รูปภาพไม่ขึ้นบนเว็บ Python+Werkzeug ทำอย่างไรได้บ้างครับ

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: รูปภาพไม่ขึ้นบนเว็บ Python+Werkzeug ทำอย่างไรได้บ้างครับ

Re: รูปภาพไม่ขึ้นบนเว็บ Python+Werkzeug ทำอย่างไรได้บ้างครับ

by mindphp » 10/02/2017 11:33 am

เปลี่ยน

Code: Select all

 [('Content-Type', 'text/plain')])
เป็น

Code: Select all

 [('Content-Type', 'text/html')])
output ที่ส่งออกมาก็จะเป็น html

ส่วน ข้อความที่จะแสดงก็แสดงเป็น tag html ออกมาจาก app ของเราได้เลย

Re: รูปภาพไม่ขึ้นบนเว็บ Python+Werkzeug ทำอย่างไรได้บ้างครับ

by Dive Demo » 10/02/2017 9:23 am

ผมต้องการเขียน Python ให้นำชื่อไฟล์จากโฟลดเดอร์ในเครื่อง ไปแสดงผลบน Browser อ่ะครับ Werkzeug ในที่นี้คือตัวเซริ์ฟเวอร์ที่นำคำสั่งจากจาก Python ไปแสดงผลบน Web Browser อ่ะครับ

Re: รูปภาพไม่ขึ้นบนเว็บ Python+Werzeug ทำอย่างไรได้บ้างครับ

by mindphp » 09/02/2017 7:03 pm

ไม่เข้าใจคำถาม ครับ ภาพขึ้นบน #werkzeug คืออะไร

รูปภาพไม่ขึ้นบนเว็บ Python+Werkzeug ทำอย่างไรได้บ้างครับ

by Dive Demo » 09/02/2017 6:42 pm

ต้องการให้รูปภาพของเราขึ้นบน Werkzeug ทำอย่างไรได้บ้างครับ

Code: Select all

# -*- coding: utf-8 -*-
import time
from werkzeug.wrappers import Request, Response
from werkzeug.serving import run_simple
import os
fee = os.listdir("../img_magic/img_m")
for fill in fee:
   print fee
html = """ tag html """

def wsgi_app(self, environ, start_response):
    request = Request(environ)
    response = self.dispatch_request(request)
    return response(environ, start_response)
  
def create_app(environ, start_response):
  start_response('200 OK', [('Content-Type', 'text/plain')])
  return [fill + 'This time ----> ' + time.ctime()]

run_simple('127.0.0.1', 5012, create_app, use_debugger=True, use_reloader=True)
error_werk2.png
error_werk2.png (10.17 KiB) Viewed 318 times

Top