Last post like Like

by adinan49
27/01/2022 6:16 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการติดตั้งคอมโพเน้นท์ในจูมล่า
Replies: 0
Views: 9

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการติดตั้งคอมโพเน้นท์ในจูมล่า

ใน Jooma มีคอมโพเนนต์ (Component) คอมโพเนนต์ (Component) เป็นโปรแกรมเสริมติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับ Joomla ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนานั้นมีการสร้าง คอมโพเนนต์ต่างๆ ให้แก่ระบบ ซึ่งขั่นตอนในการสร้างคอมโพเนนต์ Component ใช้หลักการทำงานแบบ MVC ได้ model View และ Controll...
by eange08
27/01/2022 12:24 pm
Forum: SQL - Database
Topic: สอบถามการนำคำสั่งsql มาใช้ใน php
Replies: 4
Views: 38

Re: สอบถามการนำคำสั่ัง sql มาใช้ใน php

ครับจะนำไปปรับแก้ครับ ส่วนที่สอบถามไปมีวิธีแก้รึเปล่าครับ เพราะว่าใส่คำสั่ง เดียวกันที่คิวรี่ใน phpmyadmin เลย แต่พอเอามาคิวรี่ใน โค้ด php แล้วมันแสดงผลลัพธ์ไม่ตรงกัน เป็นที่เราใช้คำสั่ง array_push นอกจากจะเป็นการเพิ่มค่าใน array แล้ว มันจะช่วยเรียงค่ามากไปน้อยใน array ให้อีกด้วย array_push($keywor...
by mindphp
27/01/2022 11:25 am
Forum: SQL - Database
Topic: สอบถามการนำคำสั่งsql มาใช้ใน php
Replies: 4
Views: 38

Re: สอบถามการนำคำสั่ัง sql มาใช้ใน php

ควรนับแถวข้อมูลก่อนว่ามีข้อมูลมาจากการ query ก่อน fetch if ($result->num_rows > 0) { // TO fetch and as to array } เปลี่น array_push($keyword_arr,$row['keyword']); เป็น $keyword_arr[] = $row['keyword']; หรือ ถ้าจะเอา id มาทำ key ของ array ด้วย $keyword_arr[$row['id']] = $row['keyword'];
by WKsoft
27/01/2022 11:21 am
Forum: SQL - Database
Topic: สอบถามการนำคำสั่งsql มาใช้ใน php
Replies: 4
Views: 38

สอบถามการนำคำสั่งsql มาใช้ใน php

SQL - Database-1.png จากฐานข้อมูลนี้ ทำการคิวรี่ด้วยคำสั่ง SELECT DISTINCT keyword FROM suggest_search WHERE keyword LIKE '%%' AND user_id = 2 ORDER BY id DESC; ผลลัพธ์ที่ได้ SQL - Database-2.png ตรงตามที่ต้องการ แต่เมื่อนำไปใช้ในโค้ด php $user_id = $this->user->data['user_id']; //query คำที่ใกล้เค...
by mindphp
26/01/2022 11:22 am
Forum: SQL - Database
Topic: สอบถามการ query ข้อมูลที่ซ้ำ แสดงเป็นค่าเดียว ที่เป็นค่าล่าสุด
Replies: 6
Views: 92

Re: สอบถามการ query ข้อมูลที่ซ้ำ แสดงเป็นค่าเดียว ที่เป็นค่าล่าสุด

ใช้ group จะทำให้ดึงข้อมูลมาช้า ฟังก์ชั่น max ทำงานซ้ำซ้อน ดึงข้อมูลมาช้า ทำไมต้องใช้ ฟังก์ชั่น max เข้ามาจัดการเรื่องการจัดเรียงข้อมูล ในเมื่อตารางมี id เป็น auto อยู่แล้ว
by adinan49
25/01/2022 3:52 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้าง View
Replies: 0
Views: 35

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้าง View

อย่างที่เราทราบกันดีว่า คอมโพเนนต์ ( Component ) joomla คือโปรแกรมเสริมติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถ ให้กับ Joomla ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนานั้นมีการสร้าง คอมโพเนนต์ต่างๆ ให้แก่ระบบ ซึ่งขั่นตอนในการสร้างคอมโพเนนต์ Component ใช้หลักการทำงานแบบ MVC ใน MVC ได้มี View ที่เราจะมา...
by Narisara
27/09/2021 3:47 pm
Forum: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
Topic: DigitalOcean กับภาษีในประเทศไทย
Replies: 0
Views: 1013

DigitalOcean กับภาษีในประเทศไทย

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax) หรือ VAT เป็นการเก็บภาษีจากการขายสินค้า หรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิต ภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ DigitalOcean คือ Cloud Hosting ซึ่งให้บริการ Cloud server เรามีสิทธิจัดการกับเครื่องได้ทุกอย่าง (Root Access) เปรี...
by Narisara
03/11/2021 12:05 pm
Forum: Accounting software & ERP โปรแกรมบัญชี ระบบอีอาร์พี
Topic: ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แบบหลายอัตราภาษี กำหนดได้กี่รายการมาดู
Replies: 0
Views: 743

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) แบบหลายอัตราภาษี กำหนดได้กี่รายการมาดู

หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย คือ เอกสารที่ผู้จ่ายเงินมีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ออกให้ผู้รับเงินเมื่อได้ทำการหักเงินบางส่วนไว้ตามข้อกำหนดของ กรมสรรพากร โดยหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายนี้ต้องออกให้แก่ผู้รับเงิน 2 ฉบับ โดยต้องมีข้อความด้านบนของหนังสือรับรองแต่ละฉบับดังนี้ ฉบับที่ 1 สำหรับผู้ถูกหัก ภาษี ณ...
by adinan49
24/01/2022 5:45 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้างตาราง
Replies: 0
Views: 37

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้างตาราง

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้างตารางซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการสร้าง Component (คอมโพเนนต์) นั้นเอง คอมโพเนนต์ คือโปรแกรมเสริมติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถ ให้กับ Joomla ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนานั้นมีการสร้าง คอมโพเนนต์ต่างๆ ให้แก่ระบบ ซึ่งขั่นตอนในการสร้างคอมโพเนนต์ Co...
by adinan49
21/01/2022 10:11 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้าง Comptroller
Replies: 1
Views: 65

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้าง Comptroller

อย่างที่เราทราบกันดีว่า คอมโพเนนต์ Component joomla คือโปรแกรมเสริมติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถ ให้กับ Joomla ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนานั้นมีการสร้าง คอมโพเนนต์ต่างๆ ให้แก่ระบบ ซึ่งขั่นตอนในการสร้างคอมโพเนนต์ Component ใช้หลักการทำงานแบบ MVC ใน MVC ได้มี Controller ที่เราจะ...
by adinan49
21/01/2022 6:13 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้าง Model
Replies: 0
Views: 43

วิธีสร้าง Component Joomla ขั้นตอนการสร้าง Model

อย่างที่เราทราบกันดีว่า คอมโพเนนต์ ( Component ) joomla คือโปรแกรมเสริมติดตั้งเพื่อเพิ่มความสามารถ ให้กับ Joomla ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น ผู้พัฒนานั้นมีการสร้าง คอมโพเนนต์ต่างๆ ให้แก่ระบบ ซึ่งขั่นตอนในการสร้างคอมโพเนนต์ Component ใช้หลักการทำงานแบบ MVC ใน MVC ได้มี Model ที่เราจะม...
by adinan49
19/01/2022 10:16 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: สิ่งควรรู้ก่อนสร้าง component ใน joomla
Replies: 0
Views: 70

สิ่งควรรู้ก่อนสร้าง component ใน joomla

การสรา้ง component ใน joomla ให้คิดแบบ MVC เป็นหลักกการที่จะใช้แบบ OOP ซึ่งแบ่งการทำงานหลักๆให้เป็นรูปแบบของ object ตามชื่อเลยก็คือ model view controller Joomla user Guide Knowledge-1.png Model การทำงานของ model จะจัดการส่วนที่ข้อมูลทั้งหมดจะคอยเตรียมข้อมูลที่เหมาะสมไว้ และ model นั้นจะทำงานเมื่อ co...
by mindphp
21/01/2022 1:24 pm
Forum: Programming - PHP
Topic: สอบถามการนำ ajax มาใช้งานกับ phpbb
Replies: 3
Views: 58

Re: สอบถามการนำ ajax มาใช้งานกับ phpbb

ดูเพิ่มเพิ่มแบบ phpBB json_response https://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=72&t=57857
by mindphp
21/01/2022 2:55 pm
Forum: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
Topic: สอบถามงิธีการเช็คอายุ ssd/hdd บน windows
Replies: 2
Views: 45

Re: สอบถามงิธีการเช็คอายุ ssd/hdd บน windows

ลองดูตามนี้ครับโปปรแกรม HWInfo ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์-1.png
by eange08
21/01/2022 2:24 pm
Forum: Programming - PHP
Topic: ขอวิธีเช็คจำนวน bullet ก่อนนำไปบันทึก [phpBB]
Replies: 2
Views: 68

Re: ขอวิธีเช็คจำนวน bullet ก่อนนำไปบันทึก [phpBB]

นับจาก \n ได้แล้วนะคะ $subtopic = $this->request->variable('subtopic','',TRUE); echo $subtopic.'<br>'; $your_string = preg_replace('~\R~u', "\r\n", $subtopic ); //เช็คแล้วแทนที่ \n ลงไป $message_count = explode("\n",$your_string); //ใช้ตัด \n เป็น array ออกมา print_r($message_cou...
by adinan49
17/01/2022 10:46 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: วิธีเขียนโค้ด JavaScript ใน Joomla ผ่านไฟล์ภายใน
Replies: 0
Views: 48

วิธีเขียนโค้ด JavaScript ใน Joomla ผ่านไฟล์ภายใน

รู้ห รือยังเว็บไซต์ประภท CMS สามารถเขียนโค้ดแก้ไขในเว็บไซต์ได้ ซึ่งเว็บไซต์ CMS ที่เราจะมาเขียนโค้ดคือ Joomla นั้นเอง บทความนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนการเขียนโค้ด JavaScript ใน Joomla ผ่านไฟล์ภายใน cms ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์(Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่...
by mindphp
18/01/2022 9:30 pm
Forum: Programming - C/C++ & java & Python
Topic: โมเดลของขนาดภาพ 90 * 96 มีประสิทธิภาพน้อย
Replies: 7
Views: 145

Re: โมเดลของขนาดภาพ 90 * 96 มีประสิทธิภาพน้อย

ได้ศึกษาส่วนนี้หรือยังครับ ลองศึกษา crop_to_aspect_ratio
by adinan49
18/01/2022 11:14 pm
Forum: Joomla user Guide Knowledge
Topic: วิธีเขียนโค้ด JavaScript ใน Joomla ผ่านไฟล์ภายนอก
Replies: 0
Views: 46

วิธีเขียนโค้ด JavaScript ใน Joomla ผ่านไฟล์ภายนอก

Joomla เป็นไซต์ประภท CMS เป็นเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้รับความนิยม โดยที่เราไม่จำเป้นต้องเขียนโค้ด ซึ่งเราต้องการเขียนโค้ดใน Joomla เพื่อแก้ไข หรือปรับแต่งโค้ดต่างๆใน Joomla โดยใน Joomla มีภาษา HTML CSS JavaScript และ php เป็นโครงสร้างของ joomlavp อยู่แล้วเรื่องที่เราจะนำเสนอในบทความนี้คือ วิธีเขียนโค้...
by sutima
17/01/2022 9:06 am
Forum: ปัญหาการใช้ MooZiiCart
Topic: หลังจากสร้าง attribute เพื่อเลือกสินค้า แต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงตามที่เลือก
Replies: 9
Views: 198

Re: หลังจากสร้าง attribute เพื่อเลือกสินค้า แต่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงตามที่เลือก

เข้าใจว่าติดตั้งสองภาษาค่ะ นี้เป็นไฟล์ฐานข้อมูลค่ะ https://drive.google.com/file/d/14-FZlyb4UPIKYnPSzE-DrLF504fZM8eF/view?usp=sharing ภาษา.png
by WKsoft
18/01/2022 4:34 pm
Forum: Programming - PHP
Topic: สอบถามการนำ ajax มาใช้งานกับ phpbb
Replies: 3
Views: 58

สอบถามการนำ ajax มาใช้งานกับ phpbb

ไฟล์ นี้เป็นไฟล์ overall_footer_after.html จะแสดงคำแบบ autocomplete ผลเมื่อทำการคลิกที่ กล่องค้นหา MT50 - ชัยวัฒน์ ชนิตว์สนันท์-1.png ส่วนโค้ดในไฟล์ <!-- IF $SEARCH_HEADER == 1 and M_CONFIG_SHOW_SEARCH == 1 --> {% INCLUDEJS '@mindphp_m_suggest_recent_search/js/m_suggest_recent_search.js' %} {% INCLU...
by annie2301
18/01/2022 11:06 am
Forum: Programming - C/C++ & java & Python
Topic: ไม่สามารถ redirect ไปยังหน้าที่ต้องการ
Replies: 12
Views: 183

Re: ไม่สามารถ redirect ไปยังหน้าที่ต้องการ

form ---> Post ----> Process ---> output ส่วนที่เรียก web service คือส่วนของ Process โดยไม่ต้องมีการ redirect เมื่อรับค่า post เข้ามาในไฟล์ ส่วน Process[1] คือเตรียมข้อมูลเพื่อส่งต่อไปให้ web service รับ input เพื่อ process[2] ต่อแล้ว response กลับมาที่ process[1] โชว์ output. ควรตรวจสอบ web servic...
by Nes224
15/01/2022 2:56 pm
Forum: Software testing
Topic: การใช้ NodeJs ในการดึงข้อมูลจาก MySQL มาแสดง
Replies: 0
Views: 112

การใช้ NodeJs ในการดึงข้อมูลจาก MySQL มาแสดง

ในบทความนี้เราจะทำ workshop อย่างง่ายในการดึงข้อมูลจาก MySQL มาแสดง mysql โดยใช้ NodeJs ใน workshop นี้ให้ทุกคนติดตั้ง Xampp, vscode และ nodeJs โดยที่ต้องติดตั้ง package npm ดังนี้ npm init -y npm install express npm install ejs npm install mysql npm install express-validator จากนั้นให้เข้าไปที่ xam...
by Nes224
17/01/2022 9:39 am
Forum: SQL Knowledge
Topic: การใช้งานคำสั่ง SQL ในการ Create, Insert, Delete, Update
Replies: 0
Views: 109

การใช้งานคำสั่ง SQL ในการ Create, Insert, Delete, Update

วันนี้จะมาแชร์บทความความรู้เกี่ยวกับคำสั่ง SQL โดยใช้งานบน XAMPP หรือ PhpMyAdmin โดยคำสั่งพื้นฐานของ SQL ก็จะมีการ Create, Insert,Delete และการ Update ข้อมูล คำสั่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานของการใช้งาน SQL ทั้งสิ้น เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มลงมือทำกันเลย ก่อนอื่นให้ทุกติดตั้งโปรแกรม X...