!!ขอความช่วยเหลือหน่อยงับ เขียน Java ในโปรแกรม Eclip

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: !!ขอความช่วยเหลือหน่อยงับ เขียน Java ในโปรแกรม Eclip

!!ขอความช่วยเหลือหน่อยงับ เขียน Java ในโปรแกรม Eclip

by outneszx » 15/10/2012 6:29 pm

1. จงเขียนโปรแกรมเพื่อเรียงข้อมูลที่เป็นตัวเลขจํานวนเต็มจากค่ามากไปหาค่าน้อยที่อยู่
ในอาร์เรย์10 จํานวน
2. จงออกแบบและเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข้อมูลตัวอักษรไม่เกิน 10 ตัวและให้แสดงผล
ลัพธ์ข้อมูลตัวอักษรที่อยู่ในอาร์เรย์นั้นออกมาจากหลังมาหน้า
3. จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาร์เรย์ในข้อที่ 6
4. จงเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลเกรดของนักศึกษาจํานวน 5 คนและให้แสดงผลลัพธ์
ของค่าเฉลี่ยของเกรดออกมา
5. จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าคะแนนสูงสุดที่อยู่ในอาร์เรย์ของข้อที่ 8
6.จงอธิบายการทํางานของเมธอด bubbleSort( )ในโปรแกรมกรณีศึกษาหาค่าเฉลี่ย


ช่วยหน่อยเถอะครับทำไม่เป็นเลยอะ T_T ขอบคุณมากนะครับ

Top