ไม่สามารถรับทอดตัวclass ได้ครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ไม่สามารถรับทอดตัวclass ได้ครับ

Re: ไม่สามารถรับทอดตัวclass ได้ครับ

by tatiya » 23/05/2019 3:07 pm

ใน html มันมีปุ่ม reset เลยครับไม่ต้องเข้ามาใน python

Code: Select all

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<form action="/action_page.php" method="get">
First name: <input type="text" name="fname"><br>
Last name: <input type="text" name="lname"><br>
<button type="submit" value="Submit">Submit</button>
<button type="reset" value="Reset">Reset</button>
</form>

</body>
</html>

ไม่สามารถรับทอดตัวclass ได้ครับ

by teenproza7 » 23/05/2019 3:02 pm

คือผมทำการสร้าง class clear() เพื่อที่จะรับ method จาก class addcode() เพื่อที่จะเรียกใช้งาน method ใน class addcode ดังภาพ
class addcode()
Image

class clear(addcode) #ที่ต้องการ override

Image

คืิอผมต้องการสร้าง class clear ขึ้นมาเพื่อทำการล้างข้อมูลใน textbox ที่ class addcode รับค่ามา

code


Code: Select all

@app.route('/', methods=['POST', 'GET'])
def addcode():
  try:


    if request.method == 'POST':

      name = request.form['filename']
      code = request.form['rmlcode']
      des = request.form['description']


__________________________________________________________________________

@app.route('/')
def clear(addcode):
  name = " "
  code = " "
  des = " "

Top