Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

Firebase: What is it

Firebase (ไฟร์เบส ) คืออะไร Firebase . What is it

At present time, many business use technology instead of human beings. Using up-to-date technology helps to reduce human errors, and to improve accuracy and swift. Even commerce, communication, data collection, services providing on a website are also involved cutting-edge innovations to boost conveniency in our lives.

And today we are going to talk about one notable project that makes our lives easier -- Firebase.

Firebase is a backend service and one-stop platform for application developer. It was developed on a fully equipped website platform with high efficiency for application developers. Moreover, the Firebase was developed under additional qualification that allows developer to connect with their requirements.

The Firebase Inc. was founded by Andrew Lee and James Tamplin in 2011. Their foremost product was a real time database using API to help developers in collecting and syncing information. Later, Google had bought the project in 2014.


Google Firebase 2.0
Google had bought Firebase business and has developed its capability from storage backend to one-stop platform for application developer (iOS, Android, Web support). Plus, it also supports almost every services that application developers need.

 

 

What Google has developed from Firebase

Firebase 2.0
Firebase 2.0

 

Firebase 2.0
Firebase Analytics: Unlimited free data analytics service from Google Analytics technology

Firebase Cloud Messaging (FCM)
Formerly known as Google Cloud Messaging (GCM). A free unlimited messenger. According to Google, the FCM sends more than 1.7 hundred thousand messages per day.

Firebase Storage: Storagee service to keep images, videos, or big sized files from user’s application. Located on Google Cloud Storage

Firebase Remote Config Remote service to update application’s configuration setting. (eg. A game needed to constantly stabilize) Can be used along with Firebase Analytics to categorize users.

Crashlytics Formerly known as Firebase Crash Reporting. A crash reporting service of applications that support both iOS and Android.

Firebase Test Lab for Android: Formerly known as Cloud Test Lab. A service released last year that allows developer to remotely test an Android application on a real hardware

Firebase Notifications: Notification service that allows developers to send notification to users via FCM. To draw back users to an application. (eg. Item dropping notification in a game)


Firebase Dynamic Links:
URL service linking to different destination following users’ devices or qualifications. (eg. Users from different origin countries click on a same URL but it links different sites.)

Firebase Invites: Contact invitation system with referral features that benefits the inviter

Firebase App Indexing: Formerly known as Google App Indexing. Helps Google Search to find results on the application.

In conclusion, Firebase is a backend and platform that covers all services. Almost every services of Firebase are free of charge without using limit except 4 services as follow: Test Lab, Storage, Realtime Database, Hosting. Those cost a bit, however; there are also many free packages for normal usage.

Eg. Firebase. (2018, May 22). Retrieved May 26, 2018, from Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Firebase

 

Recent Topics
Subject
Post Reply
Open
Recent
Benefits and applications of moving averages
By numtan5839 Mon 18 Nov 2019 10:47 am Board English Language
0
139
Mon 18 Nov 2019 10:47 am By numtan5839
Moving Average
By numtan5839 Sat 16 Nov 2019 2:45 pm Board English Language
0
118
Sat 16 Nov 2019 2:45 pm By numtan5839
weighted arithmetic mean
By numtan5839 Sat 16 Nov 2019 11:56 am Board English Language
0
94
Sat 16 Nov 2019 11:56 am By numtan5839
Digital Marketing Training in Mumbai
By Kanchaan Fri 15 Nov 2019 6:10 pm Board English Language
1
633
Fri 06 Dec 2019 3:16 pm By benjamin28
Thailand Post appease e-commerce with ePacket service
By numtan5839 Fri 15 Nov 2019 5:59 pm Board English Language
0
235
Fri 15 Nov 2019 5:59 pm By numtan5839
The character that precedes Tracking Number - Thailand Post Track & Trace
By numtan5839 Fri 15 Nov 2019 5:09 pm Board English Language
0
91
Fri 15 Nov 2019 5:09 pm By numtan5839
downloading MD Watermark
By bfred Fri 04 Oct 2019 3:21 pm Board English Language
6
1012
Mon 30 Dec 2019 7:26 pm By mindphp
Features Review : Component Mjform Advance untuk meningkatkan form atau borang untuk laman web dgn lebih baik
By abdkode Mon 22 Apr 2019 6:51 pm Board Bahasa Language
0
7846
Mon 22 Apr 2019 6:51 pm By abdkode
Features Review : Mhosting Components untuk mengumpul Packet hosting
By abdkode Mon 22 Apr 2019 6:50 pm Board Bahasa Language
0
1531
Mon 22 Apr 2019 6:50 pm By abdkode
Features Review : Components MD Gallery untuk membuat gelari dalam laman web
By abdkode Mon 22 Apr 2019 6:49 pm Board Bahasa Language
0
3550
Mon 22 Apr 2019 6:49 pm By abdkode
3 Investment Worthly in Thaland
By wannapat Tue 19 Mar 2019 4:38 pm Board Chinese Language - 简体中文
0
14384
Tue 19 Mar 2019 4:38 pm By wannapat
Features Review : Plugin Addons Payment Omise untuk membuat pembayaran melalui Omise
By abdkode Mon 11 Mar 2019 6:58 pm Board Bahasa Language
0
1959
Mon 11 Mar 2019 6:58 pm By abdkode
Features Review : Memperkenalkan Mooziicart untuk Joomla
By abdkode Thu 07 Mar 2019 7:06 pm Board Bahasa Language
0
2294
Thu 07 Mar 2019 7:06 pm By abdkode
Features Review : Plugin M Product Match untuk menghungkan produk dengan artikel
By abdkode Thu 07 Mar 2019 6:19 pm Board Bahasa Language
0
2393
Thu 07 Mar 2019 6:19 pm By abdkode
Features Review : Module MD Client History modul memapar sajarah yang telah masuk
By abdkode Tue 05 Mar 2019 7:15 pm Board Bahasa Language
0
1729
Tue 05 Mar 2019 7:15 pm By abdkode
Features Review : Plugin M Animate Number untuk memaparkan nombor yang bergerak
By abdkode Mon 04 Mar 2019 7:02 pm Board Bahasa Language
0
1884
Mon 04 Mar 2019 7:02 pm By abdkode
Features Review : Plugin PayToRead untuk mempaparkan teks hanya sebahagian
By abdkode Mon 04 Mar 2019 7:01 pm Board Bahasa Language
0
2099
Mon 04 Mar 2019 7:01 pm By abdkode
Features Review : Component MFacebook untuk membantu pendaftaran laman web dgn Facebook
By abdkode Mon 04 Mar 2019 6:57 pm Board Bahasa Language
0
2446
Mon 04 Mar 2019 6:57 pm By abdkode
Features Review : MJClone untuk mengklon laman web joomla dan backup
By abdkode Thu 28 Feb 2019 6:59 pm Board Bahasa Language
0
2736
Thu 28 Feb 2019 6:59 pm By abdkode
Features Review : Module Mrelated Article Specific Category untuk menyimpan sejarah lawatan
By abdkode Thu 28 Feb 2019 6:48 pm Board Bahasa Language
0
1654
Thu 28 Feb 2019 6:48 pm By abdkode