from suppliers and organize goods in case of having many warehouses. Moreover, it can notify when the goods in stock reach minimum numbers as well.

 
Key Feature
  • Barcode using support
  • track products movement
  • in-stock products analyze
  • in-stock products calculation
  • view each product in wearhouse
  • set lowest-highest price of products

ควบคุมสินค้าคงคลัง
Calculate in-stock products
สนับสนุนการใช้งานบาร์โค้ด
Barcode using support
ตรวจสอบสินค้าและจำนวนคงเหลือแต่ละคลังสินค้า
 
Goods checking and wearhouse stock counting
 
วิเคราะห์สินค้าคงคลัง
 
In-stock goods analyzing
 
กำหนดสินค้าต่ำสุด-สูงสุดในสินค้าคงคลัง
Minimum and maximum instock goods specification
 
OpenERP communication and sharing society : http://www.openerpthailand.org

 
Recent Topics
Subject
Post Reply
Open
Recent
Features Review : Components MApplication Form untuk permohonan pekerjaan melalui laman web.
By abdkode Fri 22 Feb 2019 3:25 pm Board Bahasa Language
0
2969
Fri 22 Feb 2019 3:25 pm By abdkode
Features Review : Components MComponentgen & M Packet untuk membantu dengan Menjana Komponen, Modul, Plugin
By abdkode Fri 22 Feb 2019 2:26 pm Board Bahasa Language
0
2865
Fri 22 Feb 2019 2:26 pm By abdkode
Features Review : Components MCharts untuk memproses data dari MJForms menjadi graf
By abdkode Fri 22 Feb 2019 2:02 pm Board Bahasa Language
0
2654
Fri 22 Feb 2019 2:02 pm By abdkode
Features Review : Components MDBridge untuk menyambung data pengguna antara Joomla dan PHPbb Webboard
By abdkode Thu 21 Feb 2019 6:04 pm Board Bahasa Language
0
2871
Thu 21 Feb 2019 6:04 pm By abdkode
Features Review : MDEvents untuk mengurus pelbagai jadual data aktiviti
By abdkode Thu 21 Feb 2019 4:51 pm Board Bahasa Language
0
1843
Thu 21 Feb 2019 4:51 pm By abdkode
Features Review : Component MJUpgrade untuk menaik taraf Joomla 1.5 ke Joomla 2.5, 3.X
By abdkode Thu 21 Feb 2019 4:10 pm Board Bahasa Language
0
6024
Thu 21 Feb 2019 4:10 pm By abdkode
Features Review : Mod Mslideshows untuk memaparkan gambar, video Youtube dari kandungan
By abdkode Thu 21 Feb 2019 3:29 pm Board Bahasa Language
0
1352
Thu 21 Feb 2019 3:29 pm By abdkode
Plugin Editors XTD Multicontent 사용 지침과 설명
By wipaporn Thu 21 Feb 2019 12:28 pm Board korean Language - 한국어
0
9468
Thu 21 Feb 2019 12:28 pm By wipaporn
Module M Slideshows 사용 지침과 설명
By wipaporn Thu 21 Feb 2019 12:27 pm Board korean Language - 한국어
0
5171
Thu 21 Feb 2019 12:27 pm By wipaporn
Component M Multisite Master 사용 지침과 설명
By wipaporn Thu 21 Feb 2019 12:27 pm Board korean Language - 한국어
0
5366
Thu 21 Feb 2019 12:27 pm By wipaporn
Component M Multisite Client 사용 지침과 설명
By wipaporn Thu 21 Feb 2019 12:27 pm Board korean Language - 한국어
0
8314
Thu 21 Feb 2019 12:27 pm By wipaporn
MDFiles Featured 사용 지침과 설명
By wipaporn Thu 21 Feb 2019 12:26 pm Board korean Language - 한국어
0
9560
Thu 21 Feb 2019 12:26 pm By wipaporn
Module MDFiles Popular 사용 지침과 설명
By wipaporn Thu 21 Feb 2019 12:25 pm Board korean Language - 한국어
0
5888
Thu 21 Feb 2019 12:25 pm By wipaporn
Components MDFiles 사용 지침과 설명
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 7:13 pm Board korean Language - 한국어
0
2360
Wed 20 Feb 2019 7:13 pm By wipaporn
Features Review : Mod Menu Json untuk menyemak Nama Domain dan memaparkan artikel dari master side
By abdkode Wed 20 Feb 2019 6:53 pm Board Bahasa Language
0
2216
Wed 20 Feb 2019 6:53 pm By abdkode
Module MDFiles Recent 사용 지침과 설명
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 6:50 pm Board korean Language - 한국어
0
5552
Wed 20 Feb 2019 6:50 pm By wipaporn
Module MDFiles Categories 사용 지침과 설명
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 6:41 pm Board korean Language - 한국어
0
5841
Wed 20 Feb 2019 6:41 pm By wipaporn
Features Review :Mod Lastnews json slider untuk ambil artikel dari Master Site dipaparkan di Web Client secara Slide.
By abdkode Wed 20 Feb 2019 6:11 pm Board Bahasa Language
0
2551
Wed 20 Feb 2019 6:11 pm By abdkode
Component MJForm 사용 지침과 설명
By wipaporn Wed 20 Feb 2019 5:59 pm Board korean Language - 한국어
0
5648
Wed 20 Feb 2019 5:59 pm By wipaporn
Features Review : M Multisite Content untuk mengedarkan data dari Master Site ke Webclient
By abdkode Wed 20 Feb 2019 5:23 pm Board Bahasa Language
0
5357
Wed 20 Feb 2019 5:23 pm By abdkode