ทำความเข้าใจกับคีย์ลัด google Sheetsl เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ทำความเข้าใจกับคีย์ลัด google Sheetsl เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น

ทำความเข้าใจกับคีย์ลัด google Sheetsl เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น

by nutchasn » 01/02/2020 6:37 pm

ในการคำนวณตัวเลขหรือการทำงานเกี่ยวกับบัญชี โปรแกรมหลักๆที่นิยมใช่กันมากที่สุด คือ Microsoft Excel แต่อีกตัวเลือกหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลให้รวดเร็วมากขึ้น ก็คงจะเป็น google Sheetsl เพราะนอกจากจะสะดวกแล้วยังใช้งานง่ายอีกด้วย ซึ่งถ้าหากเรา สามารถใช้คีย์ลัดในการใช้งาน google Sheets ได้
การทำงานก็จะยิ่งสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้น
ซึ่งคีย์ลัด ที่เป็นที่นิยมใช้กันมากใน google Sheets มีดังนี้
1. การแก้ไข
- แทรก แถวและคอลัมน์ กด ctrl + shift + =
- ลบ แถวและคอลัมน์ กด ctrl + -
- แทรกแผ่นงานใหม่ กด alt + shift + F1
- ทำซ้ำ กด alt + 3
- เลิกทำ กด alt + 2
- วาง กด ctrl + v
- แก้ไขบันทึก กด shift + F2
- แทรกลิงค์ กด ctrl + k
- แทรกแถวด้านบน กด alt +I,R
- แทรกแถวด้านล่าง กด alt +I,B
- แทรกคอมลัมน์ทางซ้าย กด alt +I,C
- แทรกคอมลัมน์ทางขวา กด alt +I,O
- แทรกคอมลัมน์ทางซ้าย กด alt +I,
- แทรกคอมลัมน์ช่องทำเครื่องหมาย กด alt +I,X

2. การจัดรูปแบบ
- ขีดทับ กด alt + shift + 5
- ขีดเส้นใต้ กด ctrl + u
- จัดกึ่งกลาง กด ctrl + shift + e
- จัดชิดขวา กด ctrl + shift + r
- จัดชิดซ้าย กด ctrl + shift + l
- ตัวหนา กด ctrl + b
- ตัวเอียง กด ctrl + i
- ล้างการจัดรูปแบบ กด ctrl + \
- ปรับข้อความให้อยู่กึ่งกลาง กด alt + H,A,M
- ผสานเซลล์ในแนวนอน กด alt + H,M,A
- ผสานเซลล์ทั้งหมด กด alt + H,M,M
- ยกเลิกการผสานเซลล์ กด alt + H,M,U
- เพิ่มตำแหน่งทศนิยม กด alt +H,0
- ลดตำแหน่งทศนิยม กด alt +H,9
- แทรกแผนภูมิ กด alt + F1
- ตรวจตัวสะกด กด F7

3. การนำทาง
- ค้นหา กด ctrl + F
- ค้นหาและแทนที่ กด ctrl + H
- ดูแป้นพิมพ์ลัด กด ctrl + /
- เปิดสำรวจ กด alt + shift + X

Reference Links :
https://fastitnow.com/kb/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-google-sheet/
https://eau-eastern.asia/ict/2018/08/22/12/03/38/2054/
https://www.yoyocomputer.com/%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89-google-sheet-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9-then-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%86-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-google/

Top