โค้ช Alert เตือนพร้อมดึงข้อมูลมาแสดง

Post a reply

Smilies
:icon_plusone: :like: :plusone: :gfb: :-D :) :( :-o 8O :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :angry: :baa: :biggrin:
View more smilies

BBCode is ON
[img] is ON
[flash] is OFF
[url] is ON
Smilies are ON

Topic review
   

Expand view Topic review: โค้ช Alert เตือนพร้อมดึงข้อมูลมาแสดง

โค้ช Alert เตือนพร้อมดึงข้อมูลมาแสดง

by Ch_ni » 03/06/2019 3:23 pm

html

<script type ="text/javascript"src="validate"></scpipt>

<script type ="text/javascript"src="showdata"></scpipt>

onsubmit= checkform (); returnfalse">
</form>

<input type="submit" name="Save" id="Save"value="Save"onclick="showdataform();"/>


<input type="submit" name="Close" id="Close"value="Close"/>


showdataform.js
(1.93 KiB) Downloaded 48 times
validateform.js
(2.73 KiB) Downloaded 38 times
f.js
(3.43 KiB) Downloaded 37 times
javascript

function showinfo()
{
alert(document.getElementById('excise').value);
}
function checkform()
{
if(document.getElementById('excise').value=="")
{
alert ('กรุณาระบุ...............');
}
else if(document.getElementById('name_pk').value=="")
{
alert ('กรุณากรอกชื่อ');
}
else
{
showdataform();
}
}
javascript

function showdata ()

{

var txtdata="เรียน ...... "+document.getElementById('excise').value;

txtdata +="\nชื่อ "+document.getElementById('name_pk').value;

alert (txtdata);

Top