ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

Re: ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

by M029 » 01/03/2017 6:09 pm

งานบริการหรือรับจ้างทำของ ปกติ หัก 3% ยกเว้นการบริการหรือรับจ้างบางประเภทที่ กฎหมาย ระบุไว้เป็นอัตราอื่น เช่น ค่าโฆษณา 2 % ค่าเช่าทั่วไป 5% ค่าขนส่ง 1% เป็นต้น ดังนั้น การจ้างที่ปรึกษา ซึ่งถือเป็นงานบริการอย่างหนึ่ง สามารถหัก ณ ที่จ่าย 3% ได้ครับ

ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

by thatsawan » 29/01/2017 11:40 am

ภาษี หัก ที่จ่าย ที่ปรึกษา คิดกี่เปอร์เซ็นค่ะ

Top