สอบถาม ทำ web service แล้วเอาไปไว้บน sevser มัน errorครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: สอบถาม ทำ web service แล้วเอาไปไว้บน sevser มัน errorครับ

Re: สอบถาม ทำ web service แล้วเอาไปไว้บน sevser มัน errorครับ

by tatiya » 11/07/2019 10:18 am

ใน Error บอกว่าไม่พบ module flask_httpauth
ลอง

Code: Select all

pip install flask_httpauth
ได้เลยครับ

สอบถาม ทำ web service แล้วเอาไปไว้บน sevser มัน errorครับ

by jirawoot » 11/07/2019 10:13 am

ทำ web service แล้วเอาไปไว้บน sevser มัน errorครับ
โค้ดerror

Code: Select all

/usr/bin/python: can't find '__main__' module in '/htmltoPdfImage'
root@ubuntu-2gb-sgp1-01:~# python /htmltoPdfImage/index.py
Traceback (most recent call last):
File "/htmltoPdfImage/index.py", line 2, in <module>
from flask_httpauth import HTTPBasicAuth
ImportError: No module named flask_httpauth
root@ubuntu-2gb-sgp1-01:~#
โค้ดโปรแกรม

Code: Select all

from flask import Flask, render_template, request
from flask_httpauth import HTTPBasicAuth
from flask import send_file
import subprocess
import os.path
import psycopg2 as p
con=None

base_store_pathpdf = '/home/com001/PycharmProjects/htmltoPdfImage2/pdf'
base_store_pathjpg = '/home/com001/PycharmProjects/htmltoPdfImage2/jpg'

app =Flask(__name__)
auth = HTTPBasicAuth()

try:
  con=p.connect(host='localhost', database='test', user='postgres')
  cur=con.cursor()
  sql="""SELECT * FROM "user";"""
  sql=sql.encode('utf-8')
  cur.execute(sql)
  resufts=cur.fetchall()
  users={}
  for row in resufts:
    users[row[3]]=row[4]


except p.DatabaseError:
  print('Error : %s'%p.DatabaseError)
if con:
  con.close()

@auth.get_password
def get_pw(username):
  if username in users:
    return users.get(username)
  return None

@app.route('/')
# @auth.login_required
def index():
  username=auth.username()
  return render_template('test.html', username=username)

@app.route('/view/<int:typefile>/<string:filename>/<path:linkurl>',methods=['GET'])
@auth.login_required
def convpdf(typefile,filename,linkurl):


  filename = filename.strip()
  linkurl = linkurl.strip()
  typefile = typefile
  if typefile == 1:
    str = filename+'.pdf'
    global base_store_pathpdf
    path_bin = 'wkhtmltopdf'
    path = os.path.join(base_store_pathpdf, str)
    subprocess.call([path_bin, linkurl, path])
    path_sh = 'pdf/' + str
    response = send_file(path_sh)
    response.headers['Content-Type'] = 'application/pdf'
    response.headers['Content-Disposition'] = 'inline; filename=%s.pdf' % filename
    return response

  elif typefile == 2:
    str = filename + '.jpg'
    global base_store_pathjpg
    path_bin = 'wkhtmltoimage'
    path = os.path.join(base_store_pathjpg, str)
    subprocess.call([path_bin, linkurl, path])
    path_sh = 'jpg/' + str
    response = send_file(path_sh)
    response.headers['Content-Type'] = 'image/jpg'
    response.headers['Content-Disposition'] = 'inline; filename=%s.jpg' % filename
    return response

if __name__ == '__main__':
  app.run(debug=True)

Top