การ backup, Restore ใน Magento

Post a reply


In an effort to prevent automatic submissions, we require that you complete the following challenge.
Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: การ backup, Restore ใน Magento

การ backup, Restore ใน Magento

by mcmakdonal » 05/06/2015 4:01 pm

การ backup, Restore ใน Magento

1. ให้ทำการ Login เข้าไปที่หน้าของ Admin Panel แล้วไปที่ ระบบ > เครื่องมือ > สำรองข้อมูล
2015-06-05_15-40-12.png
2. ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้า การ Backup ข้อมูล
2015-06-05_15-41-46.png
  • 2.1 System Backup : ทำการสำรองข้อมูลระบบ คือสำรองข้อมูลทั้งหมด (ไม่รวม Database) ไว้ในไฟล์ .tgz
    2.2 Database and media Backup : ทำการสำรองข้อมูลสื่อมัลติมีเดียทั้งหมดใน Magento และ นำฐานข้อมูลมารวมไว้ด้วยในไฟล์ .tgz
    2.3 Database Backup : ทำการสำรองข้อมูล ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ
3. ทำการกด Backup ข้อมูลตามที่ต้องการ ( ในที่นี้จะทดลอง Backup ข้อ 2.1 นะครับ )
2015-06-05_15-47-20.png
3.1 คือชื่อของ ไฟล์ Backup เรา
3.2 Put store on the maintenance mode while backup creation คือ ใส่เก็บไว้ในโหมดการบำรุงรักษาในขณะที่การสร้างการสำรองข้อมูล
3.3 Exclude media folder from backup คือ ไม่รวมโฟลเดอร์สื่อจากการสำรองข้อมูล

4. จากน้ันกด OK ใช่เวลาสักครู่ ถึงนาน พอตัว ขึ้นอยู่กับขนาดของ Magento เรา
2015-06-05_15-53-25.png
5. เมื่อเสร็จสิ้นจะได้ขึ้นตามภาพ
2015-06-05_15-59-15.png
ลูกศรสีน้ำเงินคือ การ Download ไฟล์ Backup นี้ .tgz
ลูกศรสีแดงคือ Rollback คือ การย้อนกลับไปยังจุดที่ทำการ Backup

สำหรับที่เก็บไฟล์นั้นอยู่ที่ magento\var\backups


เสร็จสิ้นวิธีการ backup, Restore ใน Magento แล้วครับ ....

Top