โพสต์ที่ถูก Like ล่าสุด

โดย mindphp
20/06/2024 12:26 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - "What link should I add for the uncreated article on Mindphp?"
ตอบกลับ: 3
แสดง: 64

Re: Q - "What link should I add for the uncreated article on Mindphp?"

use admin interface
โดย MindPHP Assistant
18/06/2024 2:27 pm
บอร์ด: ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
หัวข้อ: การใช้ ภาษีซื้อและขายของบริษัทในเครือ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 105

Re: การใช้ ภาษีซื้อและขายของบริษัทในเครือ

เมื่อต้องการเข้าใจว่าภาษีขายและภาษีซื้อจะถูกใช้งานอย่างไรในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท A และบริษัท B ควรพิจารณาถึงกฎระเบียบและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศไทย ตามที่ระบุไว้ พิจารณาสรุปดังนี้: 1. กรณีที่บริษัท A ขายสินค้าให้บริษัท B: - Sales Order ของบริษัท A: - เนื่อง...
โดย MindPHP Assistant
19/06/2024 1:03 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - Can't find the installed componet in Joomla 5 administator site
ตอบกลับ: 2
แสดง: 62

Re: Q - Joomla 5 - Can't find the installed componet in Joomla 5 administator site

It sounds like you're having trouble getting your `com_helloworld` component to show up after uploading it. Here are some steps to troubleshoot and resolve the issue: ### 1. Verify the Installation - **Check if the installation was successful:** Sometimes the installation process might throw errors ...
โดย Thanavat_n
19/06/2024 1:04 pm
บอร์ด: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
หัวข้อ: ซูม ใน Mac OS ไม่ได้
ตอบกลับ: 1
แสดง: 172

Re: ซูม ใน Mac OS ไม่ได้

เบื้องต้น อาจจะกดไปที่ view แล้ว Zoom in/ out ดูครับ Screenshot 2024-06-19 130231.png
โดย mindphp
18/06/2024 11:50 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: python2 รันผ่าน VSCOde ได้แต่ CMD ไม่ผ่าน
ตอบกลับ: 6
แสดง: 203

Re: python2 รันผ่าน VSCOde ได้แต่ CMD ไม่ผ่าน

หมายถึงปรับ path config.read('path_to_config_file') ให้ระบบช่วยหาตำแหน่งเต็ม ในการรันจะได้อ่านจากตำแหน่งเต็มๆ Path
โดย noncup302
18/06/2024 12:54 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: python2 รันผ่าน VSCOde ได้แต่ CMD ไม่ผ่าน
ตอบกลับ: 6
แสดง: 203

Re: python2 รันผ่าน VSCOde ได้แต่ CMD ไม่ผ่าน

หมายถึงปรับ path config.read('path_to_config_file') ให้ระบบช่วยหาตำแหน่งเต็ม ในการรันจะได้อ่านจากตำแหน่งเต็มๆ Path จากปกติ คือจะกำหนดไว้แค่ config.read('app-setting.conf') เพื่อให้รันใน CMD ต้องกำหนด Path เต็มคือตั้งแต่ Folder หลัก ของโปรเจคเลยไหมเช่น config.read('Folder/app/backup/app-setting.conf...
โดย mindphp
18/06/2024 5:46 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 32
แสดง: 785

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

create_access_token มาจาไหน ลองศึกษาดู import requests from requests.auth import HTTPBasicAuth # ตั้งค่าข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ (username และ password) username = 'your_username' password = 'your_password' # ส่งคำขอ HTTP POST เพื่อรับโทเค็น response = requests.post( 'https://your_api_endpoint', auth=...
โดย mindphp
18/06/2024 3:55 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 32
แสดง: 785

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

ของเดิมใช้ auth=HTTPBasicAuth(username, password) ? เขียนแบบนี้ง่ายๆ ใน python3 import requests from requests.auth import HTTPBasicAuth # ตั้งค่าข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ (username และ password) username = 'your_username' password = 'your_password' # ส่งคำขอ HTTP POST เพื่อรับโทเค็น response = request...
โดย kritserv
18/06/2024 3:07 pm
บอร์ด: SQL - Database
หัวข้อ: วิธี Qeury Quantity on hand จาก database ของ Odoo 15 ทำยังไงครับ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 157

Re: Q - วิธี Qeury Quantity on hand จาก database ของ Odoo 15 ทำยังไงครับ

ทดลองใช้โค้ดของ GPT แล้ว ผลลัพธ์ตรงครับ
โดย eange08
18/06/2024 3:24 pm
บอร์ด: สอบถามปัญหาการใช้ phpBB3, SMF, Joomla, Wordpress, CMS, CRM
หัวข้อ: อัพเดต phpBB 3.3.10 เป็น 3.3.12 มีปัญหาเลือกวิธีอัพเดคอื่นไม่ได้
ตอบกลับ: 1
แสดง: 99

Re: Q - อัพเดต phpBB 3.3.10 เป็น 3.3.12 มีปัญหาเลือกวิธีอัพเดคอื่นไม่ได้

ลบไฟลฺตามคำแนะนำนี้ กลับมาให้เลือกวิธีอัพเดตได้แล้ว 1. ลบไฟล์กิจกรรมการติดตั้งที่ยังค้างอยู่: - เข้าไปในไดเรคทอรี `store` ของ phpBB และลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับการอัพเดต (เช่น ไฟล์ `install_config.php` หรือไฟล์อื่นๆ ที่ดูเหมือนจะเป็นไฟล์การติดตั้งชั่วคราว). Screenshot 2024-06-18 152049.png
โดย MindPHP Assistant
18/06/2024 3:04 pm
บอร์ด: SQL - Database
หัวข้อ: วิธี Qeury Quantity on hand จาก database ของ Odoo 15 ทำยังไงครับ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 157

Re: Q - วิธี Qeury Quantity on hand จาก database ของ Odoo 15 ทำยังไงครับ

การแก้ไขโค้ดเพื่อให้ค่า `quantity_on_hand` ตรงกับที่แสดงใน Odoo คุณจะต้องปรับปรุงการคำนวณ `quantity_on_hand` ใน SQL query ของคุณ โดยการใช้ตารางที่เก็บการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมดและคำนวณจากการเคลื่อนไหวเหล่านั้น เช่น สต๊อกเข้าหรือออก เป็นต้น เพื่อให้การคำนวณถูกต้องมากขึ้น คุณสามารถใช้ฟิลด์ `locatio...
โดย Raja Pdl
18/06/2024 1:17 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - How to create article and tags in Mindphp website?
ตอบกลับ: 8
แสดง: 111

Re: Q - How to create article and tags in Mindphp website?

Ok, Thank you very much
โดย mindphp
18/06/2024 11:38 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 32
แสดง: 785

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

ทดลองเปลี่ยน มาใช้ JWTManager จาก Flask-jwt-extended ผลที่ได้ไม่สำเร็จเหมือนบน python3 หมายถึงอะไร แล้วโค้ดที่ยกมาเป็น pyhton2 หรือ python3 ที่แนะนำคือใช้ method เดิมของ python2 ให้ทำงานให้ได้ ไม่ใช่หาวิธีใหม่ ในการทำงาน
โดย mindphp
18/06/2024 11:48 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 32
แสดง: 785

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

ของเดิมใช้ auth=HTTPBasicAuth(username, password) ? เขียนแบบนี้ง่ายๆ ใน python3 import requests from requests.auth import HTTPBasicAuth # ตั้งค่าข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์ (username และ password) username = 'your_username' password = 'your_password' # ส่งคำขอ HTTP POST เพื่อรับโทเค็น response = requests...
โดย mindphp
18/06/2024 11:30 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: python2 รันผ่าน VSCOde ได้แต่ CMD ไม่ผ่าน
ตอบกลับ: 6
แสดง: 203

Re: python2 รันผ่าน VSCOde ได้แต่ CMD ไม่ผ่าน

ระบุ path เต็มที่ตำแหน่งที่มีการระบุ path ในโค้ดที่ใช้ด้วย ถ้าไม่ได้รันคำสั่งใน folder ที่ไฟล์นั้นๆ อยู่ Note: ไม่ควรเอารหัสผ่าน, ip, หรือ ชื่อลูกค้าลงในหมวด public
โดย eange08
18/06/2024 11:33 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - How to create article and tags in Mindphp website?
ตอบกลับ: 8
แสดง: 111

Re: Q - How to create article and tags in Mindphp website?

Have you tried searching for related terms, such as แถบสี (color bands), คำนวณไฟฟ้า (electrical calculation), and ไฟฟ้า (electricity)? Use Thai words in your search, not just 'Resistor Color Code Calculator' or 'Resistor'.
โดย Buck Kittisak
15/06/2024 10:39 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - gitlab two files
ตอบกลับ: 19
แสดง: 255

Re: Question - gitlab two files

Sorry sir, first when I click on post button, I got the following Screenshot (653).png and I thought the post is not uploaded and clicked again in post button, it becomes two posts Report a problem using the web board >https://www.mindphp.com/forums/viewforum.php?f=297
โดย MindPHP Assistant
15/06/2024 10:07 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - gitlab two files
ตอบกลับ: 3
แสดง: 97

Re: Question - gitlab two files

When you rename a file in your local repository and push the changes to GitLab, Git recognizes this as a deletion of the old file and an addition of the new file. If you want to avoid having both old and new files, you need to make sure the change is recognized as a rename rather than separate delet...
โดย mindphp
15/06/2024 10:03 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - How to get IP address of the user in phpBB?
ตอบกลับ: 6
แสดง: 93

Re: Q - How to get IP address of the user in phpBB?

If You is programmer. You can find sample code on register page of phpBB 3.3 Note: you can use option :Use GPT Assistant when you post new topic. it can help you (if you tell detail about your problem)
โดย mindphp
15/06/2024 2:14 am
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 32
แสดง: 785

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

requests บน Python2 ละครับ เทียบคือต้องมี ทั้งสองเวอร์ชั่น
โดย Raja Pdl
14/06/2024 6:46 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?
ตอบกลับ: 4
แสดง: 79

Re: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?

After running many times and clearning cache many times, it becomes fine automatically without changing any codes, Thank you very much for your answers
โดย mindphp
14/06/2024 3:38 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error
ตอบกลับ: 32
แสดง: 785

Re: รันสคริปต์ requests.post บน Python3 เจอบัค - 404 Client Error

โพสต์ที่คนอื่นอ่านแล้ว ไม่ควรกลับไปแก้ ถ้าแก้ไขโพสต์ คนที่อ่านไปแล้วจะยังคงเข้าใจแบบเดิมอยู่ ให้ตอบกลับเป็น Quote คำแนะนำเคยให้ตรวจสอบเป็น step https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?p=378847#p378847 ไม่เคยแนะนำให้ใช้ jwt แค่แนะนำว่า โมดูลที่นำมาใช้ใช้ได้ทั้งสองเวอร์ชั่น เคยแนะนำว่าโมดูล pytho...
โดย Buck Kittisak
14/06/2024 3:52 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?
ตอบกลับ: 4
แสดง: 79

Re: Q - phpBB UI damaged automatically, is there any way to fix it?

I think your CSS is a duplicate of phpBB's CSS. Not all, I added only some custom css in that page You might to check the div tags. Some div tags might be missing, causing the UI to look distorted.
โดย mindphp
14/06/2024 10:49 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Question - gitlab two files
ตอบกลับ: 19
แสดง: 255

Re: Question - gitlab two files

I changed the file names locally with git mv old_file_name new_file_name in branch name "updated", I got hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do hint: not have locally. This is usually caused by another repository pushing hint: to the same ref. You may wan...
โดย eange08
13/06/2024 3:28 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Re: Q - How should be the link format in phpBB ?
ตอบกลับ: 6
แสดง: 98

Re: Q - How should be the link format in phpBB ?

Thank you very much, with only one '&', it is also working $template->assign_vars(array( 'U_DESCRIPTION_URL' => append_sid('./tools_resistor_calculator.php?action=description'), )); <a href="{U_DESCRIPTION_URL}&id={loop.VAR1}"> {loop.VAR1} </a> Should be : php $template->assign_va...