ขั้นตอนการติดตั้งไพทอน เวอร์ชั่น 2.7.16 ลงบน Windows 8.1

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ขั้นตอนการติดตั้งไพทอน เวอร์ชั่น 2.7.16 ลงบน Windows 8.1

ขั้นตอนการติดตั้งไพทอน เวอร์ชั่น 2.7.16 ลงบน Windows 8.1

by chatee supasand » 06/06/2019 1:32 pm

1. ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งของไพทอนจาก https://www.python.org/downloads/ :icon_plusone:

2. เลือก "Python 2.7.16" จากนั้นกด "Download"
python 2.7.16.jpg
python 2.7.16.jpg (78.57 KiB) Viewed 134 times
3.เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เรียบร้อยทำการติดตั้ง
จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ
python3.jpg
python3.jpg (62.81 KiB) Viewed 134 times
เลือกสถานที่เก็บ แล้วกด next

4.หลังจากนั้นรอการติดตั้ง
python4.png
python4.png (77.23 KiB) Viewed 134 times
5.เมื่อเสร็จสิ้นจะแสดงหน้านี้ “complete the python”
python8.jpg
python8.jpg (111.36 KiB) Viewed 134 times
6. หลังจากนั้น ทดลองหาโปรแกรม Python ถ้าขึ้นดังนี้ ก็ถือว่าเราติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์
python7.jpg
python7.jpg (18.74 KiB) Viewed 134 times
รูปภาพเมื่อทำการค้นหาโปรแกรมหลังจากติดตั้งเสร็จ


ต่อมาจะเป็นในส่วนของการใส่ Path

7.คลิกขวาที่ This PC เลือก Properties
python6.jpg
python6.jpg (66.42 KiB) Viewed 134 times
8.เลือก Advanced system settings
python5.jpg
python5.jpg (87.08 KiB) Viewed 134 times

9.เลือก Environment Variables
python9.jpg
python9.jpg (102.22 KiB) Viewed 134 times
10.เลือก New ใต้ System variable
python10.jpg
python10.jpg (93.49 KiB) Viewed 134 times
11. ในช่อง Variable name: ใส่ Path
ช่อง Variable value ใส่ path ที่ลงโปรแกรมไว้ C:\Python27;C:\Python27\DLLs;C:\Python27\Lib;C:\Python27\Lib\lib-tk
python11.jpg
python11.jpg (111.15 KiB) Viewed 134 times
12. ทดสอบโดยเปิดหน้า command ขึ้นมาใหม่ พิมย์ echo %Path% ถ้าแสดง path ที่ใส่เข้าไปแสดงว่าใช้ได้
python12.jpg
python12.jpg (68.23 KiB) Viewed 134 times
:baa: :biggrin: :like:

Top