ข้อดีของการมีผลประกอบการขาดทุน

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ข้อดีของการมีผลประกอบการขาดทุน

ข้อดีของการมีผลประกอบการขาดทุน

by Duanghathai Termtem » 04/12/2020 6:34 pm

ข้อดีของการมีผลประกอบการขาดทุน
ขาดทุนสุทธิ (Net Loss Income) คือ การที่กิจการมีผลรวมรายได้หักด้วย ผลรวมของค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี มีผลลัพธ์ติดลบ นั่นแสดงว่ากิจการมียอดของค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายได้ จึงทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า ขาดทุน ซึ่งโดยปกติเมื่อพูดถึงลขาดทุน หลายคนจะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนัก แต่ในขณะที่ทางภาษี กลับเป็นผลดีต่อกิจการ ในเรื่องขอการจ่ายภาษีที่น้อยลง เนื่องจากตามมาตรา 65 ตรี (12) แห่งประมวลรัษฎากร ให้กิจการสามารถนำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน มาหักออกจากฐานภาษีได้ ใช้ในการยื่น ภงด.50

การคำนวณผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีย้อนหลัง
คือการนำขาดทุนสุทธิย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ก่อนปีปัจจุบัน มาหักออกจากฐานภาษี ของปีที่เกิดกำไรได้ เช่น
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png
พูดคุยเรื่องทั่วไป จับฉ่าย-1.png (19.59 KiB) Viewed 115 times
ซึ่งในปี 2560 มีผลกำไร 2,732,183.08 บาท
นั่นแสดงว่า ในปี 2560 นั้น กิจการสามารถนำขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 5 ปี ที่ใช้ได้ คือของปี 2555-2559 โดยสมมตให้ปีก่อนหน้านี้ไม่กิจการไม่เคยมีการนำผลขาดทุนสุทธิมาหักออกเลย ทำให้ในปี 2560 กิจการคเหลือผลกำไรสุทธิ คิดเป็น
กำไรสุทธิสำหรับปี 2,732,183.00 บาท
หัก ขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 5 ปี
มาจาก (-174,451.61) + (-812,971.94) -987,423.55 บาท
กำไรสุทธิคเหลือสำหรับปี 1,744,759.45 บาท

จากตัวอย่าจะเห็นได้ว่า การที่กิจการนำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกินห้าปีย้อนหลัง มาหักออกจากปีภาษีนั้น สามารถทำให้ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลที่กิจการ้อจ่ายให้รัฐบาลลดลงมาก
อ้างอิง:
http://www.rd.go.th/region10/2557.0.html
https://www.avaccount.com/accountcontent/index.php?topic=6200.0
https://www.xn--b3cf3alb5cxfdh8a1v.com/?p=494

Top