[Review] Youtube Plug in ส่วนเสริมเพิ่มวิดีโอ Youtube บนหน้าเว็บ

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: [Review] Youtube Plug in ส่วนเสริมเพิ่มวิดีโอ Youtube บนหน้าเว็บ

[Review] Youtube Plug in ส่วนเสริมเพิ่มวิดีโอ Youtube บนหน้าเว็บ

by prakasit.bank » 16/06/2015 1:46 pm

วิธีการติดตั้งอ่านได้จาก
https://www.mindphp.com/forums/viewtopic ... 57&t=28208
Screenshot_4.png
Screenshot_4.png (61.52 KiB) Viewed 542 times
การใช้งาน Youtube
เปิดใช้งาน Youtube จะมีเมนู Youtube เพิ่มเข้ามาเพื่อให้เราตั้งค่า สำหรับตัวฟรีจะตั้งค่าได้แค่นิดหน่อย ถ้าอยากตั้งค่าเพิ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายใช้งานแบบ PRO เรามาดูการใช้งาน
Screenshot_5.png
Screenshot_5.png (51.49 KiB) Viewed 542 times
มาที่เมนูหน้าที่เราจะเพิ่มวิดีโอเข้าไป จะมีปุ่ม Youtube เพิ่มเข้ามา
Screenshot_6.png
Screenshot_6.png (37.12 KiB) Viewed 542 times
พอกดเข้าไปเมนูที่เราจะใช้คือ 2 กับ 3 เมนูแรกเป็นส่วนของการเช็คการตั้งค่า ส่วนเมนู 4, 5 และ 6 สำหรับตัว PRO
เมนูที่ 2 จะเป็นการคนหาวืดีโฺอแล้วเพิ่มเข้าหน้าเว็บของเราเลย
เมนูที่ 3 จะเป็นวางลิ้ง เราไปก็อปปี้ลิ้งวิดีโอจาก Youtube แล้วนำลิ้งมาวางเพื่อแปลงเข้าหน้าเว็บเรา
ยกตัวอย่างเมนูที่ 2
Screenshot_7.png
Screenshot_7.png (71.16 KiB) Viewed 542 times
หลังจากเข้ามาจะมีช่องให้เราค้นหาวิดีโอที่เราต้องการ
Screenshot_8.png
Screenshot_8.png (38.61 KiB) Viewed 542 times
ยกตัวอย่าง ค้นหาเพลง See You Again ก็จะแสดงผลลัพธ์ของสิ่งที่เราค้นหาขึ้นมา แล้วจากนั้นก็กด Insert Into Editor หรือจะ Copy Code ไปวางก็ได้ แล้วกดเผยแพร่
Screenshot_9.png
Screenshot_9.png (146.92 KiB) Viewed 542 times
เข้าดูหน้าเว็บก็จะแสดงวิดีโอขึ้นมา
Screenshot_10.png
Screenshot_10.png (303.23 KiB) Viewed 542 times

Top