การสืบทอด Class แบบ Object-Oriented หรือ OOP ใน Python

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การสืบทอด Class แบบ Object-Oriented หรือ OOP ใน Python

การสืบทอด Class แบบ Object-Oriented หรือ OOP ใน Python

by ธวัชชัย แสนหาญ » 17/11/2018 3:20 pm

การสืบทอด class
การสืบทอด class เป็นการสืบทอดความสามารถของ class ที่สร้างไว้แล้ว(class แม่)
มาให้กับ class ที่กำลังจะสร้างขึ้นมาใหม่ (class ลูก)

รูปแบบการสืบทอด

Code: Select all

class A:
    def method_name():
    ......................
    ......................
    ......................
class B(A):
    def method_name():
    ......................
    ......................
    ......................
รูปโค้ดในโปรแกรม
01.png
01.png (47.06 KiB) Viewed 949 times
010.png
010.png (25.74 KiB) Viewed 949 times
ผลลัพธ์ที่ได้
011.png
011.png (24.12 KiB) Viewed 949 times
โค้ดที่ใช้ในการ run

Code: Select all

# class A แม่
class A:
  def method (self):
    print('calling A method')
# class B พ่อ
class B:
  def method1 (self):
    print('calling B method')
# class C ลูกของ class A
class C(A):
  def method2(self):
    print('calling C method')
# class D ลูกของ class B
class D(B):
  def method3 (seft):
    print('calling D method')
# class E ลูกของ class A กับ B
class E(A,B):
  def method4 (seft):
    print('calling E method')

print('_______class A__________')
a = A()         # instance of A
a.method()     #เรียกใช้ method class A
print('________class B_________')
b = B()         # instance of B
b.method1()    #เรียกใช้ method class B
print('_______class C__________')
c = C()         # instance of B
c.method()     #เรียกใช้ method class A
c.method2()    #เรียกใช้ method class C
print('_______class D__________')
d = D()        # instance of D
d.method1()    #เรียกใช้ method class B
d.method3()    #เรียกใช้ method class D
print('_______class E__________')
e = E()        # instance of E
e.method()     #เรียกใช้ method class A
e.method1()    #เรียกใช้ method class B
e.method4()    #เรียกใช้ method class E

Top