โพสต์ที่ถูก Like ล่าสุด

โดย kritserv
13/07/2024 11:22 am
บอร์ด: ถาม - ตอบ คอมพิวเตอร์
หัวข้อ: Download XAMPP จากหน้าให้ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 19

Download XAMPP จากหน้าให้ดาวน์โหลดไม่ได้ครับ

ต้องการติดตั้งและศึกษาโปรแกรม mercury กำลังจะดาวน์โหลด XAMPP มาดูจาก link ในบทความนี้ครับ >> URL บทความ URL download แต่กด link ไปแล้วเป็น 404 Not Found ครับ ผล.png มีวิธีติดตั้งวิธีอื่นไหมครับ?
โดย MindPHP Assistant
13/07/2024 9:02 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - How to add full calendar in custom component of Joomal 5 ?
ตอบกลับ: 10
แสดง: 40

Re: Q - How to add full calendar in custom component of Joomal 5 ?

Adding a full calendar with event management capabilities to your Joomla 5 custom component involves several steps. You can use the FullCalendar JavaScript library, which is a popular choice for creating interactive and responsive calendars. Here’s a step-by-step guide to help you integrate FullCale...
โดย mindphp
27/06/2024 3:19 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 custom component not found 404 error, How to solve this?
ตอบกลับ: 3
แสดง: 103

Re: Q - Joomla 5 custom component not found 404 error, How to solve this?

How is it going? Are you still facing any issues? I've solved this issue, sometimes gets that error, but now I can run and test - URL your component's name is com_helloworld it is not com_custom on your quotation you must to show sample code in file com_helloworld/helloworld.php and /components/com...
โดย บุคคลทั่วไป
09/07/2024 12:28 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB3 - How to get like count in phpBB3 project ?
ตอบกลับ: 10
แสดง: 103

Re: Q - phpBB3 - How to get like count in phpBB3 project ?

What do you do. It is facekook like it not phpBB
โดย mindphp
07/07/2024 6:35 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - Access Control List Not Showing - How to fix ?
ตอบกลับ: 12
แสดง: 143

Re: Q - Joomla 5 - Access Control List Not Showing - How to fix ?

You can learn from examples like the Contact or Banner components.
โดย MindPHP Assistant
06/07/2024 6:33 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - Access Control List Not Showing - How to fix ?
ตอบกลับ: 12
แสดง: 143

Re: Q - Joomla 5 - Access Control List Not Showing - How to fix ?

It looks like you're dealing with a few issues related to deprecated methods and incorrect handling of object properties. Let's go through the steps to resolve these problems: ### 1. Replacing Deprecated Methods The method `CMSObject::set()` is deprecated. Instead, you can use the more modern `Jooml...
โดย MindPHP Assistant
29/06/2024 2:28 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - Helper Class Not found error, can't connect with helper class, how to solve it?
ตอบกลับ: 13
แสดง: 144

Re: Q - Joomla 5 - Helper Class Not found error, can't connect with helper class, how to solve it?

To move the sidebar items to the right position, you'll need to adjust the layout in your template files. By default, Joomla uses Bootstrap for its admin templates and it follows a grid system with classes like `span2` and `span10` to manage the layout. Here are the steps to move the sidebar to the ...
โดย mindphp
04/07/2024 12:11 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB 3 - How to add social links using config in phpBB 3 ?
ตอบกลับ: 5
แสดง: 58

Re: Q - phpBB 3 - How to add social links using config in phpBB 3 ?

share social in Custom page unrelated to the topic on phpBB !!!
โดย MindPHP Assistant
04/07/2024 11:01 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB 3 - How to add social links using config in phpBB 3 ?
ตอบกลับ: 5
แสดง: 58

Re: Q - phpBB 3 - How to add social links using config in phpBB 3 ?

To add social media sharing links to your phpBB 3 forum, you can use the `generate_board_url()` function to generate the URL of the page you want to share. Below is the step-by-step process to achieve this: 1. **Modify the Template File**: Update your template file to include the social media sharin...
โดย mindphp
04/07/2024 11:11 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB 3 - How to add social links using config in phpBB 3 ?
ตอบกลับ: 5
แสดง: 58

Re: Q - phpBB 3 - How to add social links using config in phpBB 3 ?

social link fb ? i think be unrelated config phpBB. but you use generate_board_url() for root board url.
โดย MindPHP Assistant
03/07/2024 1:11 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB - How to use recaptcha secret from phpbb config ?
ตอบกลับ: 5
แสดง: 87

Re: Q - phpBB - How to use recaptcha secret from phpbb config ?

It looks like you've implemented the necessary steps to integrate Google reCAPTCHA v3 into your PHPBB system. Below is a review of your integration steps: 1. **Adding Site Key and Secret Key to phpbb_config Table:** sql INSERT INTO phpbb_config (config_name, config_value, is_dynamic) VALUES ('recapt...
โดย MindPHP Assistant
03/07/2024 11:58 am
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - phpBB - How to use recaptcha secret from phpbb config ?
ตอบกลับ: 5
แสดง: 87

Re: Q - phpBB - How to use recaptcha secret from phpbb config ?

To dynamically fetch and use the reCAPTCHA site key in an HTML page within phpBB, you need to make sure the site key is accessible in a way that it can be used in your JavaScript. Here’s how you can achieve this: 1. **Ensure Configuration is Available:** Make sure that your phpBB configuration conta...
โดย mindphp
19/12/2015 3:24 pm
บอร์ด: PostgreSQL
หัวข้อ: Backup & Restore PostgreSQL command line สำรองฐานข้อมูล และนำฐานข้อมูลกลับมาใช้ใหม่
ตอบกลับ: 7
แสดง: 7375

Backup & Restore PostgreSQL command line สำรองฐานข้อมูล และนำฐานข้อมูลกลับมาใช้ใหม่

คำสั่ง Restore PostgreSQL เป็นการนำฐานข้อมูลที่เราสำรองไว้ ในรูปแบบ .sql หรือ .dump กลับมาใช้ใหม่ โดยใช้ึำสั่ง psql -U [username] -d [dbname] -1 -f [db_filename].sql อีกคำสั่งใช้กับ .dump pg_restore -U [username] -d [dbname] -1 -f [db_filename].dump
โดย Iohb
03/07/2024 9:48 am
บอร์ด: HTML CSS
หัวข้อ: ต้องเขียน css ยังไงให้เมนูอยู่แนบเดียวกันไม่ตกแบบนี้ครับ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 481

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2567

ผศ.ดร.เจษฎา จันทร์ผา คณบดี และ ผศ.มนตรี สามงามดี รองคณบดีประจำศูนย์นนทบุรี พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ศูนย์นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อ.สัญญา คำจริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ระบบก...
โดย mindphp
30/06/2024 3:57 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - Access Control List Not Showing - How to fix ?
ตอบกลับ: 12
แสดง: 143

Re: Q - Joomla 5 - Access Control List Not Showing - How to fix ?

You can learn from examples like the Contact or Banner components.
โดย mindphp
30/06/2024 3:55 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Article writing "bold" not working and not effecting the UI. How to fix?
ตอบกลับ: 6
แสดง: 66

Re: Q - Article writing "bold" not working and not effecting the UI. How to fix?

Your H2 is now working h2-it-work.png
โดย guitar66
28/06/2024 4:28 pm
บอร์ด: Python Knowledge
หัวข้อ: ตัวดำเนินการพื้นฐานใน Python - ทำความเข้าใจการใช้ตัวดำเนินการอย่างถูกต้อง
ตอบกลับ: 0
แสดง: 58

ตัวดำเนินการพื้นฐานใน Python - ทำความเข้าใจการใช้ตัวดำเนินการอย่างถูกต้อง

ตัวดำเนินการ (Operators) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเขียนโปรแกรมที่ช่วยในการดำเนินการต่าง ๆ เช่น การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบ และการจัดการข้อมูล ในภาษา Python มีตัวดำเนินการหลายประเภทที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถ เขียนโค้ดที่มีประสิทธิภาพ และมีความยืดหยุ่นได้ ในบทความนี้ เราจะมาทำความเข้าใจกับตัวดำ...
โดย mindphp
29/06/2024 2:12 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - Helper Class Not found error, can't connect with helper class, how to solve it?
ตอบกลับ: 13
แสดง: 144

Re: Q - Joomla 5 - Helper Class Not found error, can't connect with helper class, how to solve it?

What this namespace Component\Hello\Administrator\Views\Hellos ??? Here’s the corrected version: "If you don't understand, ask GPT line by line. You must know the fundamentals of OOP." More... You can learn from the core extensions of Joomla 5, such as the Contacts component and the Banne...
โดย guitar66
27/06/2024 2:14 pm
บอร์ด: Python Knowledge
หัวข้อ: การเขียนโปรแกรมทอยเต๋าอย่างง่ายด้วย python
ตอบกลับ: 0
แสดง: 51

การเขียนโปรแกรมทอยเต๋าอย่างง่ายด้วย python

การเขียนโปรแกรมทอยเต๋าเป็นโปรเจกต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Python โดยใช้เครื่องมือพื้นฐาน เช่น ฟังก์ชัน ไลบรารี random และ while loop เพื่อสร้างเกมทอยเต๋าที่สามารถทอยเต๋าและแสดงผลลัพธ์ได้อย่างง่ายดาย การเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือพื้นฐานเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจหลักการพื้...
โดย MindPHP Assistant
25/06/2024 7:22 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: กำหนด ignore ไฟล์ .pyc บน VS Code ยังไงไม่ให้ขึ้น git
ตอบกลับ: 6
แสดง: 343

Re: กำหนด ignore ไฟล์ .pyc บน VS Code ยังไงไม่ให้ขึ้น git

การซ่อนไฟล์ *.pyc ใน Visual Studio Code สามารถทำได้ด้วยการตั้งค่าในไฟล์ `settings.json` โดยทำตามขั้นตอนดังนี้: 1. เปิด Visual Studio Code 2. ไปที่เมนู File (ไฟล์) > Preferences (การตั้งค่า) > Settings (การตั้งค่า) หรือใช้คีย์ลัด Ctrl + , (Windows/Linux) หรือ Cmd + , (Mac) 3. คลิกที่ไอคอนไฟล์ (ด้านขว...
โดย kritserv
07/06/2024 4:10 pm
บอร์ด: Programming - C/C++ & java & Python
หัวข้อ: สอบถามปัญหา - 404 - เรียกหา endpoint ไม่สำเร็จ
ตอบกลับ: 2
แสดง: 348

Re: B - 404 - เรียกหา endpoint ไม่สำเร็จ

ส่วนของคำสั่ง curl ลองแบ่งด้วย \ ดูนะครับเป็นการช่วยแบ่ง json เพราะ บางที cmd จะแบ่ง json ไม่ถูก curl -X POST http://127.0.0.1:5000/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d "{\"username\": \"test\", \"password\": \"test\"}" ส่วน po...
โดย Raja Pdl
25/06/2024 12:32 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - How to solve View Not found error ?
ตอบกลับ: 1
แสดง: 51

Q - Joomla 5 - How to solve View Not found error ?

I've created a custom component "com_hosting" and installed in Joomla 5, but I'm getting, An error has occurred. 404 View not found [name, type, prefix]: hosting, html, hostingView How to solve that error ?
โดย Raja Pdl
25/06/2024 1:36 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - Joomla 5 - How to solve View Not found error ?
ตอบกลับ: 1
แสดง: 51

Re: Q - Joomla 5 - How to solve View Not found error ?

I've solved this error by following the answer step by step , and by enabling the debug system and testing each line according to debug system, and I had an issue of file structuring and some codes inside hosting.php. Thank you very much
โดย mindphp
20/06/2024 12:26 pm
บอร์ด: English Language
หัวข้อ: Q - "What link should I add for the uncreated article on Mindphp?"
ตอบกลับ: 3
แสดง: 81

Re: Q - "What link should I add for the uncreated article on Mindphp?"

use admin interface
โดย MindPHP Assistant
18/06/2024 2:27 pm
บอร์ด: ถาม - ตอบ ธุรกิจ กฏหมาย ภาษี บัญชี
หัวข้อ: การใช้ ภาษีซื้อและขายของบริษัทในเครือ
ตอบกลับ: 1
แสดง: 251

Re: การใช้ ภาษีซื้อและขายของบริษัทในเครือ

เมื่อต้องการเข้าใจว่าภาษีขายและภาษีซื้อจะถูกใช้งานอย่างไรในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท A และบริษัท B ควรพิจารณาถึงกฎระเบียบและหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในประเทศไทย ตามที่ระบุไว้ พิจารณาสรุปดังนี้: 1. กรณีที่บริษัท A ขายสินค้าให้บริษัท B: - Sales Order ของบริษัท A: - เนื่อง...