[ปัญหา] ดึงข้อมูล Paysilp จากฐานข้อมูล โดยที่ไม่ต้อง Fix ไอดี

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: [ปัญหา] ดึงข้อมูล Paysilp จากฐานข้อมูล โดยที่ไม่ต้อง Fix ไอดี

Re: [ปัญหา] ดึงข้อมูล Paysilp จากฐานข้อมูล โดยที่ไม่ต้อง Fix ไอดี

by thatsawan » 21/12/2017 5:27 pm

Code: Select all

sql2 = "SELECT id FROM ตารางชื่อคน WHERE name = บลาๆ"

    cur.execute(sql2)
    con.commit()
    money = cur.fetchall()
for line in money :
    id = line [0]

sql2 = "SELECT name,amount FROM hr_payslip_line WHERE slip_id = " + id 
try:
    cur.execute(sql2)
    con.commit()
    money = cur.fetchall()
except:
    con.rollback() 
ดึงข้อมูล 2 รอบ รอบเเรกให้ได้ id มาก่อน
รอบ 2 เอาไอดีไปหา

[ปัญหา] ดึงข้อมูล Paysilp จากฐานข้อมูล โดยที่ไม่ต้อง Fix ไอดี

by Wallapa » 21/12/2017 5:22 pm

ตอนนี้ได้ข้อมูล Payslip จากฐานข้อมูล เพื่อที่จะนำมาใส่ในตารางแล้ว โดยการ Fix ไอดี ผลของมัน คือ เมื่อค้นหาชื่อนาย John ก็จะได้ข้อมูลของ ไอดี 24 ค้นหาชื่อนาย Christopher ก็จะได้ข้อมูลของ ไอดี 24 เช่นกัน ถ้าต้องการที่จะทำให้ได้ข้อมูล ของคนที่เราค้นหา จะต้องทำอย่างไรคะ
โค้ดที่ใช้ :

Code: Select all

sql2 = "SELECT name,amount FROM hr_payslip_line WHERE slip_id = 24"
try:
    cur.execute(sql2)
    con.commit()
    money = cur.fetchall()
except:
    con.rollback()

Top