ผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร

Re: ผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร

by Apiradee.02 » 24/06/2015 6:44 pm

ผู้ลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ จะเป็นผู้ทำบัญชีคนเดียวกับผู้ทำบัญชีของ

บริษัท เอ หรือต่างบุคคลกันก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ทำบัญชีนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัท เอ ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้ทำบัญชี ดังนั้น จึงลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร

by ลงนาม » 09/04/2015 3:15 pm

บริษัท เอ มีบริษัทในเครือ 6 บริษัท บริษัท เอ จะเป็นผู้รับผิดชอบทำบัญชีให้บริษัทในเครือทั้งหมด โดยได้รับค่าตอบแทน อยากทราบว่าผู้ที่จะต้องลงนามเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทในเครือ คือใคร (สมุห์บัญชี บริษัท เอ และผู้ทำบัญชีให้บริษัทในเครือจบปริญญาตรีสาขาบัญชี กรรมการบริษัท เอ ไม่จบบัญชี)

Top