ช่วยอธิบาย Code การ zip file หน่อยครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ช่วยอธิบาย Code การ zip file หน่อยครับ

Re: ช่วยอธิบาย Code การ zip file หน่อยครับ

by benzas00123 » 10/01/2020 12:15 pm

ขอบคุณครับ

Re: ช่วยอธิบาย Code การ zip file หน่อยครับ

by jirawoot » 10/01/2020 12:10 pm

os.walk(directory) == >> จะเป็นการนำเอา directory มาทำเป็น json ผลที่ได้มาจะได้เป็น obj
สามารถศึกษาดูจาก == >> http://code.activestate.com/recipes/577879-create-a-nested-dictionary-from-oswalk/
ผลที่ได้ <generator object walk at 0x7f2a0b668780>
จากนั้น นำ obj มาวน loop โดย คำสั่ง for
ผลที่ได้เอามาจะมี 3 คือ
('test', ['test1', 'test2'], [])
('test/test1', [], ['test.py', 'zipfolder.py'])
('test/test2', [], ['test.py', 'zipfolder.py'])

ค่า 3 ค่านี้อยู่ใน root, directories, files ของ loop ด้านล่าง

for root, directories, files in os.walk(directory):

Re: ช่วยอธิบาย Code การ zip file หน่อยครับ

by mindphp » 10/01/2020 11:49 am

os.walk ไว้สำหรับดึงรายละเอียดไฟล์ ใน folder
โดยค่าที่ได้ออกมาจะมี 3 ตัวคือ
root,dirs,files

ช่วยอธิบาย Code การ zip file หน่อยครับ

by benzas00123 » 10/01/2020 11:35 am

คือตอนนี้ผมได้ทำการศึกษาเรื่องการ zip file และ Extract file ครับ โดยตอนนี้ผมกำลังศึกษาการ zip file ทั้งหมดที่อยู่ภายใน folder แล้วติดปัญหาที่ผมไม่เข้าใจ code บรรทัดตามด้านล่างนี้ครับ ว่ามันคืออะไร รู้แค่ว่ามันเอาไว้ในการ loop เช็ค file ที่อยู่ภายใน folder แต่ไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของมันครับ

Code: Select all

  for root, directories, files in os.walk(directory): 
    for filename in files: 
      # join the two strings in order to form the full filepath. 
      filepath = os.path.join(root, filename) 
      file_paths.append(filepath) 

full code

Code: Select all

from zipfile import ZipFile 
import os 
 
def get_all_file_paths(directory): 
 
  # initializing empty file paths list 
  file_paths = [] 
 
  # crawling through directory and subdirectories 
  for root, directories, files in os.walk(directory): 
    for filename in files: 
      # join the two strings in order to form the full filepath. 
      filepath = os.path.join(root, filename) 
      file_paths.append(filepath) 
 
  # returning all file paths 
  return file_paths     
 
def main(): 
  # path to folder which needs to be zipped 
  directory = './python_files'
 
  # calling function to get all file paths in the directory 
  file_paths = get_all_file_paths(directory) 
 
  # printing the list of all files to be zipped 
  print('Following files will be zipped:') 
  for file_name in file_paths: 
    print(file_name) 
 
  # writing files to a zipfile 
  with ZipFile('my_python_files.zip','w') as zip: 
    # writing each file one by one 
    for file in file_paths: 
      zip.write(file) 
 
  print('All files zipped successfully!')     
 
 
if __name__ == "__main__": 
  main() 

Top