ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

Re: ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

by boardza » 11/01/2011 11:04 am

ตรง 'php' ของทั้งสองอัน - - หมายถึงอะไรครับ

Re: ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

by mindphp » 11/01/2011 12:10 am

boardza wrote:ตอนนี้ผมไปแก้ ใน SQL2005 ไม่ต้องให้ เป็น PRIMARY KEY เพื่อป้องกันไม่ให้มันแสดง

โค้ดแบบนั้นอีก

ตอนนี้ก็เหลือแต่ โค้ด PHP ในการตวรจสอบ
ควรจะมีไว้นะครับ ถ้า table นั้นไม่ต้องการค่า ซ้ำ
เขียน query ประมาณนี้
SQL

Code: Select all

select field from tb where key='name'
เพื่อเช็คว่ามีค่า ใน field key หรือเปล่า
และใช้ mssql_num_rows เอาครับว่ามีค่ามาหรือเปล่า ถ้ามีก็แสดงว่ามีข้อมูลอยู่แล้ว
ตัวอย่างโค้ด

Code: Select all

<?php
// Connect to MSSQL and select the database
$link = mssql_connect('host', 'sa', 'pw');
mssql_select_db('php');

// Select all our records from a table
$re= mssql_query('SELECT * FROM table where username='php' ');

echo 'Total records in database: ' . mssql_num_rows($re);

// Clean up
mssql_free_result($re);
?>

Re: ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

by boardza » 10/01/2011 4:24 pm

ตอนนี้ผมไปแก้ ใน SQL2005 ไม่ต้องให้ เป็น PRIMARY KEY เพื่อป้องกันไม่ให้มันแสดง

โค้ดแบบนั้นอีก

ตอนนี้ก็เหลือแต่ โค้ด PHP ในการตวรจสอบ

Re: ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

by mindphp » 10/01/2011 9:43 am

ค่าที่รับเข้ามา ซ้ำกับข้อมูลเก่าที่มีอยู่ ก่อนในตารางนั้นครับ

Re: ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

by boardza » 10/01/2011 9:41 am

ค่าที่รับมาเข้า ฐานข้อมูล ครบทุกอย่าง เลย นะ ครับ

Re: ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

by mindphp » 10/01/2011 8:47 am

Error มันบอกว่า Key ซ้ำกันไม่สามารถ insert ได้ครับ
ส่วนถ้าจะเช็คว่า Key ซ้ำหรือ ไม่ก็ select ดูก่อน ครับ ด้วย เงื่อนไข key เท่ากับ ค่าที่เราจะ insert เข้าไปหรือเปล่า

ปัญหา กับคำถาม จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

by boardza » 09/01/2011 10:13 pm

ปัญหาครับ ปัญหา จะถามหน่อยคับ mssql ฐานข้่ิอมูล

Code: Select all

<?php
  $dbname = count;
  $dbuser = sa;
  $dbpass = 12345;
  $con = mssql_connect("127.0.0.1","$dbuser","$dbpass");
  if(!$con)
  {
    die('ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ เนื่องจาก: ' . mssql_error());
  }
  
  $id = trim($_POST['id']);
  $pass = trim($_POST['pass']);
  $pass2 = trim($_POST['pass2']);
  $mail = trim($_POST['mail']);
  $sex = trim($_POST['sex']);
  
  if(!$id || !$pass || !$pass2 || !$mail || !$sex)
    {
      echo "กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง";
    }
  
  if($pass == $pass2)
    {
  mssql_select_db($dbname);
  $insert = "INSERT INTO TBL_ACCOUNT (FLD_ID, FLD_PASSWORD, FLD_MAIL, FLD_SEX)VALUES ('$id','$pass','$mail','$sex')";
  mssql_query($insert);
    }

  mssql_close($con);
  
?>
มันเป็นแบบนี้ครับ

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: message: Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_TBL_ACCOUT'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.TBL_ACCOUNT'. (severity 14) in C:\xampp\htdocs\Wab\Regieter.php on line 132

Warning: mssql_query() [function.mssql-query]: Query failed in C:\xampp\htdocs\Wab\Regieter.php on line 132


คำถาม คับ

คือว่าผมทำฟอร์มสมัครข้างต้นแล้ว อยากจะทำการตรวจสอบว่า ID ที่สมัครมีซ้ำกันในตารางหรือป่าว ถ้ามีก็จะไม่ลงในฐานข้อมูล อยากให้ช่วยแนะนำหน่อยครับ ^^

Top